Styrning och ansvar

ABK:s styrelse

Christer Nilsson
Ordförande (M)

Catarina Palmblad
Vice ordförande (S)

Odd Skyllberg
Ledamot (S)

Anders Fredriksson
Ledamot (L)

Carl Henrik Nilsson
Ledamot (SD)

Jan Carlsson
Suppleant (S)

Östen Warnhag 
Suppleant (C)

Henrik Strand
VD

Torbjörn Ingvarsson
Sekreterare

Lisbeth Elofsson
Facklig representant Vision

Evert Bischof
Facklig representant Fastighetsanställdas förbund

Mårten Pettersson
Facklig representant Målareförbundet