Det gröna bostadsbolaget

Bättre och bättre på att spara energi

2007 låg snittet för energiförbrukning bland de anslutna bostadsbolagen på 152 KWh/m2/år, och ABK låg då på ungefär samma nivå (149). Fram till 2020 har de anslutna bolagen i snitt minskat sin energiförbrukning med 17,5 %.

– Under samma period har vi minskat vår energiförbrukning med över 24 %, och är nu nere på 112,6 KWh/m2/år, säger Peter Backman, teknisk chef på ABK. Vi bedömer att vi har mycket goda chanser att nå målet om 30 % minskning till 2030.

En minskad energiförbrukning är inte bara bra för miljön, utan även för bolagets ekonomi, och i förlängningen även för kunderna. Med minskad förbrukning blir ABK mindre sårbara vid prissvängningar och minskade energikostnader möjliggör också andra satsningar som kommer hyresgästerna till godo.

Den minskade energiförbrukningen beror på åtgärder som:

  • Återvinning av frånluft, utbyte av fönster samt tilläggsisolering vid renovering.
  • Förbättrad styrning och optimering av energisystem samt utbyte till energieffektivare installationer.
  • Utbyte av belysning till LED med närvarostyrning.
  • Nybyggnation av energisnåla hus.
  • Utbyte av uppvärmningssystem, från fossila bränslekällor och direktverkande el med hög energiförbrukning.
  • Utbyte av ineffektiva värmekulvertar till primär fjärrvärme på Gamlegården och Sommarlust.


Energiförbrukning
(per kWh/m2/år för fastighetsel och värme med normalårskorrigering)