Bygga och underhålla med sikte på framtiden

Många av våra byggprojekt de senaste åren har varit förtätning på vår egen mark, exempelvis Diktaren på Österäng, Hästen på Sommarlust och Lugnet på Östermalm. För fortsatt nyproduktion är vi beroende av att vi även kan få ny byggbar mark, tilldelning och markanvisning. Vi är också öppna för att köpa mark i attraktiva lägen om rätt förutsättningar finns, vilket vi bland annat gjorde med kvarteret Vapenbrodern 5 och 7 som vi tillträdde 2021.

I alla våra nyproduktions- och underhållsprojekt utgår vi från vår hållbarhetspolicy. Som allmännyttigt bolag och en stor aktör på bostadsmarknaden har vi ett extra stort ansvar att föregå med gott exempel när det kommer till hållbarhet, både miljömässig, ekonomisk och social. 

Vi arbetar för att minska vår och våra kunder påverkan på klimat och miljö i alla led. Vi väljer hållbara material och lösningar med lång livslängd. Vi ska hushålla med naturresurser, exempelvis genom återbruk. Vi ska minimera användandet av material, produkter och ämnen med negativ inverkan på hälsa och miljö. På så sätt minskar vi risken för negativa konsekvenser för bolaget och för miljön, samt för att vårt anseende skulle kunna skadas vilket skulle kunna innebära ekonomiska förluster.  

Kvarteret Lugnet, Östermalm

Flera nyproduktionsprojekt igång

Kvarteret Lugnet - vår första rökfria fastighet

- Vi vill att våra hyresgäster ska ha en så hälsosam och trivsam boendemiljö som möjligt, säger ABK:s vd Henrik Strand. Därför erbjuder vi nu möjligheten att bo i en rökfri fastighet. 

Rökfritt boende finns redan idag hos många bostadsbolag runt om i landet, och rökfritt ligger i tiden. Hela sju av tio hyresgäster i landet vill att rökning i lägenheter förbjuds. Idag är det färre än 7 % av befolkningen som röker dagligen och andelen har minskat stort sedan slutet av 80-talet. 

Några av de som flyttade in i huset i november var familjen Braun, som fastnat för en fyra på 79 kvadrat på fjärde våningen. Knappt 200 meter från deras tidigare boende på Sjöcronas gata. 

- Det är ingen nackdel att det är rökfritt. Tvärtom, säger Pär Braun. Han berättar hur vanligt det är att folk står och röker på trottoaren alldeles utanför deras bostad idag. Röken letar sig in och stanken från fimpar och askfat utanför är inte trevlig. 

Släkt och vänner som ska komma och hälsa på har redan informerats om att det är rökfritt.
- Det är ju bara bra för dem att låta bli, skrattar Emelie.

Rökfritt boende innebär att man inte får röka: 

  • i huset (i lägenheten, på balkongen, i loftgång, trapphus eller andra gemensamma utrymmen) 
  • i närheten av huset samt på lekplatser 
  • i andra byggnader på gården, som cykelförråd, tvättstuga eller miljöhus.  

Rökförbudet gäller all form av rökning, till exempel även e-cigaretter och vattenpipa. Självklart är alla välkomna som hyresgäster eller besökare i fastigheten, även rökare. Men man måste komma ihåg att följa reglerna om rökförbud. 

Att inte tillåta rökning handlar om att vi är måna om våra hyresgäster och om våra bostäder. Rökning och passiv rökning påverkar inte bara hälsan negativt, det kan också skapa osämja mellan grannar. Dessutom sliter rökning hårt på ytskikt såsom tapeter, golv och andra interiörer och kan medföra dyr renovering vid utflyttning.

Lugnet, med adress Österlånggatan 21 E-F, är rökfritt inte den enda miljösatsningen. På taket finns solceller som både ger fastighetsel och hushållsel till boende i huset. Lägenheterna har också fossilfri uppvärmning med golvvärme i hela lägenheten. 

3D-rendering av en marklägenhet i Färlöv

14 marklägenheter nära natur och golf

Under året påbörjades byggnation av 14 marklägenheter i Färlöv, fyra låghus i tegel byggs med skogen in på knuten och med Araslövs golfbana bara en järnfemma bort. Det kommer att bli ettor, tvåor och treor på 35-66 kvadratmeter med egen uteplats. Uthyrning sker våren 2022 med inflyttning under hösten. 

Vi har också påbörjat arbetet med 12 nya lägenheter på Särlagatan i Tollarp, i kvarteret Träskon.  Det blir två hus med 1:or, 2:or och 3:or mellan 34,5 och 65 kvadratmeter stora. Alla lägenheter får egen uteplats eller balkong. Husen ligger ett stenkast från de centrala delarna av byn, och alldeles intill vårdcentralen.  

Planerna för Östermalms Park ett steg närmare förverkligande

Den 14 april antog kommunfullmäktige den nya detaljplanen för Östermalms Park - vårt stora samhällsprojekt mitt i staden. Ett helt nytt kvarter med omkring 300 lägenheter, lokaler och mötesplatser – och en stor park. Med detaljplanen klar kunde arbetet dra igång på allvar med sanering och andra markarbeten samt serviser till befintliga byggnader. Två stora hus på området ska rivas i första skedet för att göra plats för det nya kvarteret. I slutet av året revs det första, det som kallats ”den kirurgiska paviljongen” på Österlånggatan. 

De nya husen kommer att variera mellan 4-8 våningar, förutom ett av husen som kan bli 12-13 våningar högt. Överst i höghuset planeras för en takterrass och på de två översta våningarna kan det finnas möjlighet för annan verksamhet än bostäder. Förutom lägenheter och parkytor kommer vi att tillföra ett parkeringshus för omkring 200 bilar, skyddsrum samt 700 cykelparkeringar. 

Den första etappen, med ett bostadshus längs Österlånggatan och ett intilliggande parkeringshus, planeras börja byggas under hösten 2022. 

ostermalmspark.abk.se kan man följa projektet, både den kommande nyproduktionen och med praktisk information till berörda i närområdet kring rivning och byggnation.  

Ännu ett förvärv på centralt och attraktivt läge 

Under början av 2021 förvärvade vi fastigheterna Vapenbrodern 5 och 7 på Lastageplatsen i Kristianstad, där vi på sikt planerar att bygga nya lägenheter invid kanalen och Helge å. Vi fick även möjlighet att förvärva ytterligare en attraktiv fastighet på ett bra läge – men med helt andra förutsättningar. Där Vapenbroderns skick möjliggör nyproduktion fick vi med fastigheten Mårten Persson 11 istället välskötta lägenheter och kontor ett stenkast från Lilla torg. 

Under 2021 sålde vi också våra tre fastigheter i kvarteret Kärnmakaren på Vilan till HSB Skåne.

ABK bygger

Pågående/avslutade projekt 2021

1. Lugnet, Österlånggatan  48 lägenheter
2. Dammlyckan, Åhus 32 lägenheter
3. Träskon, Tollarp 12 lägenheter
4. Almhagavägen, Färlöv
14 lägenheter
5. Östermalms Park etapp 1
20 lägenheter
5. Östermalms Park 
Parkeringshus

Planerade projekt

5. Östermalms Park
280 lägenheter
6. Vapenbrodern, Lastageplatsen 
80 lägenheter
7. Bastionen/Ravelinen, Vattentornsvägen
150 lägenheter
8. Sommarlust, Pilvägen
75 lägenheter
9. Flaket, Åhus
18 lägenheter