Jeanette Wilson och Ann-Britt Nilsson
Attraktiv arbetsgivare

Mer än 30 år i ABK-familjen 

Både Ann-Britt Nilsson och Jeanette Wilson började som unga arbeta på bostadsbolaget ABK. Till en början arbetade Ann-Britt på sekretariatet och Jeanette i telefonväxeln. Idag 40 och 30 år senare arbetar de tillsammans på uthyrningsavdelningen, Ann-Britt som uthyrare och Jeanette som uthyrningschef.

– Det har varit en lång och otroligt spännande resa för att komma till dit vi är idag. ABK ser inte riktigt ut som det gjorde när vi började, säger Jeanette.

På 80- och 90-talet var bolaget inte alls lika etablerat och transparent som det är nu. Exempelvis hade kunderna inte någon insyn i ABK och kunde inte se vilka lägenheter som var lediga att söka. 

Bostadskön uppskriven i pärmar 

– Kunderna fick ställa upp sig i kö och sedan ringde vi upp när något blev ledigt. Vi hade ett slags kösystem men allt var nedskrivet på papper i pärmar, det var nästan omöjligt att hålla reda på allt, säger Ann-Britt. 

ABK är ett företag som är under ständig utveckling och som med åren har gått mer och mer åt kundperspektivet. Det ska vara rätt, riktigt, rättvist och korrekt. En viktig faktor på denna resa har varit, och är fortfarande, digitaliseringen. Något som pandemin verkligen har skyndat på. 

– Digitaliseringen har gjort ABK publika vilket har bidragit till att hyresgästerna har fått en större insyn. Bland annat har de tillgång till “Mina sidor” och förvaltningsdelar. Bara det faktumet att vi publicerar alla lediga lägenheter för alla att se, säger Jeanette.

Något som är helt nytt på bolaget är e-signering. I stället för att skriva på och förvara alla kontrakt fysiskt, så kommer det enbart att finnas digitalt framöver. 

– ABK påverkas av hur omvärlden ser ut och det sker nya saker hela tiden på bolaget, den ena dagen är inte den andra lik. Vi lär oss fortfarande och blir aldrig fullärda. Det är de som lite är charmen med vårt arbete, instämmer både Ann-Britt och Jeanette. 

Mats Nilsson och Roger Petersson

Ett helt annat jobb än det var från början

Den 5 augusti 1991 var dagen som Mats Nilsson och Roger Petersson började arbeta på ABK, Mats som vaktmästare och Roger som traktorförare. Mer än 30 år senare är de båda kvar på ABK och arbetar nu som fastighetsskötare – och mycket har hänt på tre decennier.

- När vi började jobba på ABK fanns det inget som hette fastighetsskötare. Då kallades yrket i stället för vaktmästare och man hade inte alls lika omfattande arbetsuppgifter som vi har nu, säger Mats.

Som vaktmästare utförde man något enklare tjänster som exempelvis byten av glödlampor och gräsklippning. Idag ser yrket annorlunda ut och har också ändrat titel till fastighetsskötare.

-Tjänsten har utvecklats enormt. Det är ett helt annat jobb än vad det var från början. I stället för att utföra vissa bestämda arbetsuppgifter så gör vi idag stort sett allt, säger Roger.

Roger arbetade till en början som traktorförare för att sedan successivt byta över till att arbeta med fastighetsskötsel.

- Jag tyckte att arbetet som traktorförare blev enformigt och ville istället ha mer varierande arbetsuppgifter. ABK tog hänsyn till mina önskemål och möjliggjorde att jag fick arbeta som fastighetsskötare i stället, säger Roger. 

Även fast Roger har arbetat som fastighetsskötare sedan dess beskriver han det som att han nästan har bytt tjänst flera gånger om eftersom det är otroligt mycket som har förändrats under resans gång. Exempelvis var det ingen av yrkesarbetarna förr som hade någon telefon. De enda på ABK som hade tillgång till telefon var de som arbetade på boservicekontoret och tog emot samtal från hyresgästerna. 

Handskriven lapp med arbetsorder

- Vi gick in till boservice någon gång om dagen för att fråga om det eventuellt var någon hyresgäst som hade ringt och behövde hjälp med något. Om så var fallet fick vi en handskriven lapp med arbetsordern på, säger Mats.

- De första på ABK som fick mobiler var jouren. De fick någon slags stor väska som de behövde vara två man för att bära, fortsätter Mats och skrattar.

Både Mats och Roger instämmer att de trivs väldigt bra på ABK. Främst är det de varierande arbetsuppgifterna och den goda stämningen mellan kollegorna som har gjort att de har valt att stanna på företaget under en sådan lång tid. 

- Sedan är ju ABK också väldigt måna om sin personal vilket märks väldigt tydligt. Man kan faktiskt säga att vi har blivit som en familj, säger Mats och Roger.