Bygga och underhålla med sikte på framtiden

Fortsatt satsning på underhåll

Under året nådde vi också en milstolpe i vårt underhållsarbete. Mellan 1996 och 2021 har mer än 4 800 lägenheter fått nya avloppsstammar, vilket är fler än hälften av vårt totala lägenhetsbestånd. Under året har endast 42 lägenheter fått nya stammar och badrum, detta på grund av att pågående och planerade projekt fått skjutas framåt på grund av pandemin.

Vid stambyten installerar vi individuell vattenmätning, där hyresgästerna bara betalar för vattnet de själva använder, vilket i de allra flesta fall ger minskad vattenförbrukning.

Kv Hovrätten

Kvarteret Hovrätten på norr i ny gestalt

På norr i Kristianstad ligger Kvarteret Hovrätten, med 53 lägenheter samt 9 lokaler i bottenplan. Fastigheten var i behov av större renovering, vilket vi påbörjade redan i augusti 2020. Drygt ett år senare hade huset fått tak, fasad och fönster renoverade och bytta. Vi har också installerat en ny ventilationsanläggning, spiskåpa i alla lägenheter och ett utökat värmesystem med värmepump.  På bottenplan har vi byggt en ny lägenhet och butikerna har fått ett enhetligt skyltsystem.

Pandemipåverkan på lägenhetsunderhåll

En gång varje år ges ABK:s hyresgäster möjlighet att beställa renoveringar enligt Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll, HLU, i sina bostäder. Är det enligt fastställda intervaller dags att byta golv eller måla om väggar och tak kan man få detta gjort utan kostnad. Väljer man att inte göra dessa renoveringar får man istället en hyresrabatt. Restriktioner och åtgärder för att minska risken för smittspridning har gjort att vi fick ställa in HLU-renoveringarna för 2020, och inget erbjudande gick ut för 2021. Under 2021 kunde vi arbeta ifatt med en del av de som skulle fått renoverat året innan, men då pandemin fortfarande påverkade fick även förfrågan om HLU-renoveringar för 2022 skjutas fram.