Gamlegårdsparken
Trygghet, trivsel och bosocialt hjärta

Tillsammans för trygghet 

Det är viktigt att man känner sig trygg i sitt bostadsområde. Vi satsar mycket för att öka den upplevda tryggheten, bland annat på Gamlegården, som idag ligger på polisens lista över 61 utsatta områden i Sverige. Trygghetsskapande insatser är sedan många år en naturlig del av vår verksamhet. Men med anledningen av den skjutning som skedde på Gamlegårdens centrum i augusti där tre personer skadades, blev trygghetsfrågan ännu mer aktualiserad.

ABK:s trygghetsarbete

Vårt trygghetsarbete består av fysiska åtgärder, som exempelvis kameraövervakning, rondering med väktare, bommar, skalskydd med låsta entrédörrar och porttelefoner och förbättrad belysning. Men också förebyggande arbete med bland annat information och åtgärder, samverkan med många parter och 6-7 medarbetare som huvudsakligen arbetar med bosociala frågor. Vi bidrar också till en aktiv fritid för framför allt barn och unga, med bland annat 100 lekplatser, aktiviteter, event och sponsring, arbetsmarknadsinsatser och självförvaltning. Arbetet leds av bolagets trygghetssamordnare.

Roland Prommersberger, Trygghetssamordnare

I samband med detta fick vi frågan ”Gör ni rätt åtgärder? Allt det ni gör har ju inte hjälpt, eftersom sådant här händer ändå”. 

Vi är övertygade att läget hade kunnat vara mycket värre om vi inte under många år arbetat så intensivt med trygghetsåtgärder, både förebyggande trivselåtgärder och rena säkerhetsinsatser. Vi delar också ansvaret för tryggheten med många andra parter i samhället.

Gamlegården är ett fint och välskött bostadsområde där de flesta trivs och känner sig trygga. Men tyvärr finns det ett antal individer som bidrar till otrygghet och som exempelvis ägnar sig åt brottslig verksamhet. Vi vill bidra till att Gamlegården tas bort från polisens NOA-lista över utsatta områden 2024 och har därför tagit fram en mängd konkreta åtgärder och insatser, exempelvis: 

  • Under hösten 2021 har vi finansierat och varit med och startat upp nattvandring tillsammans med kommunen och andra parter.
  • Vi har fått beviljat paragraf 3-område på Gamlegården under tre års tid, vilket gör att vi nu tillsammans med kommunen kan anlita ordningsvakter för rondering på området.
  • Vi utökar antalet övervakningskameror i fastigheterna med ytterligare ett hundratal kameror.
  • Vi har genom våra boinflytandemedel möjliggjort att Hyresgästföreningen har kunnat tillsätta en boendeutvecklare för Kristianstad, vilket möjliggör fler aktiviteter på våra bostadsområden.
  • Vi planerar för nytt multisportområde på Gamlegården, med bland annat konstgräsfotbollsplan, tävlingsplan för basket och pumptrack.
  • Dessutom tittar vi på åtgärder för förbättrad sopsortering, områdesvärdar, översyn av källare och förråd och ombyggnation av Gamlegårdens centrum.
Per Degrenius
Per Degrenius, bosocial handläggare

ABK:s grannmedling uppmärksammades

Osämja mellan grannar är dessvärre något som ibland förekommer, även hos våra hyresgäster. Exempel på konflikter kan vara störningar från fester, högljudda bråk eller husdjur som gör sina behov på fel ställen. Vi arbetar aktivt för att hyresgästerna ska känna sig trygga. Därför tar vi sedan några år tillbaka initiativ till grannmedling i de konflikter som vi får kännedom om och där vi tror att medling kan vara en väg till att lösa problemen.

En av medlarna är Per Degrenius, bosocial handläggare på ABK, som uppmärksammades av Hyresgästföreningens medlemstidning i en intervju under året. 

Parterna kontaktas och tillfrågas om de vill möta sina grannar, tillsammans med ABK:s personal, på en neutral plats. Det är helt frivilligt för hyresgästerna att delta. Ibland möts man en gång, ibland fler.

- I de fall där parterna väljer att träffas så brukar medlingen uppskattas. Var och en får förklara hur de upplever situationen och man får lov att prata till punkt. I vissa fall leder inte samtalet någonstans och i andra fall kan man tillsammans komma fram till en lösning, säger Per.

ABK tar aldrig någons parti och sitter inte heller på lösningen. Det är hyresgästerna själva som ska komma med lösningen och sätta spelreglerna. Efteråt är det inte alltid alla som är hundraprocentigt nöjda, men målet är att man åtminstone kan bo bredvid varandra och inte störa sig på varandra allt för mycket.

Fortsatt stöd till Kvinnojouren 

Kvinnojourer runt om i landet bedriver ett livsviktigt arbete med att skapa trygghet för utsatta kvinnor och även för deras barn. Det är extra angeläget under pandemin, när fler är hemma och våld i nära relationer har ökat. För att bidra till deras viktiga arbete har vi stöttat Kristianstad Kvinnojour med totalt 100 000 kronor under 2020 och 2021.