Till nytta för allmänheten

Ända sedan bolaget bildades 1950 har vår verksamhet handlat om mer än att bara bygga och förvalta fastigheter. Det bosociala hjärtat är en viktig del i allt vi gör, det är centralt i vårt ansvar som allmännyttigt bostadsbolag och ett löfte i vår hållbarhetspolicy. Vi tar ansvar för att skapa hållbara boendemiljöer tillsammans med våra hyresgäster.

Utan vårt bosociala arbete finns stora risker för bland annat ökat utanförskap, otrygghet samt psykisk och fysisk ohälsa för våra hyresgäster. Det skulle också kunna innebära ökade kostnader för oss och samhället i form av ökad ohälsa, ökad skadegörelse, negativ påverkan på miljö och klimat, minskade skatteintäkter och minskad integration.

Vi måste alla gemensamt arbeta mot FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030.   

Nöjda nyinflyttade