Hela kommunens bostadsbolag!


AB Kristianstadsbyggen förvaltar fler än 9 200 bostäder fördelade över hela Kristianstad kommun. Vi har bostäder i stan och på landet. Vi har höghus, marklägenheter och studentkorridorer. Vattennära, mitt i naturen och på gågatorna i centrum. Vi har en sjättedel av landets ungdomsbostäder och vi har cirka 1 000 senior- och trygghetsbostäder för dig som fyllt 60 år. AB Kristianstadsbyggen har helt enkelt bostäder för alla! 

Bostadsområdena är indelade i hyresområden, där områdenas läge är klassificerade 1–6 utifrån närhet till handel och service, kommunikationer, trygghet i området och hur närmiljön ser ut. Läget är en av faktorerna som påverkar hyressättningen. Rankingen är bland annat framtagen med utgångspunkt från svaren i en hyresgästenkät, då 3 000 hyresgäster fick möjlighet att komma med synpunkter bland annat på bostadsområdenas attraktivitet.

BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
1014 David Nyborg 14 Ö Boulevarden 10 A-B 5 0 0 0 1 631 5 240
1015 J Kristoffersen 5 N Kaserng 4, Teaterg 1 A-C, V Storg 2 18 5 37 1 5 159 23 743
1018 General Ulfeldt 14 V Storg 39, Ö Storg 38 11 7 0 0 21 187 24 575
1019 Karteschen 1 Tivolig 4 A-B, V Storg 52 A-B, V Vallg 37 B 30 6 28 0 19 932 42 248
1021 H Kock 2,D Nyborg 15 J H Dahlsg 1-4, JH Dahlsg 1-4, Ö Boulevarden 2, Ö Storg 1-3 96 0 79 0 40 534 99 797
1022 General Ulfeldt 6 Ö Storg 34 6 3 0 0 3 931 11 142
1035 Riksens Ständer 3, 5 Södra Kaserng 12, Vendesg 5 A-C, Vendesg 7, Vendesg 9, A-C, Vendesg 11 116 2 0 15 57 962 136 748
1036 Hertig Carl 6 Teaterg 4-6 35 0 29 8 7 336 28 209
1037 Hovrätten 4, 28 Ö Storg 4-10 54 8 21 16 46 464 46 292
1040 Finland 4 Finlandsg 4-6, Pråmg 2-6 104 1 29 0 94 838 91 531
1049 Otto Marsvin 8 V Boulevarden 23 14 0 0 0 7 680 14 699
1050 Finland 4 Finlandsg 2, Pråmg 1 12 0 0 0 4 380 10 294
1060 Kommendanten 8 Döbelnsg 3-5, V Vallg 26 6 4 0 0 9 672 9 383
1065 Riksens Ständer 1 Vendesg 3 A-D 49 5 28 0 51 710 71 186
1066 Riksens Ständer 8 Vendesg 1 A-D 56 6 29 0 43 201 64 843
1070 Brandstationen 1 Ö Boulevarden 1 A-F 65 2 4 1 66 724 63 683
1074 Rasmus Clausen 6 J H Dahlsg 21, Tyggårdsg 3 A-B 18 1 0 0 6 168 22 977
1075 Jepp Buck 24 Ö Boulevarden 46, Ö Vallg 21 8 1 0 0 6 129 17 699
1076 Jepp Buck 24 Ö Boulevarden 34-44, Ö Vallg 7-19 15 21 107 0 114 926 104 058
1077 Jepp Buck 4 Ö Boulevarden 32, Ö Vallg 5 A-B 21 5 0 0 31 398 38 177
1151 Finland 4 Pråmg 3 32 0 0 0 54 085 38 800
1152 Finland 4 Finlandsg 7 37 0 0 0 45 388 70 000
1153 Finland 4 Finlandsg 5 37 0 0 0 45 388 *** 1152/1153
1154 Finland 4 Finlandsg 3 0 0 0 81 4 879 2 727
1163 Mårten Persson 11 Cardellsgatan 5 5 2 0 0 16 069 7 814
1130 Bastionen Magasinsg 10 0 0 0 76 731 293
Totalt Centrum 850 79 391 198 807 502 1 046 158
*** Samtaxerad fastighet
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
1012 Neuman 1 Mäster Jörgensg 6 A-C 54 1 32 0 27 966 60 474
1026 Tuppen 6 Kvarng 3, V Storg 63 16 0 0 5 4 312 14 610
1043 Göken 2 Kvarng 4 A-B, Milnerg 10 A-B 39 0 0 0 9 358 32 730
1044 Göken 5 Kvarng 2 A-C 37 0 23 0 12 942 34 283
1045 Brottaren 3 Karlav 9 A-C 28 0 0 4 9 974 26 618
1046 Tuppen 4 Milnerg 8 A-B 18 0 0 0 4 456 15 574
1047 Nebulosan 4 Handskmakareg 2 A-C 31 0 0 6 7 611 27 829
1048 Tvillingen 2 Hovslagareg 3 A-C 32 1 47 0 14 119 26 015
1051 Pontonen 2 V Storg 59 A-B, Ö Åg 5 A-B 37 4 0 0 23 675 38 450
1055 Fyrverkaren 3 Söderg 14-16 35 1 35 0 8 772 34 619
1058 Storken 4 Kvarng 7 A-C 31 0 0 16 8 603 25 117
1078 Atleten 8 Karlav 7 A-B 17 0 0 0 8 001 28 474
1079 Atleten 8 Karlav 5 A-B 23 0 0 0 9 902 *** 1078/1079
1110 Cjf Ljunggren 14 V Storg 64 A-D 22 2 0 4 5 202 18 600
1111 Pontonen 1 Mäster Jörgensg 2 A-B, V Storg 55-57 40 0 0 0 17 601 35 800
1112 Pontonen 3 Milnerg 4 A-B, Mäster Jörgensg 4 A-B, Ö Åg 7 54 0 0 0 20 489 47 832
1113 Sappören 4 Mäster Jörgensg 1, Söderg 10-12 A-B, Västra Storg 53 56 4 35 0 16 455 53 630
1114 Tuppen 5 Helgeg 14 A-B, Helgeg 16 A-C, Milnerg 6 A-B, V Storg 61 44 0 6 11 11 239 37 912
1115 Göken 3 Karlav 1, Västra Storg 67 A-B 24 0 0 0 12 578 27 200
1156 Vapenbrodern 5 Lastageplatsen 5 0 1 0 0 3 186
1157 Vapenbrodern 7 Beckhovsgatan, Kyrkogatan 0 0 0 0 4 473
Totalt Söder 638 14 178 46 240 914 585 767 0
*** Samtaxerad fastighet
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
1011 Kina 1 Fortunav 1 A-C 40 0 0 0 26 547 26 800
1016 Vasen 1 Kanalg 22, S Kaserng 14 A-B 13 5 0 0 16 040 21 654
1017 Vasen 9 Kanalg 20 28 2 12 0 18 089 29 194
1033 Hunden 6 Föreningsg 5 A-B 15 0 0 17 24 753 15 396
1052 Hunden 9 Österlångg 10 A-B 16 2 13 0 8 293 18 137
1053 Japan 4 Kapellg 3 E-F 12 0 0 9 2 312 6 943
1054 Plogen 3 Kanalg 6 A-B 18 1 10 3 7 591 19 529
1059 Vasen 11 S Kaserng 16 A-B 41 0 16 0 27 738 43 091
1063 Japan 5 Götg 7 A-B, Lönbladsg 6 27 0 0 0 6 942 19 200
1071 Formosa 1 Tredalag 20 A-B 20 0 0 19 12 503 18 813
1072 Formosa 4 Fästningsg 21 A-B 19 0 0 0 11 498 15 169
1073 Formosa 4 Fästningsg 19 A-B 13 3 0 0 11 171 14 028
1082 Lasarettet 5 Österlångg 21 A-C 15 0 0 0 4 593 12 944
1083 Lasarettet 5 Kapellg 28-30, Österlångg 21 D 40 0 0 22 35 593 36 800
1084 Lasarettet 5 Kapellg 32 28 0 0 0 26 977 21 948
1090 Lasarettet 5 Lasarettsboulevarden 2 F-G 2 6 0 0 2 589 5 436
1091 Lasarettet 5 Österlångg 20 0 1 0 0 1 705 *
1092 Lasarettet 5 Lasarettsboulevarden 4 A-C, S Kaserng 13, Södra Kaserng 15-21, Österlångg 23-27 59 18 0 0 116 266 130 600
1093 Lasarettet 7 Kanalg 24 0 1 0 0 5 070 6 194
1094 Lasarettet 5 Lasarettsboulevarden 2 J 0 1 0 0 5 968 *
1095 Lasarettet 5 Lasarettsboulevarden 0 0 0 49 - 0
1096 Lasarettet 5 Lasarettsboulevarden 2 A-D 22 2 0 0 13 151 *
1097 Lasarettet 5 Lasarettsboulevarden 2 E 0 2 0 0 9 377 *
1099 Lasarettet 5 Lasarettsboulevarden 2 H 0 2 0 0 16 320 *
1100 Blekedammen 5 Lasarettsboulevarden 12 A-F 40 1 0 32 16 194 37 913
1101 Blekedammen 6 Ängsv 17 A-C 46 0 0 0 13 945 39 042
1102 Blekedammen 7 Ängsv 19 A-C 33 1 0 0 13 082 37 195
1103 Stafvre parkering Ambulansv 1-3 0 0 0 16 557 *
1104 Åsen 10 S Kaserng 18, Vasag 3 A-B 22 2 26 0 14 314 25 642
1105 Hunden 4 Föreningsg 3 A-C 22 0 0 0 9 620 19 629
1155 Lasarettet 5 Österlångg 21 E-F 48 0 0 0 111 417 0
Totalt Östermalm 639 50 77 167 590 215 621 297
* Specialenhet, tax.värde noll.  
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
3108 Resedan 2 Björkv 8-10 A-B, Bokv 13-15 A-B, Bokv 17, Florav 26 A-B, 28 A-C, Lyckans väg 33 A-B, Lyckans väg 35-37 20 0 0 0 8 623 32 172
3109 Diakonissan 15 Parkv 25-27 A-B, Pilv 26 26 0 0 0 2 873 15 597
3125 Floretten 5 Bokv 10-12 A-C 48 0 0 0 3 964 22 626
3185 Minareten 1 Lyckans väg 12-24 54 0 0 0 8 735 21 466
3186 Mullvaden 1-2 Skogsv 5 A-C, Skogsv 7 A-D 78 0 0 0 33 310 31 382
3187 Pensionären 1 Florav 48-54 32 0 0 0 7 083 11 592
Totalt Egna Hem 258 0 0 0 64 588 134 835
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
1001 Valthornet 6 Almv 16 A-D, Almv 18 A-B, Almv 20, Kanalg 70-90, Sommarlustv 2-4 197 2 14 62 32 043 128 672
1002 Lyckans Höjd 18 Höjdv 2-19, Hönedalsv 2-6, Kanalg 60-64, Prästallén 2-4 A-B, Ö Kaserng 7-21 458 11 115 150 152 847 324 625
Totalt Lyckans Höjd 655 13 129 212 184 890 453 297
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
2101 Hästen 1 Sommarlustv 8-14 128 0 22 0 14 870 100 911
2102 Oxen 1 & Kalven 1 Oxhagsv 1-20, Utställningsv 6-18 204 0 50 7 30 929 138 069
2104 Geten 3-4 Grönbetesv 15-83, Oxhagsv 31-35 270 2 36 0 52 040 183 898
2105 Geten 1 Oxhagsv 25-29 49 1 11 0 15 671 40 071
2108 Oxen 1 Utställningsv 12 B 12 0 0 0 19 364 26 784
2109 Oxen 1 Sommarlustv 3 12 0 0 0 19 364 *** 2108/2109
2110 Hästen 1 Sommarlustv 16 37 0 0 0 40 005 37 769
Totalt Sommarlust 712 3 119 7 192 243 527 502
*** Samtaxerad fastighet
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
3022 Hammar 138:29 Amaryllisv 70-90, Kungsliljev 61-91 27 0 6 0 10 806 20 185
3027 Hammar 138:27 Amaryllisv 6-68 35 1 3 0 21 663 24 561
3067 Hammar 139:41 Gladiolv 85-219 68 0 0 4 12 794 60 862
3071 Hammar 139:42 Gladiolv 221-345 63 0 0 8 11 057 54 396
3118 Hammar 9:194 Stenskeppsv 2-10 91 0 0 0 188 365 89 000
Totalt Hammar 284 1 9 12 244 685 249 004
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
3005 Flaket 4 Järnvägsg 4 K-N 44 1 0 0 62 487 51 652
3018 Åhus 3:119 Sandvaktareg 7-9 A-H, Sandvaktareg 11 A-M 28 0 0 0 21 878 27 200
3025 Åhus 55:83 Spetalsv 1 A-D, Spetalsv 3 A-C, Spetalsv 5 A-D, Spetalsv 7, A-F, Spetalsv 9 A-C, Spetalsv 11 A-D 24 0 16 0 9 080 30 083
3026 Horna 6:69 Vannebergav 35-37 5 1 0 0 1 644 *
3035 Flaket 4 Järnvägsg 4 A-J 62 0 30 0 35 335 42 573
3036 Pilbågen 1 Västra Tvärg 2 A-F 30 0 0 0 5 327 19 352
3037 Måsen 6 Hans Nilssong 2 A-I 44 0 19 0 1 572 27 915
3038 Gärskan 10 Järnvägsg 9 A-I, Skråg 2 A-C 81 0 0 0 4 397 52 211
3039 Måsen 6 Folkets Parkg 27 A-K 10 0 0 0 2 790 8 100
3057 Åhus 3:109 Kavröv 10-128 60 0 2 0 5 453 45 930
3062 Åhus 3:110 Kavröv 130-258 65 0 0 0 10 962 63 334
3075 Åhus 42:397 Sankt Jörgens väg 18 A-B 2 0 0 0 423 1 798
3076 Åhus 42:402 Sankt Jörgens väg 21 A-B 2 0 0 0 440 1 786
3077 Åhus 42:492 Sankt Jörgens väg 26 A-C 3 0 0 0 1 050 3 408
3078 Gärdet 21 Niklasg 1-39 20 0 9 0 4 038 19 499
3079 Åhus 42:396,491 Sankt Jörgens väg 24 A-B 2 0 0 0 601 3 229
3091 Dammlyckan 12 Västra Järnvägsg 12 A-S 0 0 0 0 81 3 316 Tomt-mark
Totalt Åhus 482 2 76 0 167 558 401 386
* Specialenhet, tax.värde noll.
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
2001 Furiren 1-2 Elmetorpsv 19-25, Fältv 1-7 160 0 0 0 10 860 54 800
2003 Orren 10 Kullmans Väg 14 A-D 4 0 0 0 2 514 3 752
2004 Gåsen 8 Näsbychaussén 50 A-B 8 0 0 0 912 4 932
2005 Vipan 56 Infanteriv 17, Nygårdsv 20 22 0 0 0 5 907 14 721
2006 Furiren 3 Fältv 9-29 52 0 0 0 34 549 43 400
2007 Päronet 8 Näsbychaussén 6 14 0 0 0 5 511 9 603
2008 Rapphönan 13 Infanteriv 2 A, Kullmans Väg 1 12 0 0 0 6 613 8 450
2009 Fänriken 1 Olastorpsv 30-38 80 0 0 0 20 483 32 000
2010 Aspen 14-15 Vångav 28-30 A-B 16 0 0 0 3 448 9 233
2011 Orren 17 Fröknegårdsv 1 C 16 0 0 0 18 349 12 452
2012 Aspen 16-17 Vångav 28 C-D 2 0 0 0 424 1 852
2027 Axel Gyllenlood 1 Kommendantsv 1-7 20 0 12 0 5 521 14 535
2028 Tjädern 8 Infanteriv 8 A-B, Kullmans Väg 9-11 24 1 8 9 7 195 15 659
2106 Röret 3 Industrig 12 0 1 0 0 1 108 1 936
Totalt Gamla Näsby 430 2 20 9 123 394 227 325
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
1024 Förmannen 7 Borgg 7-9, Östra Borgg 1 7 1 0 0 2 587 *
1080 Filaren 9 Bruksg, Gamla Långebrog 0 0 0 0 245 337 Tomt-mark
1098 Svarvaren 9 Bruksg 1-3, Bryggerig 4-8, Gamla Långebrog 34 A-B, Gamla Långebrog 36-38, Lånebrog 34, Långebrog 36 132 9 34 0 45 462 74 253
1106 Färgaren Bryggerig 0 0 0 0 252 Tomt-mark
Totalt Långebro 139 10 34 0 48 546 74 590
* Specialenhet, tax.värde noll.
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
3116 Heiberg 1 Friesiska v 19-41 12 0 0 0 5 009 8 831
3117 Adler 1 Öllsjöv 2 A-B 16 0 0 0 21 204 14 360
Totalt Vä 28 0 0 0 26 213 23 191
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
3000 Österäng Mitt grönområde - 0 0 0 0 2 385 0
3002 Diktaren 1 Gustav Hellströms väg 7-11 48 0 0 0 61 720 40 400
3004 Docenten 1 Sjöv 27 0 2 0 0 13 173 *
3008 Österäng grönområde - 0 0 0 0 2 038 0
3009 Docenten grönområde - 0 0 0 0 305 0
3010 Österäng maskinförråd - 0 0 0 0 2 831 1456
3020 Adjunkten 1 Hjalmar Söderbergs väg 1A 0 1 0 0 19 394 10642
3023 Docenten 3 Sjöv 23 C, Sjöv 31 C-B 0 4 0 0 17 520 *
3034 Författaren 1 Albert Hennings väg 1-11 267 0 79 0 64 193 143 402
3043 Etsaren 1 Fredrik Bööks väg 1-14 382 0 68 0 71 277 184 103
3044 Docenten 1 Sjöv 27 0 5 0 0 13 765 13 793
3054 Adjunkten 1 Hjalmar Söderbergs väg 1-14 349 1 69 0 154 325 206 366
3056 Karlfeldt 1 Jöran Thomaeus väg 2-86 43 0 0 0 3 557 28 982
3059 Diktaren 1 Frans G Bengtssons väg 4-10 162 2 45 0 139 363 103 320
3070 Diktaren 1 Frans G Bengtssons väg 11-96 59 1 0 0 14 867 42 231
Totalt Österäng 1 310 16 261 0 580 713 774 695
* Specialenhet, tax.värde noll.
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
2000 Spaden 3 Gamlegårdsbadet 0 0 0 0 19 028 57
2016 Rullebören 2 Ingelstadsg 1-41, Näsbychaussén 78-112 432 1 69 149 92 881 224 727
2017 Grepen 2 Näsbychaussén 123 A 0 1 0 0 834 2 533
2018 Hötjugan 1 Albog 1-43, Ingelstadsg 2-44 301 3 67 25 14 395 160 249
2019 Hackan 1 Albog 2-42, Göingeg 1-41 283 1 67 29 62 879 156 448
2021 Rullebören 3 Näsbychaussén 76 0 2 1 0 3 706 *
2022 Slagan 1 Göingeg 2-44 152 0 46 35 7 213 80 318
2023 Spaden 3 Näsbychaussén 74 B-C 0 2 0 0 14 240 *
2024 Spaden 2 Bataljonsv 4-58 216 0 54 3 9 390 102 920
2026 Gamlegården 4 Bataljonsv 2, Näsbychaussén 70 0 13 0 0 19 760 26 200
2029 Lien 2 Bjäreg 1-45, Vemmenhögsg 2-46 323 3 50 18 12 283 169 050
2030 Slipstenen 2 Vemmenhögsg 1-37 132 0 40 0 5 950 71 882
Totalt Gamlegården 1 839 26 394 259 262 559 994 384
* Specialenhet, tax.värde noll
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
2084 Nosaby 20:23 Nosabyv 217 A 0 1 0 0 485 4 076
Totalt Nosaby 0 1 0 0 485 4 076
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
2002 Oppmanna-Tollarp 1:21 Oppmannav 4 A-C, Spängerv 2 A-C 13 1 0 0 7 078 5 788
2071 Oppmanna-Tollarp 11:8 Tollarev 13 0 1 0 0 8 664 *
2072 Oppmanna-Tollarp 11:5 Tollarev 16 A-C, Tollarev 18-20 A-B, Tollarev 22 A-C 10 0 4 0 1 609 3 468
2073 Oppmanna-Tollarp 9:1 Möllarev 12 A-D, Tollarev 10 A-D 8 0 0 0 1 797 3 088
2082 Oppmanna-Tollarp 11:6-7 Ella Persson Väg 1 -14 A-B 20 0 8 0 3 872 7 248
2095 Arkelstorp 1:88 Allarpsv 19-21 A-C 6 0 0 0 2 516 3 303
2097 Arkelstorp 1:88 Allarpsv 23 A-D 4 0 0 0 1 638 *** 2095/2097
Totalt Arkelstorp 61 2 12 0 27 174 22 895
* Specialenhet, tax.värde noll.
*** Samtaxerad fastighet
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
3019 Degeberga 12:121 Stenhällev 1 A-D 4 0 0 0 4 259 2 284
3029 Degeberga 128:8 Saxamöllev 94, Saxemöllev 94 5 1 0 0 3 371 *
3033 Degeberga 23:34 Forsakarsv 20 A-K 13 1 0 0 5 504 5 987
3041 Degeberga 12:122 Stenhällev 3-21 10 0 0 0 4 074 4 668
3049 Degeberga 109:4 Forsakarsv 18 A-Y 23 0 0 0 10 055 7 243
3050 Degeberga 20:25 Tingsv 17 A-B 15 0 0 0 8 062 3 797
3051 Degeberga 20:49 Tingstorget 5 A-B 14 0 2 0 5 268 3 453
3052 Degeberga 20:50 Tingstorget 1 A-B 12 0 0 0 1 733 3 795
3058 Degeberga 107:1 Skaddev 12 A-Å 13 0 1 0 3 338 12 890
3065 Degeberga 109:1 Forsaliden 3 A-I 9 0 0 0 1 177 3 426
3097 Degeberga 107:1 Skaddev 12 E-Q 13 0 0 0 32 *** 3058/3097
Totalt Degeberga 131 2 3 0 46 873 47 543
* Specialenhet, tax.värde noll.
*** Samtaxerad fastighet
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
2096 Fjälkinge 228:5 Grönängsv 5 A-C, Kulladahlsv 4 A-F 9 0 0 0 490 2 103
2098 Fjälkinge 35:65 Rosv 21-61 21 0 0 0 9 256 10 596
Totalt Fjälkinge 30 0 0 0 9 746 12 699
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
3024 Slöjden 8 Särlag 25 0 1 0 0 10 663 *
3045 Slöjden 1 Feglers gata 13-17 A-B 54 0 10 0 6 139 21 323
3046 Mården 1-3 Onkel Adams väg 2-4 A-B, Onkel Adams väg 6 A-B 44 0 4 0 3 279 12 635
3047 Piggsvinet 8 Betaniav 20 A-F 42 0 15 0 3 218 14 304
3048 Tapetseraren 5 Borgarg 22 A-K 16 0 0 0 2 469 4 191
3060 Torvtäkten 1 Luev 2-16 8 0 0 0 1 432 8 587
3068 Annelundsparken 1 Akasiav 7 A-I 9 0 0 0 1 015 3 648
3081 Torvmossen 1 Luev 5-25 A-B 20 0 0 0 3 522 9 036
3085 Banmästaren 9 Hälsingeslätt 2 A-C, Tränev 1 A-G 10 0 0 0 4 276 4 673
3086 Torvmossen 1 Luev 27 5 1 0 0 2 401 2854
3087 Snapplåset 4 Bollas Väg 1 5 1 0 0 1 294 2 800
3090 Torvtäkten 1 Luev 30-56 14 0 0 0 3 984 6 478
3098 Torvtäkten 1 Luev 18-28 A-B 12 0 0 0 3 182 *** 3060/3098
3119 Träskon 7 Särlag 0 0 0 0 - 595 Tomt-mark
Totalt Tollarp 239 3 29 0 46 874 91 124
* Specialenhet, tax.värde noll.
*** Samtaxerad fastighet
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
2040 Önnestad 166:1 Önneg 3 A-B, Önneg 5-7, Önneg 9 A-B, Önneg 11-13 A-C, Önneg 15 A-B, Önneg 17-29 A-C 38 1 0 0 16 505 19 822
2041 Önnestad 126:2-3 Bertev 18-20 A-C 6 0 0 0 1 691 2 636
2042 Önnestad 132:6 Byag 16 4 0 0 0 1 520 1 249
2043 Önnestad 119:13 Skolg 42-44 12 2 0 0 4 866 3 967
2044 Önnestad 132:7 Byag 14 5 0 2 0 1 873 1 458
2045 Önnestad 132:5 Byag 18 5 0 1 0 1 978 1 445
2046 Önnestad 157:1 Storskiftesv 2-4 A-F, Storskiftesv 6 A-D, Storskiftesv 8 A-C, Storskiftesv 10 A-F 25 0 11 0 3 110 12 181
2047 Önnestad 133:2 Byag 12 A-H 14 1 0 0 4 601 3 285
Totalt Önnestad 109 4 14 0 36 144 46 043
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
3064 Lyngby 17:62 Stockv 2 A-E, Stockv 4 A-D 9 0 0 0 1045 3 061
3093 Lyngby 18:29 Stockv 6 A-D, Stockv 8 A-D 8 0 0 0 1064 1 882
Totalt Everöd 17 0 0 0 2 109 4 943
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
2050 Färlöv 83:2 Almhagav 1-5 12 0 3 0 2 407 3 441
2051 Färlöv 1:47, 1:48 Börje Trolles Väg 35-45 6 0 0 0 1 576 3 089
2052 Färlöv 83:1 Almhagav 17-29 7 0 0 0 2 921 12 722
2053 Färlöv 83:1 Almhagav 7-15 5 0 0 0 2 280 *** 2052/2053/2056
2054 Färlöv 1:45 Börje Trolles V 31 A-D, Börje Trolles V 33 A-C 7 0 0 0 2 639 3 787
2055 Färlöv 76:10 Grindv 2 A-B, Grindv 4-10 15 0 0 0 4 838 3 483
2056 Färlöv 83:1 Almhagav 31-37 A-C 12 0 0 0 6 322 *** 2052/2053/2056
Totalt Färlöv 64 0 3 0 22 983 26 522
*** Samtaxerad fastighet
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
3066 Köpinge140:1 Gunillas väg 4-28 13 0 0 0 1777 6 897
3080 Köpinge 28:71 Gunillas väg 13 A-B, Gunillas väg 15-21 A-C 17 1 0 0 6784 7 847
Totalt Gärds Köpinge 30 1 0 0 8 561 14 744
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
3040 Huaröd 5:20 Granetorpsv 5 E-H 4 0 0 0 906 3 640
3084 Huaröd 5:20 Etapp 1 Granetorpsv 5 A-D 4 0 0 0 794 *** 3040/3084
Totalt Huaröd 8 0 0 0 1 700 3 640
*** Samtaxerad fastighet
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
3069 Linderöd 6:215 Nils Måns väg 5 A-H 8 0 0 0 946 2 735
3089 Linderöd 6:215 Nils Måns väg 3 A-C 3 0 0 0 650 *** 3069/3089
Totalt Linderöd 11 0 0 0 1 596 2 735
*** Samtaxerad fastighet
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
3114 Ovesholm 10:1 Etapp1 Tueängsv 7 A-D 4 0 0 0 1103 3 693
3115 Ovesholm 10:1 Tueängsv 3-5 A-B 4 0 0 0 1230 *** 3114/3115
Totalt Ovesholm 8 0 0 0 2 333 3 693
*** Samtaxerad fastighet
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
3028 Rinkaby 6:101 Jöns Nils väg 1-25 13 0 0 0 4 349 8 081
3031 Rinkaby 113:1 Etapp3 Lyckev 42 A-H 8 0 0 0 1 935 9 813
3072 Rinkaby 113:1 Lyckev 22-40 10 0 0 0 2 113 *** 3031/3072
3073 Rinkaby 113:2 Lyckev 2-20 10 0 0 0 1 426 5 438
Totalt Rinkaby 41 0 0 0 9 823 23 332
*** Samtaxerad fastighet
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
3032 Håslöv 118:4 Etapp 1 Härfågelv 1-7 A-C, Härfågelv 9-11 A-B, Härfågelv 13 A-C 20 2 0 0 7 406 22 159
3095 Håslöv 118:4 Kvarnnäsv 70 A-C, Kvarnnäsv 72-78 A-B, Kvarnnäsv 80 A-C 14 0 0 0 7 676 *** 3032/3095
Totalt Skånes Viby 34 2 0 0 15 082 22 159
*** Samtaxerad fastighet
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
3074 Vanneberga 34:168,169 Thimsfuret 3-5 A-B 4 0 0 0 879 1 433
Totalt Vanneberga 4 0 0 0 879 1 433
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
3021 Yngsjö 3:361 Lillesjö gränd 3 22 0 0 0 27 978 20 612
3042 Yngsjö 3:354 Gamla Byv 31 A-L 12 0 0 0 4 008 9 803
Totalt Yngsjö 34 0 0 0 31 986 30 415
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
3110 Pistolen 1 Hemvärnsv 5-20, Lottav 16-30 91 1 40 0 7 981 46 854
3111 Oelreich 5 Sandåsv 3 A-H 8 0 0 0 2 596 5 637
3112 Snabbvingen 1 Åstav 31 A-M 12 0 0 0 3 405 6 264
Totalt Åsum/Hedentorp 111 1 40 0 13 982 58 755
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
2034 Österslöv 25:33 Sten Billes Väg 2-38 19 0 0 0 5 860 13 393
Totalt Österslöv 19 0 0 0 5 860 13 393

Bostadsfördelning

Per hyresområde 2021-12-31.

Hyresområde Ettor Tvåor Treor Fyror Femmor  Större än femmor Antal bostäder Varav studentbostäder
Område 1 318 853 701 189 55 11 2 127 28
Område 2 311 560 547 155 51 1 1 625 0
Område 3 32 259 312 137 26 0 766 0
Område 4 513 780 420 180 14 0 1 907 286
Område 5 230 808 1  166 192 13 0 2 409 0
Område 6 58 182 132 9 0 0 381 0
Totalt 1 462 3 442 3 278 862 159 12 9 215 314

Bostadsfördelning (%)

Summering Fastighetsbeteckning

Bostäder Lokaler Garageplatser P-platser Bokfört värde (tkr) Taxeringsvärde
Totalt AB Kristianstadsbyggen 9 215 232 1 789 910 3 818 210 6 543 575