Krisgruppen träffas på avstånd
Trygghet, trivsel och bosocialt hjärta

Stabilt även under andra pandemiåret

Vår krisgrupp och vd har haft regelbunden och nära dialog med fackliga representanter och skyddsombud under hela pandemin, för att säkerställa att vi tar rätt beslut för verksamheten, medarbetarna och våra kunder.

Våra medarbetares förmåga att ställa om, tänka nytt och anpassa sig till restriktioner och förändrade rutiner har varit en framgångsfaktor. Det har bidragit till att vi har klarat de två åren så bra, utan större påverkan från pandemin på vår verksamhet.

Under större delen av året har de som kunnat arbeta hemma gjort det i så stor utsträckning som det varit möjligt, utifrån arbetsuppgifter men också utifrån hänsyn till psykosocial arbetsmiljö. De medarbetare som behövt arbeta hemma har fått möjlighet till stöd, exempelvis i form av mobila höj- och sänkbara datorställ, extra skärmar och kontorsstolar för att säkra upp ergonomin på hemarbetsplatsen.

De som inte haft möjlighet att arbeta hemma har fått hantera andra inskränkningar i sin vardag, som exempelvis att använda skyddsutrustning, ha uppdelade arbetstider för att minska trängsel, inte kunna samåka samt att använda talmanus på olika språk för att informera hyresgäster vid besök i lägenheter.

Även våra kunder har påverkats. Under 10 månader gjorde vi bara akuta arbeten i våra lägenheter, och hyresgästerna har haft begränsade möjligheter till besök på våra kontor. Däremot kan vi se att omställningen till kontakt och information via andra kanaler som chat, FAQ-sektion på webben och telefon, har fungerat mycket bra. Hyresgästerna har också visat stor förståelse för de begränsningar som pandemin fört med sig på vår verksamhet.

Vi har också fått skjuta på ytterligare renoveringar inom Hyresgäststyrt Lägenhetsunderhåll, HLU på grund av restriktioner.