Trygghet, trivsel och bosocialt hjärta

ABK och Kristianstad City för en attraktiv stadskärna

ABK arbetar i sammanslutningen Kristianstad City, tillsammans med Fastighetsägarna, Handelsföreningen och Kristianstads kommun, för en levande och attraktiv stadskärna. Ett av Kristianstad Citys uppdrag är att de ska bidra till att fler besöker Kristianstad och att fler visar intresse för att bosätta sig i kommunen. Därför har ABK som stadens största bostadsbolag blivit en viktig aktör för organisationens verksamhet.

- Våra bostäder och lokaler bidrar till en levande stadskärna och därför är det viktigt att vi är med aktivt och arbetar för stadskärnans utveckling, både med nyproduktion, renovering, sociala insatser och genom vårt engagemang i Kristianstad City, säger Henrik Strand, vd på ABK. 

Passagen i centrala Kristianstad – en upplevelse utöver det vanliga

I mars invigdes den nya gångtunneln mellan Östra Boulevarden och Östra Vallgatan i centrala Kristianstad. Tunneln har i sitt tidigare utförande upplevts otrygg och oinbjudande. Samtidigt som vi ville göra passagen till en tryggare plats ville vi göra något spektakulärt med upplevelser för boende och besökare i stadskärnan. Promenaden genom den 34 meter långa tunneln är nu en sinnesupplevelse utöver det vanliga, med spegeltak, intensiva färger, pulserande ljus och musik-mystik.

Gestaltningen är framtagen av Helena Nyholm och Lydia Koedoot på Sesam Arkitekter. Väggarna har målats i ett starkt, färgglatt och intensivt mönster. I golvet rör sig pulserande ljus i en rytmisk rörelse och ur högtalarna strömmar musik som bidrar till den starka sinnesupplevelsen. Gångtunneln är egentligen ganska smal med relativt lågt i tak men med speglar i tak och på väggar skapas en illusion om ett utrymme med dubbelt så högt i tak och som även ser bredare ut än verkligheten. Tittar man riktigt noga kan man faktiskt också skönja att det står ”Kristianstad” på väggarna.

Hyresrabatter till drabbade lokalhyresgäster även 2021

Mellan april 2020 och september 2021 gav vi hyresrabatter till de 90-tal av våra lokalhyresgäster som drabbats hårdast av coronakrisen. Dessa har också i början av pandemin fått statligt stöd.  Många butiker och restauranger har haft det svårt under pandemin och vi har velat stötta de drabbade och samtidigt ta vårt ansvar för att bidra till en levande stadskärna. Under det första halvåret 2021 fick de drabbade verksamheterna nedsatt hyra med minst 12,5 %.

ABK förvaltar drygt 230 kommersiella lokaler i Kristianstads kommun, med drygt 85 000 kvadratmeter lokalyta. En del av våra lokalhyresgäster som inte varit berättigade till statligt stöd och hyresrabatt har också varit drabbade av krisen. Vi har fört en kontinuerlig dialog med dem kring hur deras situation kan underlättas. 

Konst i väntan på rätt hyresgäst

I en av våra butikslokaler på Östra Boulevarden visades från och med 15 april ljuskonstinstallationen Use The Unused, i väntan på en ny lokalhyresgäst.

Det är Kristianstad City, där ABK är med som en aktiv part, som tagit fram konceptet tillsammans med konstnärerna Håkan Lidbo och Jaime Reyes.

Alicia Johansson, vikarierande butikschef Body Shop

Body Shop har hittat "hem" igen

Body Shop har lämnat sin lokal på Östra Storgatan 45 och flyttat in i en av ABK:s lokaler några meter högre upp på gatan. Numera ligger butiken på Östra Storgatan 38, en adress som inte är helt främmande för Body Shop.

- 1985 öppnade Body Shop upp sina dörrar i Kristianstad för första gången. Inte i vilken lokal som helst, utan just i denna lokalen som vi nu äntligen har hittat tillbaka till, strålar Body Shops delägare och franchisetagare Heléne Lindberg.

Det var Helénes mamma som startade upp butiken på Östra Storgatan 38 för 36 år sedan. De trivdes väldigt bra men tvingades att flytta ut när Galleria Generalen byggdes 1993.

- Vi tyckte verkligen om lokalen som vi startade i 1985 och när det nu visade sig att den var ledig så tog vi direkt kontakt med ABK, säger Heléne.

Heléne är nöjd med kontakten som hon har haft med ABK:s lokalavdelning.

- De har varit mycket hjälpsamma och trevliga, säger Heléne.

I samband med flytten har butiken fått helt ny inredning. Den nya, större lokalen har också möjliggjort en stor nyhet för Body Shop - en refillstation, som butiken i Kristianstad hittills är relativt ensam om i Sverige.

- Med refillstationen kommer kunderna att kunna komma in till oss och fylla på produkter i återanvändbara flaskor. Det gynnar både miljön och deras plånbok, förklarar vikarierande butikschef Alicia Johansson.

Hon märker redan ett större kundflöde i butiken och hoppas på att fler kommer att lockas av att besöka den nya inbjudande lokalen.