Om års- och hållbarhetsredovisningen

Hållbarhetsredovisningen omfattar AB Kristianstadsbyggen (556054-1889) och är upprättad i enlighet med bestämmelserna i ÅRL 6:e kapitlet.

ABK:s styrelse har vid undertecknande av årsredovisningen även godkänt hållbarhetsredovisningen.

Design
Creative Army

Projektledning

Jonas Rosenberg(s 1-16)

Jenny Widell och Torbjörn Ingvarsson (s 17-26)

Copy 
Jonas Rosenberg, Kristina Ringdahl, Jenny Widell, Sofie Persson, Helena Lundahl

Foto 
Felix Sundbäck, Fredrik Persson, Per-Erik Tell, Jonas Rosenberg, Mikael Rönndahl, Annika Persson, Frida Dahlskog, Sofie Persson, Helena Lundahl, Siv Öberg