Digitalisering

Sedan flera år har vi e-signering av avtal, och under året har vi börjat använda e-signering av kontrakt för förråd och bilplatser. Målet är att införa e-signering även av bostadskontrakt.

Under året har vi på allvar kommit igång med vår nya rutin för kundkommunikation, med digitalt fokus. Alla som har anmält e-postadress får informationen digitalt, övriga får fysiskt brev hemskickat. Även om vi fortfarande skickar fysisk information för att vi även ska nå de som inte är så digitala, så har den nya rutinen gjort att vi har kunnat minska antalet fysiska anslag och utskick kraftigt. Vi skickar också sms till våra kunder, exempelvis med påminnelse om sopsortering eller för att bjuda in till deltagande i enkäter.

Under 2021 har nyhetsbrev via epost blivit en viktig kanal för att nå våra hyresgäster och de som står i vår bostadskö, och vi har också under året genomfört egna digitala enkäter till kunder och allmänhet.

Dialogen med våra kunder sker mer och mer via digitala kanaler som chat, sociala medier och Messenger, även om man självklart fortfarande kan nå oss exempelvis via telefon eller besöka våra kontor.

Precis som under 2020 görs inte bara årsredovisningen digitalt, utan även kundtidningen Kvarteret. De som inte är digitala och som hör av sig till oss har dock möjlighet att få en utskrift av tidningen hemskickad i brevlådan.

Digitalisering inom it

En av de stora vinsterna med att följa den digitaliseringsvåg som genomsyrar samhället idag, mycket beroende på pandemin, är att många funktioner och tjänster idag kan utföras oavsett var medarbetaren befinner sig bara hen har tillgång till internet.  Viktiga ledord i it-arbetet under året har varit mobilitet, tillgänglighet och säkerhet.

Den ABK-interna dokumentspridningen av inkommande post har under året digitaliserats i avsikt att förenkla hanteringen och förbättra informationssäkerheten. Posten levereras i privata digitala inkorgar och inte som fysiska dokument i ett postfack.

Interna it-baserade verksamhetssystem har flyttats till molntjänster för ökad tillgänglighet, förbättrad säkerhet, av miljöskäl och för att kunna få automatiska systemuppdateringar. Arbete har också påbörjats för att ytterligare öka medarbetares möjlighet att vara mobila genom att förflytta verktyg för samarbete internt men också externt, utanför ABK, mot molnbaserade tjänster.

Under året har vi infört AI-baserade säkerhetsfunktioner för att minska risken för cyberattacker, som exempelvis ransomware och intrång.

Under året har vi också installerat fler övervakningskameror i våra områden för att öka tryggheten.

Ny karttjänst för leksugna

Under året lanserade vi en digital lekplatskarta, så att intresserade barnfamiljer kan hitta nya favoritställen för lek bland våra drygt 100 lekplatser.

I kartan, som är en levande och föränderlig portal, finns lekplatserna utmärkta med bild och beskrivning. En del av dem är större med många lekredskap för olika åldrar och andra är mindre med enstaka lekredskap.

Lekplatskartan, som man hittar på abk.se/lekplatser, är en del av Kristianstads kommuns kartsida, där man under fliken "ABK" väljer filtret "Lekplatser". Det finns också ett filter som visar alla ABK:s fastigheter, med adress och bilder, vilket kan vara intressant för den som exempelvis söker bostad i ett visst område och vill veta var våra fastigheter ligger. 

Att inspirera till att leka på andra områden än sitt eget handlar för ABK om att skapa möten och integration mellan människor. Det kan finnas områden som man inte vet någonting om, eller kanske har fördomar om. Kommer man ut och leker, ser området och pratar med människorna som bor där så kanske bilden av området förändras.