Om års- och hållbarhetsredovisningen

Hållbarhetsredovisningen omfattar AB Kristianstadsbyggen (556054-1889) och är upprättad i enlighet med bestämmelserna i ÅRL 6:e kapitlet.

ABK:s styrelse har vid undertecknande av årsredovisningen även godkänt hållbarhetsredovisningen.

Design
Creative Army

Projektledning

Helena Lundahl (s 1-16)

Jenny Widell och Torbjörn Ingvarsson (s 17-26)

Copy 
Helena Lundahl ,Jonas Rosenberg, Kristina Ringdahl, Jenny Widell

Foto 
Helena Lundahl, Jonas Rosenberg, Mikael Rönndahl, Annika Persson, Frida Dahlskog, Fredrik Persson,