Hela kommunens bostadsbolag!


AB Kristianstadsbyggen förvaltar fler än 9 200 bostäder fördelade över hela Kristianstad kommun. Vi har bostäder i stan och på landet. Vi har höghus, marklägenheter och studentkorridorer. Vattennära, mitt i naturen och på gågatorna i centrum. Vi har en sjättedel av landets ungdomsbostäder och vi har cirka 1 000 senior- och trygghetsbostäder för dig som fyllt 60 år. AB Kristianstadsbyggen har helt enkelt bostäder för alla! 

Bostadsområdena är indelade i hyresområden, där områdenas läge är klassificerade 1–6 utifrån närhet till handel och service, kommunikationer, trygghet i området och hur närmiljön ser ut. Läget är en av faktorerna som påverkar hyressättningen. Rankingen är bland annat framtagen med utgångspunkt från svaren i en hyresgästenkät, då 3 000 hyresgäster fick möjlighet att komma med synpunkter bland annat på bostadsområdenas attraktivitet.

BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
1014 David Nyborg 14 Ö Boulevarden 10 A-B 5 0 0 0 1 596 5 291
1015 J Kristoffersen 5 N Kaserng 4, Teaterg 1 A-C, V Storg 2 18 5 37 1 4 599 24 899
1018 General Ulfeldt 14 V Storg 39, Ö Storg 38 11 7 0 0 20 587 24 221
1019 Karteschen 1 Tivolig 4 A-B, V Storg 52 A-B, V Vallg 37 B 30 6 28 0 20 289 43 725
1021 H Kock 2,D Nyborg 15 J H Dahlsg 1-4, JH Dahlsg 1-4, Ö Boulevarden 2, Ö Storg 1-3 96 0 79 0 42 747 106 176
1022 General Ulfeldt 6 Ö Storg 34 6 3 0 0 4 482 11 250
1035 Riksens Ständer 3, 5 Södra Kaserng 12, Vendesg 5 A-C, Vendesg 7, Vendesg 9, A-C, Vendesg 11 116 2 0 15 56 504 146 137
1036 Hertig Carl 6 Teaterg 4-6 35 0 29 8 7 139 29 079
1037 Hovrätten 4, 28 Ö Storg 4-10 54 8 21 16 45 234 47 651
1040 Finland 4 Finlandsg 4-6, Pråmg 2-6 104 1 29 0 92 172 91 531
1049 Otto Marsvin 8 V Boulevarden 23 14 0 0 0 7 499 14 793
1050 Finland 4 Finlandsg 2, Pråmg 1 12 0 0 0 4 318 10 694
1060 Kommendanten 8 Döbelnsg 3-5, V Vallg 26 6 4 0 0 9 325 10 264
1065 Riksens Ständer 1 Vendesg 3 A-D 49 5 28 0 52 065 74 897
1066 Riksens Ständer 8 Vendesg 1 A-D 56 6 29 0 42 097 69 332
1070 Brandstationen 1 Ö Boulevarden 1 A-F 65 2 4 1 65 419 66 221
1074 Rasmus Clausen 6 J H Dahlsg 21, Tyggårdsg 3 A-B 18 1 0 0 5 961 23 524
1075 Jepp Buck 24 Ö Boulevarden 46, Ö Vallg 21 8 1 0 0 6 063 17 316
1076 Jepp Buck 24 Ö Boulevarden 34-44, Ö Vallg 7-19 15 20 107 0 115 413 99 123
1077 Jepp Buck 4 Ö Boulevarden 32, Ö Vallg 5 A-B 21 5 0 0 30 217 38 641
1151 Finland 4 Pråmg 3 32 0 0 0 52 586 45 800
1152 Finland 4 Finlandsg 7 37 0 0 0 44 113 70 000
1153 Finland 4 Finlandsg 5 37 0 0 0 43 997 *** 1152/1153
1154 Finland 4 Finlandsg 3 0 0 0 81 4 751 1 781
1163 Mårten Persson 11 Cardellsgatan 5 5 2 0 0 15 706 8 838
1130 Bastionen Magasinsg 10 0 0 0 76 708 293
Totalt Centrum 850 78 391 198 795 587 1 081 477
*** Samtaxerad fastighet
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
1012 Neuman 1 Mäster Jörgensg 6 A-C 54 1 32 0 27 188 64 514
1026 Tuppen 6 Kvarng 3, V Storg 63 16 0 0 5 4 169 14 932
1043 Göken 2 Kvarng 4 A-B, Milnerg 10 A-B 39 0 0 0 9 250 33 324
1044 Göken 5 Kvarng 2 A-C 37 0 23 0 12 664 34 857
1045 Brottaren 3 Karlav 9 A-C 28 0 0 4 9 756 27 439
1046 Tuppen 4 Milnerg 8 A-B 18 0 0 0 4 356 15 876
1047 Nebulosan 4 Handskmakareg 2 A-C 31 0 0 6 7 466 28 226
1048 Tvillingen 2 Hovslagareg 3 A-C 32 1 47 0 13 814 26 674
1051 Pontonen 2 V Storg 59 A-B, Ö Åg 5 A-B 37 4 0 0 22 907 38 599
1055 Fyrverkaren 3 Söderg 14-16 35 1 35 0 8 535 36 607
1058 Storken 4 Kvarng 7 A-C 31 0 0 16 8 380 25 524
1078 Atleten 8 Karlav 7 A-B 17 0 0 0 7 766 29 696
1079 Atleten 8 Karlav 5 A-B 23 0 0 0 9 603 *** 1078/1079
1110 Cjf Ljunggren 14 V Storg 64 A-D 22 2 0 4 5 112 18 742
1111 Pontonen 1 Mäster Jörgensg 2 A-B, V Storg 55-57 40 0 0 0 17 011 35 600
1112 Pontonen 3 Milnerg 4 A-B, Mäster Jörgensg 4 A-B, Ö Åg 7 54 0 0 0 19 860 49 849
1113 Sappören 4 Mäster Jörgensg 1, Söderg 10-12 A-B, Västra Storg 53 56 4 35 0 16 120 54 800
1114 Tuppen 5 Helgeg 14 A-B, Helgeg 16 A-C, Milnerg 6 A-B, V Storg 61 44 0 6 11 10 987 39 295
1115 Göken 3 Karlav 1, Västra Storg 67 A-B 24 0 0 0 12 243 27 800
1156 Vapenbrodern 5 Lastageplatsen 5 0 1 3 064 4 990
1157 Vapenbrodern 7 Beckhovsgatan, Kyrkogatan 0 4 473 1 680
Totalt Söder 638 14 178 46 234 724 609 024 0
*** Samtaxerad fastighet
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
1011 Kina 1 Fortunav 1 A-C 40 0 0 0 25 731 28 600
1016 Vasen 1 Kanalg 22, S Kaserng 14 A-B 13 5 0 0 15 565 20 861
1017 Vasen 9 Kanalg 20 28 2 12 0 17 694 30 134
1033 Hunden 6 Föreningsg 5 A-B 15 0 0 17 23 966 17 404
1052 Hunden 9 Österlångg 10 A-B 16 2 13 0 8 085 18 177
1053 Japan 4 Kapellg 3 E-F 12 0 0 9 2 219 7 195
1054 Plogen 3 Kanalg 6 A-B 18 0 10 3 7 428 18 332
1059 Vasen 11 S Kaserng 16 A-B 41 0 16 0 26 988 44 406
1063 Japan 5 Götg 7 A-B, Lönbladsg 6 27 0 0 0 8 467 19 800
1071 Formosa 1 Tredalag 20 A-B 20 0 0 19 12 116 19 000
1072 Formosa 4 Fästningsg 21 A-B 19 0 0 0 11 135 15 491
1073 Formosa 4 Fästningsg 19 A-B 13 3 0 0 10 834 14 020
1082 Lasarettet 5 Österlångg 21 A-C 15 0 0 0 4 532 13 235
1083 Lasarettet 5 Kapellg 28-30, Österlångg 21 D 40 0 0 22 34 534 42 200
1084 Lasarettet 5 Kapellg 32 28 0 0 0 26 118 22 983
1090 Lasarettet 5 Lasarettsboulevarden 2 F-G 2 6 0 0 5 675 5 380
1091 Lasarettet 5 Österlångg 20 0 1 0 0 1 705 *
1092 Lasarettet 5 Lasarettsboulevarden 4 A-C, S Kaserng 13, Södra Kaserng 15-21, Österlångg 23-27 59 18 0 0 119 672 *
1093 Lasarettet 7 Kanalg 24 0 1 0 0 6 095 6 142
1094 Lasarettet 5 Lasarettsboulevarden 2 J 0 0 0 0 5 968 *
1095 Lasarettet 5 Lasarettsboulevarden 0 0 0 48 - 0
1096 Lasarettet 5 Lasarettsboulevarden 2 A-D 22 2 0 0 17 730 *
1097 Lasarettet 5 Lasarettsboulevarden 2 E 0 2 0 0 9 097 *
1099 Lasarettet 5 Lasarettsboulevarden 2 H 0 2 0 0 19 697 *
1100 Blekedammen 5 Lasarettsboulevarden 12 A-F 40 1 0 32 15 777 39 210
1101 Blekedammen 6 Ängsv 17 A-C 46 0 0 0 13 644 40 274
1102 Blekedammen 7 Ängsv 19 A-C 33 1 0 0 12 802 38 632
1103 Stafvre parkering Ambulansv 1-3 0 0 0 16 445 *
1104 Åsen 10 S Kaserng 18, Vasag 3 A-B 22 2 26 0 13 880 26 442
1105 Hunden 4 Föreningsg 3 A-C 22 0 0 0 9 341 20 240
1155 Lasarettet 5 Österlångg 21 E-F 48 0 0 0 108 680 66 800
Totalt Östermalm 639 48 77 166 595 620 574 958
* Specialenhet, tax.värde noll.  
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
3108 Resedan 2 Björkv 8-10 A-B, Bokv 13-15 A-B, Bokv 17, Florav 26 A-B, 28 A-C, Lyckans väg 33 A-B, Lyckans väg 35-37 20 0 0 0 8 354 32 172
3109 Diakonissan 15 Parkv 25-27 A-B, Pilv 26 26 0 0 0 2 749 16 770
3125 Floretten 5 Bokv 10-12 A-C 48 0 0 0 3 647 26 225
3185 Minareten 1 Lyckans väg 12-24 54 0 0 0 8 606 23 492
3186 Mullvaden 1-2 Skogsv 5 A-C, Skogsv 7 A-D 78 0 0 0 32 091 36 408
3187 Pensionären 1 Florav 48-54 32 0 0 0 6 859 12 792
Totalt Egna Hem 258 0 0 0 62 306 147 859
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
1001 Valthornet 6 Almv 16 A-D, Almv 18 A-B, Almv 20, Kanalg 70-90, Sommarlustv 2-4 197 2 13 63 30 792 137 364
1002 Lyckans Höjd 18 Höjdv 2-19, Hönedalsv 2-6, Kanalg 60-64, Prästallén 2-4 A-B, Ö Kaserng 7-21 458 11 115 157 147 616 345 330
Totalt Lyckans Höjd 655 13 128 220 178 408 482 694
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
2101 Hästen 1 Sommarlustv 8-14 128 0 22 0 14 404 104 950
2102 Oxen 1 & Kalven 1 Oxhagsv 1-20, Utställningsv 6-18 204 0 50 5 33 275 145 639
2104 Geten 3-4 Grönbetesv 15-83, Oxhagsv 31-35 270 2 36 0 60 114 202 790
2105 Geten 1 Oxhagsv 25-29 49 1 11 0 21 576 41 865
2108 Oxen 1 Utställningsv 12 B 12 0 0 0 18 826 30 984
2109 Oxen 1 Sommarlustv 3 12 0 0 0 18 826 *** 2108/2109
2110 Hästen 1 Sommarlustv 16 37 0 0 0 38 813 42 000
Totalt Sommarlust 712 3 119 5 205 834 568 228
*** Samtaxerad fastighet
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
3022 Hammar 138:29 Amaryllisv 70-90, Kungsliljev 61-91 27 0 6 0 10 502 20 185
3027 Hammar 138:27 Amaryllisv 6-68 35 1 3 0 21 190 24 561
3067 Hammar 139:41 Gladiolv 85-219 68 0 0 3 12 699 60 862
3071 Hammar 139:42 Gladiolv 221-345 63 0 0 7 10 941 54 396
3118 Hammar 9:194 Stenskeppsv 2-10 91 0 0 0 183 149 109 000
Totalt Hammar 284 1 9 10 238 481 269 004
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
3005 Flaket 4 Järnvägsg 4 K-N 44 1 0 0 60 431 60 726
3018 Åhus 3:119 Sandvaktareg 7-9 A-H, Sandvaktareg 11 A-M 28 0 0 0 21 216 32 000
3025 Åhus 55:83 Spetalsv 1 A-D, Spetalsv 3 A-C, Spetalsv 5 A-D, Spetalsv 7, A-F, Spetalsv 9 A-C, Spetalsv 11 A-D 24 0 16 0 8 931 30 083
3026 Horna 6:69 Vannebergav 35-37 5 1 0 0 1 600 *
3035 Flaket 4 Järnvägsg 4 A-J 62 0 30 0 34 040 45 086
3036 Pilbågen 1 Västra Tvärg 2 A-F 30 0 0 0 10 499 21 101
3037 Måsen 6 Hans Nilssong 2 A-I 44 0 19 0 1 550 29 624
3038 Gärskan 10 Järnvägsg 9 A-I, Skråg 2 A-C 81 0 0 0 4 190 57 236
3039 Måsen 6 Folkets Parkg 27 A-K 10 0 0 0 2 696 8 900
3057 Åhus 3:109 Kavröv 10-128 60 0 2 0 5 323 48 936
3062 Åhus 3:110 Kavröv 130-258 65 0 0 0 10 730 63 334
3075 Åhus 42:397 Sankt Jörgens väg 18 A-B 2 0 0 0 418 1 798
3076 Åhus 42:402 Sankt Jörgens väg 21 A-B 2 0 0 0 436 1 786
3077 Åhus 42:492 Sankt Jörgens väg 26 A-C 3 0 0 0 1 020 3 408
3078 Gärdet 21 Niklasg 1-39 20 0 9 0 3 989 19 499
3079 Åhus 42:396,491 Sankt Jörgens väg 24 A-B 2 0 0 0 595 3 229
3091 Dammlyckan 12 Västra Järnvägsg 12 A-S 0 0 0 0 81 3 316 Tomt-mark
Totalt Åhus 482 2 76 0 167 745 430 062
* Specialenhet, tax.värde noll.
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
2001 Furiren 1-2 Elmetorpsv 19-25, Fältv 1-7 160 0 0 0 10 567 63 200
2003 Orren 10 Kullmans Väg 14 A-D 4 0 0 0 2 460 3 752
2004 Gåsen 8 Näsbychaussén 50 A-B 8 0 0 0 873 5 335
2005 Vipan 56 Infanteriv 17, Nygårdsv 20 22 0 0 0 5 758 16 521
2006 Furiren 3 Fältv 9-29 52 0 0 0 33 582 49 400
2007 Päronet 8 Näsbychaussén 6 14 0 0 0 5 282 10 603
2008 Rapphönan 13 Infanteriv 2 A, Kullmans Väg 1 12 0 0 0 6 368 9 450
2009 Fänriken 1 Olastorpsv 30-38 80 0 0 0 19 704 36 200
2010 Aspen 14-15 Vångav 28-30 A-B 16 0 0 0 3 304 10 033
2011 Orren 17 Fröknegårdsv 1 C 16 0 0 0 17 846 14 652
2012 Aspen 16-17 Vångav 28 C-D 2 0 0 0 414 1 852
2027 Axel Gyllenlood 1 Kommendantsv 1-7 20 0 12 0 5 343 15 529
2028 Tjädern 8 Infanteriv 8 A-B, Kullmans Väg 9-11 24 1 8 9 6 932 17 258
2106 Röret 3 Industrig 12 0 1 0 0 1 256 1 936
Totalt Gamla Näsby 430 2 20 9 119 689 255 721
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
1024 Förmannen 7 Borgg 7-9, Östra Borgg 1 7 1 0 0 2 519 *
1080 Filaren 9 Bruksg, Gamla Långebrog 0 0 0 0 245 305 Tomt-mark
1098 Svarvaren 9 Bruksg 1-3, Bryggerig 4-8, Gamla Långebrog 34 A-B, Gamla Långebrog 36-38, Lånebrog 34, Långebrog 36 132 9 34 0 44 136 91 826
1106 Färgaren Bryggerig. 252 Tomt-mark
Totalt Långebro 139 10 34 0 47 152 92 131
* Specialenhet, tax.värde noll.
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
3116 Heiberg 1 Friesiska v 19-41 12 0 0 0 4 868 8 831
3117 Adler 1 Öllsjöv 2 A-B 16 0 0 0 20 589 17 920
Totalt Vä 28 0 0 0 25 457 26 751
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
3000 Österäng Mitt grönområde - 0 0 0 0 1 590 0
3002 Diktaren 1 Gustav Hellströms väg 7-11 48 0 0 0 59 991 40 400
3004 Docenten 1 Sjöv 27 0 2 0 0 12 831 *
3008 Österäng grönområde - 0 0 0 0 2 038 0
3009 Docenten grönområde - 0 0 0 0 282 0
3010 Österäng maskinförråd - 0 0 0 0 2 582 1344
3020 Adjunkten 1 Hjalmar Söderbergs väg 1A 0 1 0 0 18 905 *
3023 Docenten 3 Sjöv 23 C, Sjöv 31 C-B 0 4 0 0 16 742 *
3034 Författaren 1 Albert Hennings väg 1-11 267 0 79 0 61 082 176 896
3043 Etsaren 1 Fredrik Bööks väg 1-14 382 0 68 0 67 315 231 628
3044 Docenten 1 Sjöv 27 0 5 0 0 13 240 12 509
3054 Adjunkten 1 Hjalmar Söderbergs väg 1-14 349 1 69 0 148 730 255 698
3056 Karlfeldt 1 Jöran Thomaeus väg 2-86 43 0 0 0 8 049 28 982
3059 Diktaren 1 Frans G Bengtssons väg 4-10 162 2 45 0 134 081 129 592
3070 Diktaren 1 Frans G Bengtssons väg 11-96 59 1 0 0 14 330 42 231
Totalt Österäng 1 310 16 261 0 561 788 919 280
* Specialenhet, tax.värde noll.
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
2000 Spaden 3 Gamlegårdsbadet 0 0 0 0 18 219 1 987
2016 Rullebören 2 Ingelstadsg 1-41, Näsbychaussén 78-112 432 1 69 143 89 792 286 396
2017 Grepen 2 Näsbychaussén 123 A 0 1 0 0 815 *
2018 Hötjugan 1 Albog 1-43, Ingelstadsg 2-44 301 3 67 25 51 708 195 960
2019 Hackan 1 Albog 2-42, Göingeg 1-41 283 1 67 29 60 492 189 200
2021 Rullebören 3 Näsbychaussén 76 0 2 1 0 3 689 *
2022 Slagan 1 Göingeg 2-44 152 0 46 35 7 073 98 527
2023 Spaden 3 Näsbychaussén 74 B-C 0 2 0 0 13 436 *
2024 Spaden 2 Bataljonsv 4-58 216 0 54 3 8 958 127 771
2026 Gamlegården 4 Bataljonsv 2, Näsbychaussén 70 0 13 0 0 18 841 25 200
2029 Lien 2 Bjäreg 1-45, Vemmenhögsg 2-46 323 3 50 18 11 704 208 844
2030 Slipstenen 2 Vemmenhögsg 1-37 132 0 40 0 5 713 87 936
Totalt Gamlegården 1 839 26 394 253 290 440 1 221 821
* Specialenhet, tax.värde noll
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
2084 Nosaby 20:23 Nosabyv 217 A 0 1 0 0 470 *
Totalt Nosaby 0 1 0 0 470 0
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
2002 Oppmanna-Tollarp 1:21 Oppmannav 4 A-C, Spängerv 2 A-C 13 1 0 0 6 880 6 269
2071 Oppmanna-Tollarp 11:8 Tollarev 13 0 1 0 0 8 204 *
2072 Oppmanna-Tollarp 11:5 Tollarev 16 A-C, Tollarev 18-20 A-B, Tollarev 22 A-C 10 0 4 0 1 570 3 468
2073 Oppmanna-Tollarp 9:1 Möllarev 12 A-D, Tollarev 10 A-D 8 0 0 0 1 745 3 088
2082 Oppmanna-Tollarp 11:6-7 Ella Persson Väg 1 -14 A-B 20 0 8 0 3 733 7 248
2095 Arkelstorp 1:88 Allarpsv 19-21 A-C 6 0 0 0 2 397 3 303
2097 Arkelstorp 1:88 Allarpsv 23 A-D 4 0 0 0 1 616 *** 2095/2097
Totalt Arkelstorp 61 2 12 0 26 145 23 376
* Specialenhet, tax.värde noll.
*** Samtaxerad fastighet
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
3019 Degeberga 12:121 Stenhällev 1 A-D 4 0 0 0 3 952 2 284
3029 Degeberga 128:8 Saxamöllev 94, Saxemöllev 94 5 1 0 0 3 255 *
3033 Degeberga 23:34 Forsakarsv 20 A-K 13 1 0 0 5 334 3 184
3041 Degeberga 12:122 Stenhällev 3-21 10 0 0 0 3 960 4 668
3049 Degeberga 109:4 Forsakarsv 18 A-Y 23 0 0 0 9 784 7 243
3050 Degeberga 20:25 Tingsv 17 A-B 15 0 0 0 7 806 5 590
3051 Degeberga 20:49 Tingstorget 5 A-B 14 0 2 0 5 074 3 760
3052 Degeberga 20:50 Tingstorget 1 A-B 12 0 0 0 1 680 4 223
3058 Degeberga 107:1 Skaddev 12 A-Å 13 0 1 0 3 286 12 890
3065 Degeberga 109:1 Forsaliden 3 A-I 9 0 0 0 1 159 3 426
3097 Degeberga 107:1 Skaddev 12 E-Q 13 0 0 0 32 *** 3058/3097
Totalt Degeberga 131 2 3 0 45 322 47 268
* Specialenhet, tax.värde noll.
*** Samtaxerad fastighet
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
2096 Fjälkinge 228:5 Grönängsv 5 A-C, Kulladahlsv 4 A-F 9 0 0 0 482 2 297
2098 Fjälkinge 35:65 Rosv 21-61 21 0 0 0 9 028 11 088
Totalt Fjälkinge 30 0 0 0 9 510 13 385
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
3024 Slöjden 8 Särlag 25 0 1 0 0 10 155 *
3045 Slöjden 1 Feglers gata 13-17 A-B 54 0 10 0 5 929 25 651
3046 Mården 1-3 Onkel Adams väg 2-4 A-B, Onkel Adams väg 6 A-B 44 0 4 0 3 185 15 320
3047 Piggsvinet 8 Betaniav 20 A-F 42 0 15 0 3 123 17 177
3048 Tapetseraren 5 Borgarg 22 A-K 16 0 0 0 2 390 5 046
3060 Torvtäkten 1 Luev 2-16 8 0 0 0 1 386 10 470
3068 Annelundsparken 1 Akasiav 7 A-I 9 0 0 0 999 3 648
3081 Torvmossen 1 Luev 5-25 A-B 20 0 0 0 3 442 10 725
3085 Banmästaren 9 Hälsingeslätt 2 A-C, Tränev 1 A-G 10 0 0 0 4 137 4 673
3086 Torvmossen 1 Luev 27 5 1 0 0 2 341 *
3087 Snapplåset 4 Bollas Väg 1 5 1 0 0 1 258 *
3090 Torvtäkten 1 Luev 30-56 14 0 0 0 3 862 6 478
3098 Torvtäkten 1 Luev 18-28 A-B 12 0 0 0 3 055 *** 3060/3098
3119 Träskon 7 Särlag 0 0 0 0 0 700 Tomt-mark
Totalt Tollarp 239 3 29 0 45 262 99 888
* Specialenhet, tax.värde noll.
*** Samtaxerad fastighet
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
2040 Önnestad 166:1 Önneg 3 A-B, Önneg 5-7, Önneg 9 A-B, Önneg 11-13 A-C, Önneg 15 A-B, Önneg 17-29 A-C 38 1 0 0 15 978 17 287
2041 Önnestad 126:2-3 Bertev 18-20 A-C 6 0 0 0 1 627 2 636
2042 Önnestad 132:6 Byag 16 4 0 0 0 2 148 1 352
2043 Önnestad 119:13 Skolg 42-44 12 2 0 0 4 693 4 250
2044 Önnestad 132:7 Byag 14 5 0 2 0 2 495 1 574
2045 Önnestad 132:5 Byag 18 5 0 1 0 2 600 1 567
2046 Önnestad 157:1 Storskiftesv 2-4 A-F, Storskiftesv 6 A-D, Storskiftesv 8 A-C, Storskiftesv 10 A-F 25 0 11 0 3 062 12 181
2047 Önnestad 133:2 Byag 12 A-H 14 1 0 0 4 374 3 584
Totalt Önnestad 109 4 14 0 36 977 44 431
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
3064 Lyngby 17:62 Stockv 2 A-E, Stockv 4 A-D 9 0 0 0 1029 3 061
3093 Lyngby 18:29 Stockv 6 A-D, Stockv 8 A-D 8 0 0 0 1038 1 882
Totalt Everöd 17 0 0 0 2 067 4 943
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
2050 Färlöv 83:2 Almhagav 1-5 12 0 3 0 2 319 3 827
2051 Färlöv 1:47, 1:48 Börje Trolles Väg 35-45 6 0 0 0 1 525 3 089
2052 Färlöv 83:1 Almhagav 17-29 7 0 0 0 2 827 12 722
2053 Färlöv 83:1 Almhagav 7-15 5 0 0 0 2 207 *** 2052/2053/2056
2054 Färlöv 1:45 Börje Trolles V 31 A-D, Börje Trolles V 33 A-C 7 0 0 0 2 568 3 787
2055 Färlöv 76:10 Grindv 2 A-B, Grindv 4-10 15 0 0 0 4 650 3 854
2056 Färlöv 83:1 Almhagav 31-37 A-C 12 0 0 0 6 133 *** 2052/2053/2056
2057 Färlöv 83:1 Almhagav 39-45 A-D 14 0 0 0 18 517 **
Totalt Färlöv 78 0 3 0 40 746 27 279
** Nyproduktion, tax.värde ej fastställt
*** Samtaxerad fastighet
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
3066 Köpinge140:1 Gunillas väg 4-28 13 0 0 0 1740 6 897
3080 Köpinge 28:71 Gunillas väg 13 A-B, Gunillas väg 15-21 A-C 17 1 0 0 6586 5 533
Totalt Gärds Köpinge 30 1 0 0 8 326 12 430
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
3040 Huaröd 5:20 Granetorpsv 5 E-H 4 0 0 0 875 3 640
3084 Huaröd 5:20 Etapp 1 Granetorpsv 5 A-D 4 0 0 0 769 *** 3040/3084
Totalt Huaröd 8 0 0 0 1 644 3 640
*** Samtaxerad fastighet
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
3069 Linderöd 6:215 Nils Måns väg 5 A-H 8 0 0 0 923 2 735
3089 Linderöd 6:215 Nils Måns väg 3 A-C 3 0 0 0 627 *** 3069/3089
Totalt Linderöd 11 0 0 0 1 550 2 735
*** Samtaxerad fastighet
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
3114 Ovesholm 10:1 Etapp1 Tueängsv 7 A-D 4 0 0 0 1071 3 693
3115 Ovesholm 10:1 Tueängsv 3-5 A-B 4 0 0 0 1191 *** 3114/3115
Totalt Ovesholm 8 0 0 0 2 262 3 693
*** Samtaxerad fastighet
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
3028 Rinkaby 6:101 Jöns Nils väg 1-25 13 0 0 0 4 225 8 081
3031 Rinkaby 113:1 Etapp3 Lyckev 42 A-H 8 0 0 0 1 875 9 813
3072 Rinkaby 113:1 Lyckev 22-40 10 0 0 0 2 043 *** 3031/3072
3073 Rinkaby 113:2 Lyckev 2-20 10 0 0 0 1 403 5 438
Totalt Rinkaby 41 0 0 0 9 546 23 332
*** Samtaxerad fastighet
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
3032 Håslöv 118:4 Etapp 1 Härfågelv 1-7 A-C, Härfågelv 9-11 A-B, Härfågelv 13 A-C 20 2 0 0 8 999 22 159
3095 Håslöv 118:4 Kvarnnäsv 70 A-C, Kvarnnäsv 72-78 A-B, Kvarnnäsv 80 A-C 14 0 0 0 7 509 *** 3032/3095
Totalt 
Viby
34 2 0 0 16 508 22 159
*** Samtaxerad fastighet
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
3074 Vanneberga 34:168,169 Thimsfuret 3-5 A-B 4 0 0 0 848 1 433
Totalt Vanneberga 4 0 0 0 848 1 433
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
3021 Yngsjö 3:361 Lillesjö gränd 3 22 0 0 0 26 902 20 612
3042 Yngsjö 3:354 Gamla Byv 31 A-L 12 0 0 0 3 889 9 803
Totalt Yngsjö 34 0 0 0 30 791 30 415
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
3110 Pistolen 1 Hemvärnsv 5-20, Lottav 16-30 91 1 40 0 7 713 52 358
3111 Oelreich 5 Sandåsv 3 A-H 8 0 0 0 2 525 5 637
3112 Snabbvingen 1 Åstav 31 A-M 12 0 0 0 3 305 6 264
Totalt Norra Åsum / Helgedal 111 1 40 0 13 543 64 259
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
2034 Österslöv 25:33 Sten Billes Väg 2-38 19 0 0 0 5 746 13 393
Totalt Österslöv 19 0 0 0 5 746 13 393

Bostadsfördelning

Per hyresområde 2022-12-31.

Hyresområde Ettor Tvåor Treor Fyror Femmor Större än femmor Antal bostäder Varav studentbostäder
Område 1 318 853 701 189 55 11 2 127 28
Område 2 311 560 547 155 51 1 1 625 0
Område 3 32 259 312 137 26 0 766 0
Område 4 513 780 420 180 14 0 1 907 286
Område 5 230 808 1 166 192 13 0 2 409 0
Område 6 60 188 138 9 0 0 395 0
Totalt
1 464
3 448
3 284
862
159
12
9 229
314

Bostadsfördelning (%)

Summering Fastighetsbeteckning

Bostäder Lokaler Garageplatser P-platser Bokfört värde (tkr) Taxeringsvärde
Totalt AB Kristianstadsbyggen 9 229 229 1 788 907 3 820 494 7 117 069