Vårt uppdrag


Vår vision

Det personliga boendet

Under sommaren ökade personalstyrkan 
med 29 procent.

89

extra medarbetare anställde vi under
 sommar­halvåret som säsongsarbetare 
och sommarjobbare.

Vårt motto

RENT
SNYGGT
TRYGGT


Vi har drygt 230 kommersiella lokaler med verksamheter med allt från restauranger, kiosker och butiker till bibliotek, vårdcentral och myndigheter.
Vi satsar på personal i egen regi och har bland annat egna snickare, målare och fastighetsskötare.

Vi är ett allmännyttigt bostadsbolag

Allmännyttans viktigaste uppgift är att bygga och tillhandahålla hållbara, prisvärda bostäder för alla. Vi tar även ett stort ansvar och har ett stort engagemang för att stärka och utveckla de stadsdelar där våra hyresgäster bor, bland annat genom våra bosociala aktiviteter som simskola, fotbollsturnering, självförvaltning, grillkvällar, sommaröppna fritidsgårdar, sponsring av föreningar, ABK:s Kulturdag och Österängsfestivalen.

ABK ägs av
Kristianstads Kommunföretag AB

Vi är kommunens största fastighetsägare och
ett av Sveriges 20 största kommunala bostadsbolag.

Våra dotterbolag

Specialfastigheter i Kristianstad AB (SIKAB) förvaltar Kristianstad Arena och Idrottshallen. 

AB Allön förvaltar flera av kommunens vård- och omsorgsboenden 

C4 Parkerings Aktiebolag skapar parkeringsmöjligheter i kommunen.