Det gröna bostadsbolaget

Tillsammans för klimatet

Genom en mängd insatser har vi hittills minskat vår förbrukning med mer än 26 %. 2007 låg ABK:s energiförbrukning på 135 kWh/m2/år och vi är nu nere i 99,3 kWh/m2/år.

"Vi bedömer att vi har mycket goda chanser att nå målet 94 kWh/m2/år till 2030, säger Peter Backman, teknisk chef på ABK".

Den minskade energiförbrukningen beror på åtgärder som:

  • Återvinning av frånluft, utbyte av fönster samt tilläggsisolering vid renovering.
  • Förbättrad styrning och optimering av energisystem samt utbyte till energieffektivare installationer.
  • Utbyte av belysning till LED med närvarostyrning.
  • Nybyggnation av energisnåla hus.
  • Utbyte av uppvärmningssystem, från fossila bränslekällor och direktverkande el med hög energiförbrukning.
  • Utbyte av ineffektiva värmekulvertar till primär fjärrvärme.


Energiförbrukning
(kWh/m2/år för fastighetsel och värme med normalårskorrigering)