Bygga och underhålla med sikte på framtiden

I alla våra nyproduktions- och underhållsprojekt utgår vi från vår hållbarhetspolicy. Som allmännyttigt bolag och en stor aktör på bostadsmarknaden har vi ett extra stort ansvar att föregå med gott exempel när det kommer till hållbarhet, både miljömässig, ekonomisk och social.

Vi arbetar för att minska vår och våra kunder påverkan på klimat och miljö i alla led. Vi väljer hållbara material och lösningar med lång livslängd. Vi ska hushålla med naturresurser, exempelvis genom återbruk. Vi ska minimera användandet av material, produkter och ämnen med negativ inverkan på hälsa och miljö. På så sätt minskar vi risken för negativa konsekvenser för bolaget och för miljön, samt för att vårt anseende skulle kunna skadas vilket skulle kunna innebära ekonomiska förluster.

 

Spaden i marken på Östermalms Park

- Det är roligt att vi nu drar igång med denna storsatsning på stadskärnan, säger Henrik Strand, vd på ABK. Vi vill bygga attraktiva bostäder med en god miljöprofil och bidra till en långsiktigt hållbar stadsutveckling. Samtidigt är det speciella tider med ett osäkert ekonomiskt läge, bland annat med ökade bygg- och energikostnader. Vi följer utvecklingen noga, och vår förhoppning är att vi ska kunna bygga Östermalms Park som planerat.

Om huset och parkeringshuset

Huset i etapp 1 påbörjades 2022 kommer att innehålla tjugo lägenheter mellan 35 och 77 kvadratmeter, alla med balkong. På bottenplan kommer det finnas ett större cykelförråd samt infart till parkeringshuset och på taket kommer solceller monteras för miljövänlig elproduktion. Parkeringshuset kommer ha plats för ca 210 bilar och vara tillgängligt för boende på det nya området.

Kommande etapper

I kommande etapper blir det bostadshus som kommer variera mellan fyra till åtta våningar högt förutom ett av husen som kommer bli tolv till tretton våningar högt. Antal lägenheter blir omkring 180-190 stycken. Och det kommer även byggas en engelsk park, lekplats samt öppen dagvattenhantering. Gamla skyddsrum ersätts med nya och lokal för bland annat caféverksamhet förbereds. 2029 planeras den nya stadsdelen vara klar och kommer då även inhysa ett höghus med bostadsrätter, då ABK:s styrelse beslutat att sälja byggrätt motsvarande 70 lägenheter till HSB Skåne.

ostermalmspark.abk.se kan man följa projektet, både den kommande nyproduktionen och med praktisk information till berörda i närområdet kring rivning och byggnation.

Kvarteret Dammlyckan, Åhus
3D-rendering av Dammlyckan, Åhus

Efterlängtad byggstart i Åhus

Vi tillför moderna och välplanerade hyresrätter som vi tror kan bli ett bra tillskott till bostadsmarknaden i Åhus. De fem hyreshusen som byggs med 1:or - 4:or mellan 31 och 93 kvadratmeter kommer att vara två och tre våningshus. I trevåningshusen kommer ett par av lägenheterna vara etagelägenheter i två plan. Alla lägenheter kommer att ha egen uteplats eller balkong, samt ha egen tvättmaskin/torktumlare.

På hustaken monteras solceller som producerar el till fastigheten. Under de perioder solelen inte räcker till kommer den el som vi levererar vara certifierad grön el. 

Uthyrning kommer att påbörjas under tidig vår 2023 och husen planeras stå klara efter sommaren 2023.

Kvarteret Träskon, Tollarp

12 nya lägenheter i kvarteret Träskon i Tollarp

Runt husen finns stor gemensam gräsyta, lekplats för de minsta barnen och sittyta för till exempel grillning.

På Träskon, Tollarp har vi fortsatt vår satsning med rökfria fastigheter för att kunna bidra till en så hälsosam och trivsam boendemiljö som möjligt.

Rökning och passiv rökning påverkar inte bara hälsan negativt, det kan också skapa osämja mellan grannar. Dessutom sliter rökning hårt på ytskikt såsom tapeter, golv och andra interiörer och kan medföra dyr renovering vid utflyttning.

Givetvis monteras solceller även här. Husen planeras vara klara för inflyttning våren 2023.

Christer och Christina hoppas på att kunna njuta av den stora uteplatsen kommande vår.

I Färlöv kunde vi välkomna våra nya hyresgäster

Christer och Christina flyttar från bostadsrätt till hyresrätt

-Det blir en del saker man samlar på sig även om det bara var sex år sedan vi senast flyttade men då till en bostadsrätt på fjärde våningen. Nu ser vi fram emot att bo i markplan och kunna njuta av den fina uteplatsen när solen skiner, säger Christer. Här är dessutom två uteplatser där man kan sätta sig och ta det lugnt, det blir lite friare än i stan.

Men vad är då den största skillnaden med att bo i hyresrätt än i hus eller bostadsrätt?

- Det är servicen. Det är perfekt att kunna ringa till fastighetsskötaren om något går sönder och att man slipper stå för den kostnaden själv. Även om vi hoppas att vi inte ska behöva byta kyl än på tio år, säger Christer.

ABK bygger

Pågående/avslutade projekt 2022

1. Dammlyckan, Åhus 32 lägenheter
2. Träskon, Tollarp
12 lägenheter
3. Almhagavägen, Färlöv
14 lägenheter
4. Östermalms Park etapp 1
20 lägenheter
4. Östermalms Park etapp 1
Parkeringshus

Planerade projekt

4. Östermalms Park
280 lägenheter
5. Vapenbrodern, Lastageplatsen 
80 lägenheter
6. Sommarlust, Pilvägen
75 lägenheter
7. Flaket, Åhus
18 lägenheter