Bygga och underhålla med sikte på framtiden

Stor renovering på Sommarlust

Ökade priser och svårare tillgång på material 

Överallt märks det tydligt hur priserna går upp vilket även påverkat kostnaderna för ABK:s underhåll och skapat problem med tillgång på material. Kostnader för golv har ökat 25 % i år, även andra produkter har blivit både dyrare och svårare att få tag på. Vi har under en lång tid haft en historiskt hög nivå på årligt underhåll och renovering och trots de ökade priserna har vi för 2022 renoverat och underhållit våra fastigheter för 205 miljoner kronor.

Sedan 2013 har vi investerat mer än 1,7 miljarder kronor i att hålla våra fastigheter i gott skick, vilket gett nöjdare kunder, halvering av antalet försäkringsskador och ökade fastighetsvärden. Under 2022 startade vi upp cirka 20-25 lägenhetsrenoveringar varje vecka och till 2023 är runt 1 000 lägenhetsrenoveringar inplanerade. Vi gjorde också cirka 130 stambyten under det gångna året.

Mellan 1996 och 2022 har mer än hälften av vårt totala lägenhetsbestånd fått nya avloppsstammar och vid stambyten installerar vi individuell vattenmätning, där hyresgästerna bara betalar för vattnet de själva använder. Detta innebär i de allra flesta fall ger minskad vattenförbrukning vilket också innebär minskad energianvändning.