Digitalisering

Vi siktar mot molnet

Under 2022 har ett av våra fokusområden inom digitalisering varit att genomföra de stora förflyttningarna på IT-systemen till molnet vilket innebär ökad tillgänglighet för personalen, förbättrad säkerhet och för att enklare kunna få automatiska systemuppdateringar. Exempelvis innebär flytten till Microsoft 365 att personal på fältet (fastighetsskötare, snickare, målare med flera) kan ha ”kontoret på fickan”.

Cybersäkerhet i fokus

En annan viktiga del är Informations- och cybersäkerhet. Information har klassificerats för att tydligare kunna bedöma skyddsvärdet och ny programvara har installerats för styrning, programdistribution och övervakning av mobiler i ABK:s nätverk. Vi fortsätter jobba med säkerhet genom uppdatering av brandväggar, fortsatt användning av AI-baserat nätverksövervakningssystem och andra systemprogramvaror för att säkra IT-miljön.

Digital fastighetsautomation sparar tid och pengar

Vi har också arbetat med att bygga om hela vårt Operational Technology-nätverk, vilket hanterar utrustning för fastighetsstyrning, kameraövervakning och låssystem. Fungerande automation gör det möjligt att optimera energiutnyttjandet digitalt vilket sparar både kostnader och resurser jämfört med om vi fysiskt tvingas åka ut till varje fastighet och manuellt ställa in värmestyrningen.

E-signering av hyreskontrakt

Sedan flera år har vi e-signering av avtal, kontrakt för förråd och bilplatser och under 2022 införde vi även e-signering av bostadskontrakt. Dock gäller det inte samtliga kontrakt. Nya hyreskontrakt skrivs ofta analogt och skannas sedan, medan tidigare hyresgäster har digital signering.

Kundkommunikationen blir allt mer digital

Vi har gått från att 2019 skickat drygt 15 digitala nyhetsbrev årligen till hyresgäster och till de som stod i bostadskön till att under 2022 skickat 41 digitala nyhetsbrev. Därutöver tillkommer riktade mailutskick till hyresgäster via kundcenters inforutin och det har också gjorts 2 100 olika epost-utskick med sammanlagt 147 000 epostmeddelanden. De hyresgäster som inte har e-postadress får än så länge information utskickat via brev, men mängden utskickad information har minskat kraftigt.

Dessutom har vi arbetat med att utveckla fler automatiserade meddelanden till våra kunder, exempelvis skickas påminnelse-sms automatiskt ut till nyinflyttade att de kan ställa sig i bostadskön igen i samband med kontraktet börjar gälla. Välkomstmail skickas ut till nyinflyttade. Vi har också ett pilotprojekt på Gamlegården där avflyttande hyresgäster får utskick i samband med att kontraktet slutar gälla, kring flytten och sopsortering.

Huvudsakligen digital kundundersökning  

För första gången skickades vår stora kundundersökning till alla hyresgäster huvudsakligen digitalt. Därigenom kunde man också svara på 15 språk, och nästan 700 hyresgäster svarade på annat språk än svenska. Totalt 67,5 % av hyresgästerna svarade på enkäten, en ökning mot förra undersökningen med hela 6 %. De som inte svarade digitalt fick efter några veckor en tryckt enkät hemskickad. Hela 81 % av de svarande valde att göra enkäten digitalt, jämfört med 42 % i undersökningen 2019.

Visselblåsartjänst

I december 2021 kom en lag som innebär att såväl privata som offentliga arbetsgivare som har 50 eller fler arbetstagare är skyldiga att ha interna visselblåsarfunktioner. ABK har under 2022 implementerat applikationen WhistleB för ändamålet.