Om års- och hållbarhetsredovisningen

Hållbarhetsredovisningen för AB Kristianstadsbyggen (556054-1889) är upprättad i enlighet med bestämmelserna i ÅRL 6:e kapitlet.

ABK:s styrelse har vid undertecknande av årsredovisningen även godkänt hållbarhetsredovisningen.

Design
Creative Army

Copy 
Helena Lundahl, Kristina Ringdahl, Per-Erik Tell, Jonas Rosenberg, Jenny Widell

Foto 
Felix Sundbäck, Fredrik Persson, Per-Erik Tell, Jonas Rosenberg, Mikael Rönndahl, Annika Persson