Styrning och ansvar

ABK:s styrelse

Christer Nilsson
Ordförande (M)

Catarina Palmblad
Vice ordförande (S)

Östen Warnhag
Ledamot (C)

Anders Fredriksson
Ledamot (L)

Carl Henrik Nilsson
Ledamot (SD)

Ulrika Tågström
Suppleant (M)

Odd Skyllberg
Suppleant (S)

Henrik Strand
VD

Torbjörn Ingvarsson
Sekreterare

Lisbeth Elofsson
Facklig representant Vision

Mikael Tingström
Facklig representant Fastighetsanställdas förbund

Mårten Pettersson
Facklig representant Målareförbundet