Nöjda medarbetare blir våra ambassadörer

2019 har varit ett intensivt år när det gäller anställningar. Under året har vi rekryterat medarbetare till 40 fasta tjänster, att jämföra med året innan då vi rekryterade nio tjänster. Det har handlat om både pensionsavgångar, ersättningsrekryteringar och även helt nya tjänster. Över 1 400 personer har sökt tjänsterna och vi har hållit i 240 intervjuer. Det är glädjande att så många utanför bolaget ser ABK som en attraktiv arbetsgivare. Då vi aktivt uppmuntrar interna karriärvägar är det minst lika glädjande att många av tjänsterna har tillsatts med interna sökande.

Det är inte bara nya medarbetare som uppmärksammats under året som gått. Bolaget har också firat två jubilerande medarbetare: Leif Mattsson, som jobbat som målare i bolaget i 30 år och Bengt Svensson som varit hos ABK i smått otroliga 40 år, i stort sett ett helt yrkesliv. Läs mer om Bengts år på ABK här.

Sedan många år har ABK:s huvudkontor legat i hörnet av Norra Kaserngatan och Västra Storgatan. Sedan lokalerna började användas har ABK och verksamheten vuxit rejält. Behovet av rymligare och mer ändamålsenliga lokaler har ökat, både för kundmottagningen och för medarbetarna. Under året började vi därför bygga om vårt nya huvudkontor på Östra Boulevarden. Där kommer vi från och med 2020 att ha vårt nya kundcenter samt arbetsplatser för ett sjuttiotal av våra medarbetare. En översyn för nya och mer funktionella lokaler pågår även för vårt eget snickeri och måleri samt för ett par av våra samverkansområdeskontor.

Vi har också påbörjat en organisationsförändring. Vårt serviceorgan till hyresgästerna, BoService, slås samman med vår reception och växel och tillsammans bildar de Kundcenter. Kundcenter kommer från och med i mars 2020 att finnas på tre platser: i City på det nya huvudkontoret, på Österäng och på Gamlegården.

Genom det nya intranätet som lanserades i december har vi förbättrat den interna kommunikationen. Vi har också ökat medarbetarnas kunskap kring och insyn i de olika avdelningarnas arbete. Tillsammans med intranätet introducerades också en integrerad personalhandbok där vi har samlat all information som rör anställning, som exempelvis lön, förmåner, regler och riktlinjer. Den interna kommunikationen har också underlättats genom införandet av intern chat och videosamtal via Skype.

Tidigare år har ABK tagit emot feriearbetande ungdomar som anställts av kommunen under två veckor på sommaren. För första året tog ABK nu själva över rekrytering och anställning av 31 ungdomar mellan 16 och 18 år, och utökade perioden till fyra veckor.

Delaktighet i utveckling

Under 2019 har vi fortsatt vårt företagsgemensamma arbete med fokus på samsyn, engagemang och kommunikation, ett arbete som alla medarbetare var delaktiga i året innan. Chefer och frivilliga intresserade från alla avdelningar har i fokusgrupper arbetat intensivt med konkreta förslag på hur vi skulle kunna bli ännu bättre på de olika delarna. De 19 chefer som hösten 2018 genomgick en gemensam utbildning i ledarskap och coachning har under året nu märkbart omsatt teori till praktik, vilket vi ser exempelvis har höjt kvaliteten ytterligare på medarbetarsamtalen och ökat samarbetet mellan bolagets olika avdelningar.