Fortsatt hög nyproduktion trots överhettad byggmarknad

Anbuden i våra projekt har varit dyrare och färre, vilket har gjort att vi har fått senarelägga en del projekt. Det har också varit fortsatt svårt för våra totalentreprenörer att få tag på underleverantörer som har tid att genomföra jobb åt oss och som kan göra det till en rimlig kostnad.

Under året har strax under 200 bostäder varit i produktion och under 2019 har inflyttning skett i 102 nyproducerade bostäder i centralorten och i Yngsjö.

Stenskeppet på historisk mark

I Hammar i Kristianstad byggs en helt ny stadsdel med 400 bostäder i olika upplåtelseformer. ABK:s bidrag till området är Stenskeppet med 91 lägenheter i fem hus. Inflyttning sker i två etapper: maj och oktober 2020. Intresset var stort när vi två dagar i december öppnade en visningslägenhet i ett av husen.

Namnet Stenskeppet kommer av att det intill fastigheten har hittats fundament till en 40 meter lång skeppssättning från vikingatiden.

Flygbild över Stenskeppet i Hammar 2019-08-21

Parkmiljö för alla när nytt bostadsområde ska växa fram i centrum

Sedan flera år har vi haft planer på att omvandla Östermalms Park mitt i Kristianstad till ett levande och modernt bostadsområde med 300 nya lägenheter. Efter en arkitekttävling 2018 valde en jury, bestående av representanter från ABK, kommunens stadsarkitekt samt rikskände arkitekten Gert Wingårdh, ut ett vinnande bidrag. Vinnaren, Liljewall arkitekter, har under året arbetat vidare på ett gestaltningsförslag som inte bara skapar många nya bostäder. Man återskapar även det som en gång i tiden var en engelsk park på platsen, och får en ny grön oas mitt i Kristianstad öppen både för boende och för allmänheten. Området är tänkt att växa fram i etapper under den kommande tioårsperioden. I området skapas också nya torg och mötesplatser, lokaler för exempelvis caféer och restauranger som kan bidra till att skapa ett levande område, samt öppna stråk mot närliggande kvarter.

Juryn till arkitekttävlingen om Östermalms Park bestod av Patrik Jogby, byggprojektledare ABK, Roger Jönsson, stadsarkitekt Kristianstads kommun, Gert Wingårdh, arkitekt och Karl-Henrik Persson, bygg- och inköpschef ABK.

Vattentornsområdet har potential för framtiden

Ett annat utvecklingsområde i en nära framtid är vattentornsområdet på norr. Vi planerar för ett hundratal nya bostäder mellan Vattentornsvägen och kanalen. Centralt beläget vid stadskärnan, vattennära och i anslutning till kommunikationer – här finns potential till att skapa ett attraktivt bostadsområde. Detaljplanearbete pågår och vi hoppas kunna påbörja byggnation inom ett par år.

Vi bygger runt om i kommunen

Under året har vi förtätat med tre hus på Sommarlust, byggt ett hus med mindre lägenheter i kvarteret Orren på Näsby och haft inflyttning i nya marklägenheter i Yngsjö. Det har varit ett mycket stort intresse för lägenheterna och alla har hyrts ut innan färdigställande. Under året har vi också påbörjat nya projekt i Tollarp, Färlöv och Degeberga.

Gunborg Salomonsson är en av de nya hyresgästerna i det nybyggda huset i kvarteret Hästen på Sommarlust.

Osäker marknad för kommersiella lokaler

Etableringen av det nya externa handelsområdet i Hammar har skapat möjligheten till ett helt nytt bostadsområde som vi är med och utvecklar. Etableringen har dock, ihop med en kraftigt växande e-handel, bidragit till ökad osäkerhet på marknaden för kommersiella lokaler i stadskärnan, vilket har märkts tydligt under 2019 där många fastighetsägare har stora vakanser. Vakansgraden för våra egna lokaler har ökat något, även om den fortsatt är relativt låg.

Fortsatt stort behov av byggbar mark

De flesta av våra pågående byggprojekt sker genom förtätning på mark som vi redan äger. Förtätning behövs för att kunna bygga hyresrätter i attraktiva lägen, men det är inte tillräckligt. För att kunna upprätthålla en hög byggtakt är vi beroende av att vi kan få ny byggbar mark, tilldelning och markanvisning. Vi är också öppna för att köpa mark i attraktiva lägen om rätt förutsättningar finns.

ABK bygger

Pågående/avslutade projekt under 2019

 1. Orren, Näsbychaussén 16 lägenheter
2. Oxen 1, Oxhagsvägen 24 lägenheter
3. Lillesjö, Yngsjö 22 lägenheter
4. Tingsvägen, Degeberga 3 lägenheter
5. Hästen, Sommarlustvägen 37 lägenheter
6. Lugnet, Österlånggatan 48 lägenheter
7. J Kristoffersen, Teatergatan 5 lägenheter
8. Almhagavägen, Färlöv 12 lägenheter
9. Stenskeppet, Hammar 91 lägenheter

Planerade projekt

10. Dammlyckan, Åhus 37 lägenheter
11. Träskon, Tollarp 12 lägenheter
12. Flaket, Åhus 18 lägenheter
13. Sommarlust, Pilvägen 75 lägenheter
14. Bastionen/Ravelinen, Vattentornsvägen 200 lägenheter
15. Östermalms Park 300 lägenheter
16. Näsby 50 lägenheter

Rekordår för underhåll

För ett tiotal år sedan startade vi ett ambitiöst program med stambyten i stora delar av det äldre fastighetsbeståndet. Till utgången av 2019 har i princip hälften av alla ABK-bostäder fått nya avloppsstammar. Förutom att stambyten gett många hyresgäster helt nya badrum har de också gett flera positiva effekter för hyresgästerna och för bolaget. Förbättrad standard i våra bostadsområden minskar risken för vattenskador och andra skador i fastigheterna, ökar värdet på fastigheterna och ger ännu nöjdare hyresgäster. I samband med stambyten installerar vi individuell vattenmätning. Det har inneburit att vattenförbrukningen har sjunkit och hyresgästerna betalar numera bara för det vatten som de själva använder. En annan positiv effekt är att antalet anmälda försäkringsskador minskat med mellan 50 och 60 procent på tio år.

Under året har vi haft fortsatt hög takt på stambyte och badrumsrenoveringar, bland annat på Gamlegården. Totalt har vi renoverat stammarna i 132 lägenheter under 2019.

Underhåll per kvadratmeter.