Digitalisering - vinst för kunder, medarbetare och för miljön

Digitalt i stort och smått

Resan för att bli mer digitala sker i många delar av bolaget. Fler och fler arbetsuppgifter för vår personal kan göras digitalt. Smarttelefoner är nu ett naturligt arbetsredskap för fastighetsskötare, snickare och annan förvaltningspersonal.

Vi har startat upp användandet av digitala avtal med e-signering. Vi håller på att införa ett nytt digitalt ärende- och dokumenthanteringssystem. Under året har införandet av en digital inköpsportal för medarbetarna påbörjats. Hyresgästerna kan nu enbart göra underhållsbeställningar avseende HLU digitalt.

Under året lanserade vi ett nytt intranät, som tillsammans med införandet av intern chat via Skype, är tänkt att både underlätta internkommunikationen och öka delaktigheten och gemenskapen inom bolaget.

Arbete pågår också med ett nytt växelsystem via Skype bland annat för ökad driftsäkerhet.

Snabbare och mer lokal kommunikation med kunderna

Arbetet med att digitalisera kundkommunikationen har påbörjats under 2019, och en del förändringar kommer att märkas under 2020. Det gäller bland annat att den tryckta kundtidningen Månadsbladet ersätts av ett digitalt nyhetsbrev. Genom nyhetsbrevet kan vi både vara mer aktuella och nå ut snabbt till kunderna vid behov. Vi satsar också på att bli mer lokala, där hyresgästerna ska få mer nyheter och information om vad som händer i deras område eller ort. Att vi sedan sparar på miljön genom att inte trycka och distribuera 90 000 tidningar om året ser vi som en bra bonus.

Under 2020 påbörjas arbetet med en tillgänglighetsanpassad och responsiv webbplats. Vi kommer även att göra en översyn av möjligheten av utökad digital kundkommunikation via en boendeapp.

Digitalisering för alla

I arbetet med digitalisering får vi inte glömma att en del kunder har svårt att ta till sig digital information eller e-tjänster. För de allra flesta innebär det inget problem. Till och med bland de som är äldre än 75 år använder sju av tio internet, och andelen ökar för varje år.

Det finns dock kunder som av olika skäl absolut inte kan ta till sig digital information. Dessa måste vi ta hänsyn till och kommunicera med dem på annat sätt. Men det finns en lite större grupp som har eller som skulle kunna skaffa tillgång till internet, men som inte är vana användare. Här behöver vi, tillsammans med andra samhällsaktörer hjälpa till med knuffar i rätt riktning, stöd och utbildning för att bidra till att de får tillräckligt självförtroende och kunskap i den allt mer digitala världen.