Trygghet, trivsel och bosocialt hjärta

Abonnemangsparkering även på Gamlegården

Den 1 april införde ABK abonnemangsparkeringar och avgiftsbelagda besöksparkeringar på Gamlegården, enligt samma modell som införts året innan på Österäng och Sommarlust. Syftet var att se till att parkeringsplatserna inte utnyttjas av andra som inte bor på området, samt att få bort ett växande problem med skrotbilar som ställs på gratisplatserna. Men också att de som nyttjar parkeringarna är med och finansierar anläggning, skötsel och underhåll av parkeringsytorna, istället för att alla hyresgäster får dela på alla kostnader.

De hyresgästsynpunkter som kommit in vid införandet på Österäng och Sommarlust har tagits hänsyn till när systemet nu kom till Gamlegården, exempelvis att de som har två bilar kan hyra abonnemangsparkering även för sin andrabil. Responsen från hyresgästerna har varit positiv.