Badet
Trygghet, trivsel och bosocialt hjärta

Bättre rum för badarna

Lagom till sommaren 2019 öppnade ABK:s nya lokaler på Gamlegårdsbadet, med nya omklädningsrum, duschar och en samlingslokal med pentry för boende och föreningar på området.

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Lena Ohlsson och vice ordförande Therese Sturesson hjälptes åt att klippa bandet, sedan Lena Ohlsson hållit ett kort tal:

– En gåva inte bara till Gamlegården utan till hela Kristianstad, sade hon bland annat.

ABK:s styrelseordförande Christer Nilsson som också invigningstalade betonade att satsningen var ett led i hållbarhetsarbetet inom företaget.

– Det handlar om social hållbarhet och är en bosocial investering.

På taket monterades solceller som bidrar till att täcka byggnadens fastighetsel och solfångare som värmer badvattnet i bassängen. Förutom att omklädningsrum och duschar kan användas av besökarna till badet är tanken också att de kan användas av boende på området i samband med renoveringar.