Trygghet, trivsel och bosocialt hjärta

Barnen invigde interaktiv storlekplats

En solig dag i mitten av augusti 2019 invigdes den interaktiva storlekplatsen i Gamlegårdsparken, och banden klipptes av barn från området. Lekplatsens utformning är framtagen av ABK:s Carolina Aouseus, med utgångpunkt från idéer från ett fyrtiotal intresserade barn, ungdomar och vuxna på området:

– Nästan alla synpunkter som vi fått in från hyresgästerna har vi på ett eller annat sätt fått med i det färdiga förslaget, vilket såklart är jätteroligt.

På storlekplatsen vid dammen mitt i parken finns dubbla linbanor, studsmattor, en av kommunens högsta rutschkanor, balans- och klätterlek, lekredskap för yngre och äldre barn, interaktiv dansbåge med rörelselek, slänggunga samt en scen med möjlighet att koppla in egen musik. Vid storlekplatsen ligger också ett nybyggt utegym, finansierat av Kristianstads kommun. ABK har också investerat i helt ny belysning i parken.

– Genom att skapa en helt unik aktivitetsplats som även kan locka familjer, barn och ungdomar utanför området att besöka aktivitetsplatsen. Det blir en möjlighet till att öka integrationen, men också att yngre och äldre ska kunna mötas, sa ABK:s ordförande Christer Nilsson under invigningen.

Storlekplatsen är byggd med stöd av Boverket, som har stått för halva anläggningskostnaden, ca 3,5 miljoner kronor.