En bättre värd för en bättre värld

Det byggs som aldrig förr i kommunen. Både bostäder och kommunal service som badhus, skolor och förskolor. Det är positivt för vår kommun, men under året har det märkts att vi har en överhettad marknad med höga byggkostnader. I ett par av våra nyproduktionsprojekt har vi fått skjuta på tidsplanen eller göra omtag. Det är viktigt att besluten vi tar är affärsmässiga och väl tajmade med konjunkturen. Då kan planerade projekt genomföras till rimliga kostnader.

I nära samråd med våra ägare är vi med och bidrar till bostadsförsörjningen i hela kommunen. Vi har startat uthyrningen av Stenskeppet i Hammar, ett av våra största enskilda byggprojekt på många år. Och vi har påbörjat arbetet med nya bostäder i Tollarp, Degeberga, Färlöv och Åhus samt färdigställt nya bostäder i Yngsjö.

Vi fortsätter att arbeta med våra stora utvecklingsområden Östermalms Park och Norra Kristianstad, vid vattentornet. Där tillför vi nya bostäder och skapar värden som gynnar hela staden, med mötesplatser, parkområden och centrala parkeringar.

Stora satsningar på underhåll har halverat försäkringsskadorna

Välskötta hus är en förutsättning för nöjda hyresgäster och för god ekonomi. Under de senaste tio åren har vi därför investerat mer än en och en halv miljard kronor på att underhålla fastigheterna. Bland annat genom att renovera stammar och badrum i en tredjedel av våra lägenheter. Genom underhåll skapar vi bra boendemiljöer. Vi minskar också risken för skador som blir dyra både för hyresgästen och för oss. Renoveringarna har bidragit till att vi på tio år har mer än halverat våra kostnader för försäkringsskador. 

Fossilfria på fordon och snart även på uppvärmning

Förbättringar för klimat och miljö genomsyrar hela ABK. Bland annat har vi nu under början av 2020 blivit helt fossilfria när det gäller transportfordon. Vi kommer också att bli fossilfria när det gäller uppvärmning under våren 2020. Solenergi är nu standard i all vår nyproduktion, där det är möjligt. Under året har vi tagit solcellsanläggningar i bruk på vårt nya punkthus på Sommarlust samt på åtta hus på Gamlegården. Nästa stora projekt är Stenskeppet där alla fem husen har större solcellsanläggningar på taken. Vi fortsätter också planering för laddstolpar i våra bostadsområden, och arbetet med energieffektiviseringar fortsätter.

Våra nöjda hyresgäster gör oss till en ännu bättre värd

Under 2019 gjorde oberoende AktivBo en enkätundersökning åt oss bland alla hyresgäster. Vi fick ett mycket bra betyg där våra hyresgäster tillhör de allra mest nöjda i landet. Speciellt nöjda är de med vårt bemötande, möjligheten att få hjälp när det behövs, med själva lägenheterna och hur vi informerar. 92 % av hyresgästerna kan rekommendera oss som värd. Självklart är vi stolta över deras betyg. Men än viktigare är att vi fick många synpunkter på vad som kan bli bättre och hur vi kan arbeta för att bli en bättre värd. Vi kan inte göra allt direkt. Men vi lyssnar, tar med oss i vårt fortsatta arbete, tar fram åtgärder och återkopplar till våra hyresgäster.  

Riktigt bra service ska bli ännu bättre

Vi har under 2019 arbetat fram en ny organisation för kundservice. I mars 2020 öppnar vårt nya kundcenter för sökande och hyresgäster mitt i centrala Kristianstad. Vår förhoppning är att flytten ska bidra till ännu bättre service och till ett ökat flöde av besökare i stadskärnan. Senare under året flyttar hela huvudkontoret till samma hus. Där kommer ett sjuttiotal medarbetare att arbeta i de nyrenoverade lokalerna. Vi fortsätter också arbetet med nya lokaler för andra delar av personalen. Bland annat planeras ett nytt snickeri och måleri stå klart 2021.

Två viktiga sidor av det bosociala arbetet

Vi fortsätter att ta stort ansvar för bosociala frågor. Med aktiviteter, samarbeten och utemiljösatsningar bidrar vi till ökad trivsel. Under året stod exempelvis både en storlekplats och en ny byggnad på Gamlegårdsbadet med omklädningsrum och samlingslokal klara, öppna för alla hyresgäster.

 Vi arbetar också aktivt med en annan sida av det bosociala, som störningar, olovlig andrahandsuthyrning, misskötsel av lägenheter och trångboddhet. Vi har sju ABK:are som i huvudsak arbetar med dessa frågor. De möter våra kunder på ett föredömligt sätt med medkännande, stöd och tydliga krav.

God ekonomi underlättar investeringar

2019 kan vi glädja oss åt ett gott ekonomiskt resultat. Med god marginal uppfyller vi avkastningskravet i vårt ägardirektiv. Det goda resultatet underlättar våra fortsatta investeringar. Resultatet beror på en mängd faktorer. Våra kompetenta medarbetare gör goda insatser. Vi fortsätter att energieffektivisera. Ränteläget var fortsatt gynnsamt, liksom vädret under året. Och vi har i stort sett alla våra lägenheter uthyrda.

För våra kommersiella lokaler finns det utmaningar, bland annat kopplat till stadskärnans utveckling. Vi har idag låga vakanser, men det finns anledning att vara vaksamma på framtiden. Här arbetar vi proaktivt och vi försöker vara flexibla. Vi är också en aktiv part för stadskärnans bästa i samarbetsorganet Kristianstad City (tidigare Handelsstaden Kristianstad).

70 år med bostäder för alla och ett bosocialt hjärta

Så här en bit in i 2020 är det läge att också blicka framåt – och bakåt. I år är det 70 år sedan ABK bildades. Det firar vi tillsammans med våra hyresgäster, medarbetare och allmänheten under hela året. På vår jubileumssida har vi samlat vad som händer under året. Här kan du också läsa boken En idé fyller sjuttio. I den har vi samlat vår historia från 1950 fram till idag.

När vi blickar ännu längre framåt är det viktigt att vi alltid har med oss det som varit kärnan i vår verksamhet ända från starten: en tydlig vision om bostäder för alla. Med välplanerade, gedigna och energieffektiva lägenheter i gott skick, bra service och god ekonomi. Men också det allmännyttiga ansvaret: ett bosocialt hjärta. Att tillsammans med hyresgästerna utveckla bostadsområden där både boende och besökare kan trivas. Och att bidra till en levande, hållbar, tillgänglig, innovativ och trygg stad och kommun. Det är ett stort och komplext arbete som inte kommer av sig själv. Det är resultatet av långsiktigt utvecklingsarbete.

Ett stort tack till våra duktiga och engagerade medarbetare för deras insatser under året som har gått. Jag vill också tacka både avgående styrelse och den nya styrelsen för gott samarbete under året. Ett särskilt tack till Sven-Erik Bergkvist som under 17 år som ordförande eller vice ordförande i styrelsen värnat det allmännyttiga ansvaret och det bosociala hjärtat.

Det är svårt att föreställa sig hur samhället och boende kommer att se ut om 70 år. Med största sannolikhet kommer man att bo och leva på helt andra sätt än idag. Kommer trenden med delningsekonomi och minskat fokus på att äga saker att fortsätta växa så är det sannolikt att allmännyttan kommer att ha en ännu viktigare roll att spela än idag. Behovet av ansvarstagande för samhällsutveckling och bosociala frågor kommer inte att minska. Jag kommer inte att vara med då, men jag skulle bli förvånad om ABK inte är drivande i dessa frågor även 2090.

Med hopp om ett gott 2020 och en spännande framtid!

Henrik Strand
Vd