Trygghet, trivsel och bosocialt hjärta

500 meter långt konstverk på Näsby

Under året fortsatte Statens konstråds stora konstsatsning på Gamlegården i samarbete med oss, Kristianstads konsthall och Kristianstads kommun; Konst händer. Sedan 2016 har  konstnärerna Johan Tirén och Anna Högberg i dialog med hyresgäster undersökt behovet av konst på området och provat olika konstinstallationer. Under 2019 färdigställdes  konstverket Marmorlinjen. En 500 meter lång och 15 centimeter bred spikrak linje av marmor som infälld i vägar, planteringar och grönytor både skär genom och binder samman villaområdet på Näsby med Gamlegården. Marmorlinjen är tillverkad i en ljus algerisk marmor, samma sten som finns vid Lincoln Memorial i Washington.

– En linje att balansera på, en linje som påminner om själva balansgången mellan olika platser i livet men som också pekar mot nya möjligheter, säger konstnärerna Anna Högberg och Johan Tirén, som skapat verket tillsammans med influenser av hyresgäster hos ABK.

Foto: Ricard Estay