Trygghet, trivsel och bosocialt hjärta

Julcamp med lek och rörelse 

Den 23:e och 24:e december arrangerade KDFF gratis julcamp på Gamlegården för barn mellan 6 och 12 år från hela kommunen. ABK finansierade och ställde upp med lokal.

- Vi ville erbjuda barn mellan 6-12 år att ha kul på sina lovdagar innan jul. Att ha möjligheten att spela spel, pyssla, baka, åka på en utflykt, spela pingis, testa på olika idrotter och träffa nya kompisar, säger projektledaren Elisabet Gunnarsdottir, huvudtränare för A laget i KDFF.

- Det är roligt att vi kunde vara med och göra detta möjligt, säger ABK:s vd Henrik Strand. Vi satsar mycket på bosociala insatser i våra bostadsområden, så när KDFF kom med idén kändes det helt rätt.

Julcampet hölls i och omkring den nybyggda gemensamhetslokalen och storlekplatsen i Gamlegårdsparken. Ett av syftena med satsningen var att KDFF och ABK ville ge alla barn möjligheter till att röra på sig.

– Även om man inte är fotbollsintresserad så tror vi på att barn lär sig mycket genom att vara tillsammans med andra barn. De sporrar varandra till rörelse om de får vara i en bra miljö med aktiva och bra ledare. Därför är ABK:s nya aktivitetsplats på Näsby en fantastisk plats där det finns utrymme för alla sorters aktiviteter”, säger Elisabet Gunnarsdottir.