Det gröna bostadsbolaget

Vi gillar solkraft!

Vi storsatsar på solenergi, bland annat med solceller som standard i alla nyproduktionsprojekt där det är möjligt.

I september inledde vi arbetet med att montera omkring 900 solcellspaneler på åtta av husen på Gamlegården. På Ingelstadsgatan 26-30, den fastighet där de första solcellerna sattes upp i mitten av september, handlade det om nästan 100 solcellspaneler som tillsammans har en installerad effekt på ca 28 kilowatt. Årsskiftet 2019/2020 var alla solceller färdigmonterade. 

På våra senaste hus på Stenskeppet i Hammar, täcks alla fem husens tak av sammanlagt 832 kvadratmeter solceller. Anläggningen kommer att producera el till fastigheten bland annat till belysning, ventilation och tvättstugor. Husen är inflyttningsklara från maj 2020.

Även Gamlegårdsbadet som vi renoverat under 2019 värms upp av solenergi. Under sommaren invigdes de nya lokalerna, med omklädningsrum, toaletter och samlingssal som byggts vid badet. Ett led i hållbarhetsarbetet inom företaget, där vattnet i bassängerna helt och hållet värms av solpaneler och elen kommer från solceller.

Under året producerade vi 47 277 KWh solel.  Målet för 2020 är 350 000 KWh. Uppskattningen är att vi kommer att ha ökat vår produktion upp till 450 000 KWh när anläggningarna på Gamlegården och på Stenskeppet är igång.