Signaturer

Kristianstad den 10 mars 2020

Christer Nilsson, ordförande                     

Catarina Palmblad, vice ordförande         

Östen Warnhag                                             

Anders Fredriksson

Carl Henrik Nilsson                                       

Henrik Strand, vd


Vår revisionsberättelse har avgivits den 17 mars 2020.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Mattias Johansson                         Robin Persson                                         
Auktoriserad revisor                       Auktoriserad revisor