Det gröna bostadsbolaget 

Planteringen av platanen gick enligt planen

Istället för att fälla trädet beslutade ABK sig för att försöka flytta det. I samband med förberedelserna för byggandet av nya bostäder i kvarteret Lugnet på Östermalm insåg man att ett träd, en platan, inte längre kunde stå kvar.

– Vi beslutade att försöka flytta det, så nu står det på Österäng, berättar ABK:s Carolina Aouseus.

Platanen är ungefär tio år gammal och fem meter hög. Den hade rotat sig väl och vuxit rejält i den magra och steniga marken vid Södra Kaserngatan.

Det här är ett träd som är vanligt i till exempel Paris. Dess tunna bark suger åt sig mycket av luftföroreningarna och fäller sedan barken, vilket gör att trädens stammar ser flammiga, eller kamouflagefärgade, ut.

Det var under hösten som förvaltningspersonalen bestämde sig för att försöka sig på att ge trädet nya livsbetingelser istället för att bara såga ned det. Den nya platsen vid Sjövägen är betydligt gynnsammare för trädet med bättre jord och fuktigare mark.

– Vi försökte skydda så mycket av rotsystemet som möjligt, men det är omöjligt att säga någonting om utfallet förrän till våren. Då hoppas vi att trädet fått nytt liv på Österäng, säger Carolina Aouseus.