Efter 17 år som ordförande eller vice ordförande i ABK:s styrelse lämnar Sven-Erik Bergkvist (t.h.) nu över klubban till Christer Nilsson (t.v.).
Styrning och ansvar

17 år i ledningen för ABK:s styrelse

Efter 17 år som ordförande och vice ordförande för ABK:s styrelse avtackades Sven-Erik Bergkvist under det gångna året.

– Med ålderns rätt, säger han själv, och kan se tillbaka på en händelserik period då ABK utvecklats i takt med Kristianstads expansion. Socialdemokraternas Sven-Erik Bergkvist efterträddes av moderaternas Christer Nilsson, som tidigare varit vice ordförande i fyra år.

Christer Nilsson poängterade att samarbetet under alla åren varit gott och att den nya styrelsen kommer att fortsätta arbeta i samma anda.

Bergkvist var noga med att poängtera att bolaget under hans tid i styrelsen skötts av duktiga ledare och nämner både Henrik Strand och Leif Persson som chefer med vidsyn och samarbete som ledstjärnor.

– Även rent politiskt har det funnits mycket samsyn i styrelsen, trots att vi kommer från olika politiska block, men vi har hela tiden arbetat för bolagets bästa, säger han. I somras fyllde Sven-Erik 78 år och nu är det enligt honom själv slut med arbetet inom politiken. Istället håller han hjärnan igång med bland annat bridgespel, något han lärt sig uppskatta på senare tid när inte det politiska engagemanget längre tar all tid.