Trygghet, trivsel och bosocialt hjärta

Viktigt samarbete för en attraktiv stadskärna

Ett av Kristianstad Citys uppdrag är att de ska bidra till att fler besöker Kristianstad och att fler visar intresse för att bosätta sig i kommunen. Våra bostäder och lokaler bidrar till en levande stadskärna och genom det har vi som stadens största bostadsbolag blivit en viktig aktör för organisationens verksamhet. Det är viktigt att vi är med aktivt och arbetar för stadskärnans utveckling, både med nyproduktion, renovering och genom sociala insatser.

Boulevard - citygallerian som vi köpte genom dotterbolag vid årsskiftet 2023/2024

Bostadsbolaget som köpte en shoppinggalleria

Efter en intensiv period med förhandlingar mellan oss och kommunen på ena sidan och de franska ägarna på andra – och med kommunfullmäktige i ryggen - köpte vi genom dotterbolag gallerian för 470 miljoner kronor i slutet av december 2023. Tillträde var redan 2 januari 2024, drygt två månader från det blev allmänt känt att vi avsåg att lämna anbud på fastigheten. I samma veva köpte vi också den södra - och tomma – delen av galleriabyggnaden av kommunen för 60 miljoner kronor, så att vi fick rådighet över hela byggnaden.

För att vi skulle köpa gallerian fick det inte finnas någon risk för att ABK:s bostadshyresgäster skulle drabbas ekonomiskt. Det löstes genom att köpet gjordes i dotterbolag till oss och att kommunfullmäktige beslutade att kommunen skulle gå in som garant för underskott i det nybildade bolagen.

Varför investerar då ett kommunalt bostadsbolag i en shoppinggalleria där många lokaler står tomma?

Dels tror vi på de fina och uppskattade verksamheter som redan finns i gallerian idag. Och dels tror vi att vi både kan minska vakanserna och göra ett bra jobb som förvaltare.

Vi har lång erfarenhet av förvaltning och utveckling av våra 230 kommersiella lokaler, och vår affärsmodell med diversifiering och nära förvaltning med dialog, flexibilitet och rimliga krav har visat sig ge goda resultat. Under 2023 hade vi i stort sett ingen vakans bland våra lokaler i ABK.

Vi hade också en stark förhoppning om att vi i och med köpet skulle kunna presentera ett attraktivt förslag för att locka Högskolan Kristianstad till att flytta till den plats där gallerians södra del står idag.

Vi kommer att arbeta aktivt redan nu för att fylla vakanta lokaler och tillsammans med våra verksamheter i Boulevard utveckla och förbättra gallerian.

Vi ser fram emot ett givande samarbete med våra lokalhyresgäster och ett fortsatt gott samarbete med kommunen, Handelsföreningen och Fastighetsägarna genom samarbetsorganet Kristianstad City, för att fortsätta att utveckla vår stad och vår stadskärna.