Digitalisering

Vi finns i molnet

2023 var året då all personal inom bolaget gått över till Microsoft 365 och vilket medför en ökad mobilitet då det mesta av det dagliga arbetet vid behov kan skötas med hjälp av mobil utrustning. På detta sätt finns möjlighet att ha tillgång till rätt information vid rätt tillfälle.

Automatiseringar ger vinster för bolaget och för hyresgästerna

Vi har idag ett antal automatiserade meddelanden som via våra system skickas ut exempelvis i samband med att kontraktstiden löper ut, med information om utflyttning och sophantering. Under året införde vi automatiserad SMS-påminnelse ett par dagar efter att hyresinbetalning skulle varit inne. Påminnelsen har minskat antalet inkassokrav till våra hyresgäster med 25 % jämfört med tidigare år.

Molnbaserad telefoni

I slutet på 2023 ersattes den interna telefonlösningen mot en molnbaserad, mobil lösning där samtliga användare har mobilabonnemang. Växel- och kundtjänstfunktioner är integrerade och körs i en molnbaserad lösning hos en av de större teleoperatörerna.

Molnbaserad intern utbildningsplattform

För att göra det möjligt för personalen att förkovra sig inom olika områden vid tidpunkter som passar den anställde bäst, har en molnbaserad digital läroplattform införskaffats. Denna lösning används också för att sprida information och kunskap till hyresgäster.

Cybersäkerhet i fokus

Det ligger hela tiden ett stort fokus att arbeta med cybersäkerheten. Ett stort arbete läggs på att minimera hot och risker genom ständiga översyner av IT- och OT-nätverken (data respektive tekniknätverk), men också på att minimera risker i personalens mobila enheter och datorer.

Digitala medgivande förenklar för hyresgäster

ABK har digital signering som en smidig lösning för hyresavtal, medgivande vid renoveringar och val av material inför lägenhetsrenoveringar. Hyresgästen får antingen ett e-postmeddelande eller ett SMS med en länk för att göra sina val och markeringar. Därefter signerar de avtalet med sitt Bank-ID. Genom att använda elektroniska signaturer kan vi undvika onödig pappershantering med utskrifter, skanningar och posthantering. Det gör vardagen enklare, snabbar på processen, är mer miljövänlig och säkerställer att vi kan verifiera identiteten hos den som skriver under. Det är också tryggare för hyresgästen eftersom de kan vara säkra på att avtalet inte hamnar i fel händer.