Det nya bostadshuset på Österlånggatan 20B i Östermalms Park.

Bygga och underhålla med sikte på framtiden

I alla våra nyproduktions- och underhållsprojekt utgår vi från vår hållbarhetspolicy. Som allmännyttigt bolag och en stor aktör på bostadsmarknaden har vi ett extra stort ansvar att föregå med gott exempel när det kommer till hållbarhet, både miljömässig, ekonomisk och social.

Vi arbetar för att minska vår och våra kunder påverkan på klimat och miljö i alla led. Vi väljer hållbara material och lösningar med lång livslängd. Vi ska hushålla med naturresurser, exempelvis genom återbruk. Vi ska minimera användandet av material, produkter och ämnen med negativ inverkan på hälsa och miljö. På så sätt minskar vi risken för negativa konsekvenser för bolaget och för miljön, samt för att vårt anseende skulle kunna skadas vilket skulle kunna innebära ekonomiska förluster.

 

Östermalms Park etapp ett - 20 hyreslägenheter och parkeringsgarage för fler än 210 bilar.

Östermalms Park: ett område under förvandling

20 lägenheter och parkeringsgarage i första etappen

I slutet av februari påbörjades stommontaget av bostadshuset och parkeringshuset i etapp ett. Arbetet slutfördes i början av april och fasaden kläddes därefter med ljust tegel. Till parkeringshusets västra fasad har tegel från rivna fastigheter på området återanvänts, något som ger en betydande miljöbesparing jämfört med nytt tegel. Det är också ett sätt att bevara områdets historia och för oss att bidra till ett mer hållbart och cirkulärt samhälle.

Huset erbjuder ett modernt boende i 1:or till 3:or, varierande från 35 till 77 kvadratmeter, samtliga med balkong. I markplan byggs ett låsbart förråd med plats för drygt 60 cyklar och parkeringshuset erbjuder goda parkeringsmöjligheter mitt i stan. Solcellerna på taket kommer leverera miljövänlig el åt fastigheten och hyresgästerna. Med oss som elleverantör blir priset för abonnemanget mer förmånligt för kommande boende i huset. 

Unikt koncept – en mobil trädpark

Redan i juni i år köptes ett 20-tal träd in till projektet som nu förvaras i stora ställningar på området tills utemiljön ska färdigställas år 2026. Med detta vinner man många fördelar. Läs mer om projektet under kapitlet om vårt miljöaarbete.


Vänster övre: Östermalms Park etapp ett med bostadshus med 20 lägenheter och parkeringsgarage.Vänster nedre: ABK:s byggprojektledare Patrik Jogby framför det stora konstverket uppe på parkeringsgaraget.  Höger: Solveig Selin skruvar i sista skruven i monteringen av hennes fotokonstverk på fasaden.
Konstutsmyckning på 110 kvadratmeter stor vägg

Innan sommaren utlyste ABK en fototävling där vinnarens fotografiska verk skulle få pryda en imponerande 110 kvadratmeter stor fasad, synlig från den kommande engelska parken på området. Bland 132 inskickade fotografier från 53 fotografer utsåg juryn Kristianstadsbon Solveig Selins verk “Magisk spegling i Helge å” till vinnare.

– Bilden är tagen en höstdag under pandemin när jag och min man var ute på en av våra många cykelrundor. Det var först när jag kom hem som jag såg hur bra den faktiskt blev, sa Solveig Selin när hon den 1 december fick fästa den sista skruven i sitt konstverk.

137 lägenheter i etapp två växer fram

I maj 2023 startade byggnationen av etapp två. Just nu är det full aktivitet i den västra delen. som planeras färdigställas tidig vår 2026. Denna del ska inhysa 56 lägenheter, skyddsrum, lokal för caféverksamhet samt lokaler dit Region Skåsne Barnmorskemottagning och Barnavårdscentral ska flytta.

Natten till den 23 november påbörjades projektets i särklass största gjutning när bottenplattan till de integrerade skyddsrummen skulle gjutas. Gjutningen involverade 285 kubikmeter betong, motsvarande cirka 40 lastbilslaster!

Sist i etapp två färdigställs 81 lägenheter och en gemensamhetslokal. Denna del byggs ihop med parkeringshuset. Därtill färdigställs även den engelska parken, dagvattenparken och gågatan.

2029 planeras hela den nya stadsdelen vara klar och kommer då även inhysa ett höghus med bostadsrätter, då vi sålt en byggrätt motsvarande 70 lägenheter till HSB Skåne.

test
Illustration över Östermalms Park etapp två, sett från sydväst. 
Katarina Palmé flyttade in i en av etagelägenheterna i nybyggda kvarteret Dammlyckan i Åhus 

Stort intresse för nya rökfria lägenheter i Åhus och Tollarp

Kvarteret på Västra Järnvägsgatan 12-20 ligger centralt i Åhus med gångavstånd till livsmedelsbutiker och annan handel, skola, gym och även Kristianstads GK, som 2023 utsågs till Sveriges bästa golfbana. Och bara en kort cykeltur bort ligger en av Skånes finaste stränder.  

Inte konstigt att intresset var stort. 

Här har vi byggt 32 lägenheter, alla med egen uteplats eller balkong. Fyra av lägenheterna är i etage och två av dem har egen takterass i söderläge. På taken sitter solceller som förser husen med el till belysning och ventilation men också hushållsel till de boende. Inte bara miljövänligt utan också ekonomiskt förmånligt för hyresgästerna.  

Precis som i vår övriga nyproduktion de senaste åren är lägenheterna rökfria. Det handlar både om trivsam boendemiljö, men rökning sliter också hårt på tapeter, golv och andra interiörer och kan innebära dyr renovering vid utflyttning. 

I slutet av sommaren stod de fem husen klara och i början av augusti kunde de första förväntansfulla hyresgästerna flytta in. 

- Allt är så fräsch, det luktar gott, lägenheten är väldigt ljus och det känns så fritt! Vi har både balkong och takterrass som vi älskar. Där har vi suttit jättemycket, särskilt på kvällarna när solen går ner i väster. Då blir det ett fantastiskt ljus in i vardagsrummet också, säger Katarina Palmé som tillsammans med Christian Steen, dottern Emma och katterna Izzy och Svea flyttat in i en av etagelägenheterna på 94 kvadrat.

I låghuset finns det två uteplatser i olika väderstreck och egen parkeringsplats i anslutning till varje lägenhet. I tvåvåningshuset har lägenheterna på markplan uteplats och de som bor på andra våningen kan njuta på sin egna balkong. Alla boende kan njuta av den stora gemensamma gräsytan, lekplatsen för de mindre barnen och grillplatsen.  

En av de förväntansfulla som flyttade in i kvarteret Träskon i Tollarp i slutet av mars var Paul, som bott i hus nästan hela sitt liv. 

- Det är så skönt att slippa alla måsten. Jag är färdig med att ha trädgård.  

In flyttade också sambon Ethel, som kände att hon hittat helt rätt.  

- Jag hade tittat på flera andra marklägenheter men sedan de satte spaden i marken hoppades jag bara på dessa lägenheter. När jag sedan fick erbjudandet så blev jag så glad!

Kv Vapenbrodern intill kanalen och Helge å.

Vattennära läge på Vapenbrodern

Det nya kvarteret ligger i blickfånget vid västra infarten till de centrala delarna av Kristianstad. I väster ligger Helge å med strandpromenaden, söderut ligger kanalen som slingrar sig genom centrum och åt öster gränsar fastigheten mot den grönskande gamla kyrkogården. En av de närmaste grannarna är också anrika Grönros silversmedja som varit i drift sedan den grundades 1680, för drygt 340 år sedan! 

Tanken är att det nya kvarteret ska harmonisera med befintlig bebyggelse längs ån, och bli en naturlig del av "porten" in till stadskärnan. 

Den planerade gestaltningen hämtar inspiration från omgivande bebyggelse och områdets kulturmiljövärde. På platsen har bland annat L.O Smiths spritfabrik haft verksamhet i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet. Enligt utförd utredning avseende kulturmiljö samt stadsbildsanalys har föreslagen bebyggelse anpassats med varierande höjder och takutformningar. Utformning av balkonger är också varierade med tanke på kringliggande bebyggelse.

Volymstudie Kv Vapenbrodern

Nytt snickeri och måleri med många fördelar

På dessa avdelningar arbetar idag nästan 40 medarbetare med att ta hand om våra fastigheter och bostadsområden.

Med en större och modernare verkstad blir arbetet ännu effektivare och arbetsmiljön bättre. Vi får också ett större lager, vilket gör att vi - som troligtvis första allmännytta i landet – kan beställa större mängder material som exempelvis golv direkt från grossist, vilket underlättar logistik och underhållplanering och ger oss lägre inköpskostnader.

Precis som på våra nyproducerade bostadshus satsar vi även här på solenergi. På taket sitter idag kommunens näst största solcellsanläggning med 660 solpaneler med möjlig kapacitet på 250-260 MWh per år.

ABK:s nya snickeri och måleri på Industrigatan på Näsby

ABK bygger

Pågående/avslutade projekt 2023

1. Dammlyckan, Åhus 32 lägenheter
2. Träskon, Tollarp
12 lägenheter
3. Östermalms Park etapp 1
20 lägenheter
4. Östermalms Park etapp 1
Parkeringshus
5. Östermalms Park etapp 2
137 lägenheter

Planerade projekt

4. Östermalms Park etapp 3
30-50 lägenheter
5. Vapenbrodern, Lastageplatsen 
70 lägenheter
7. Flaket, Åhus
18 lägenheter