Styrning och ansvar

ABK:s styrelse

Christer Nilsson
Ordförande (M)

Catarina Palmblad
Vice ordförande (S)

Carl Henrik Nilsson
Ledamot (SD)

Ulrika Tågström
Ledamot (M)

Magnus Forsberg
Ledamot (L)

Göran Lilja
Suppleant (KD)

Odd Skyllberg 
Suppleant (S)

Henrik Strand
VD

Torbjörn Ingvarsson
Sekreterare

Lisbeth Elofsson
Facklig representant Vision

Evert Bischof
Facklig representant Fastighetsanställdas förbund

Mårten Pettersson
Facklig representant Målareförbundet