Trygghet, trivsel och bosocialt hjärta

Till nytta för allmänheten

Ända sedan bolaget bildades 1950 har vår verksamhet handlat om mer än att bara bygga och förvalta fastigheter. Det bosociala hjärtat är en viktig del i allt vi gör, det är centralt i vårt ansvar som allmännyttigt bostadsbolag och ett löfte i vår hållbarhetspolicy. Vi tar ansvar för att skapa hållbara boendemiljöer tillsammans med våra hyresgäster.

Utan vårt bosociala arbete finns stora risker för bland annat ökat utanförskap, otrygghet samt psykisk och fysisk ohälsa för våra hyresgäster. Det skulle också kunna innebära ökade kostnader för oss och samhället i form av ökad ohälsa, ökad skadegörelse, negativ påverkan på miljö och klimat, minskade skatteintäkter och minskad integration.

Vi måste alla gemensamt arbeta mot FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030.  

ABK-dagar för hela familjen i fyra tappningar

Våra medarbetare, framför allt fastighetsskötarna på området, bjöd på karuseller, tipsrundor, idrottsaktiviteter med KDFF och IFK, grillade hamburgare och underhållning med musik och magi.

Uppträdde de olika dagarna gjorde Tuta och kör, vår skönsjungande fastighetsskötare Russ Reiter, Nino Tiritello och Clara Persson samt magikern Noah Selg.

Besökarna fick möjlighet att träffa vår brandsuperhjälte Brandi som spred budskapet om hur alla barn (ja, ja, även vuxna) kan bli brandsuperhjältar.

Även våra miljövärdar Iman och Elisabeth var på plats och förklarade att alla - faktiskt - har möjlighet att sopsortera på rätt sätt.


Jubilerande hyresgäster fick dela på 2,9 miljoner kronor

Även under 2023 premierade vi våra trogna hyresgäster! Alla som bott 10, 20, 30, 40, 50 eller 60 år i samma lägenhet, bjöds på en månads gratishyra. Så här har vi gjort varje år sedan 1961 och bara under de senast 20 åren har över 7 200 hyresgäster fått dela på mer än 43 miljoner kronor (omvandlat till dagens penningvärde)!


Idrott och rörelse för alla åldrar

Många barn är idag inte aktiva regelbundet i fritidsaktiviteter på grund av att de inte har råd, inte har någon vän eller bekant att delta med eller att de har svårt att ta sig till platsen för aktiviteten. Eftersom KIM är kostnadsfritt och oftast hålls i bostadsområdet så försvinner två av dessa hinder. KDFF jobbar även med uppsökande kontakt och försöker få barnen att känna sig trygga och motiverade till att våga testa. Om goda spontana vanor skapas för de barn som deltar, kommer det också påverka vilka vanor de kommer ha som vuxna.

Den fysiska aktiviteten verkar inte bara förebyggande till den fysiska hälsan utan även den psykiska. Många barn och unga lider idag av psykisk ohälsa och det finns en sammanställning av studier som visar att förekomsten av depressiva symtom tydligt minskar vid ökad fysisk aktivitet och därför behöver det vara lättillgängligt för alla.

Ju mer vi rör oss desto bättre mår vi!

Under året som har gått har KIM anordnats under 22 tillfällen med totalt 345 deltagartillfällen på Österäng och på Gamlegården. SIM och gåfotboll för äldre har anordnats 47 gånger på områden runt om i hela Kristianstad med totalt 609 deltagartillfällen. After school har anordnats 10 gånger med 312 deltagartillfällen på skolor i hela kommunen och de har även fått ”klassbollar” till de olika skolorna för att motivera till mer rörelse under rasterna.

Fortsatt aktiv sommar på Gamlegården och Österäng

Även projektet Aktiv sommar, som arrangerades första gången 2020, fortsatte under det gångna året. Ett 30-tal ungdomar i årskurs sju på Österäng och Gamlegården fick två veckors sysselsättning i områdena med skräpplockning, gemenskap och aktiviteter. Aktiv sommar är ett samarbete mellan Kristianstads kommun, ABK och Kristianstads Fritidsgårdsforum. 

Barn bjöds på sommarläger

För fjärde året i rad fick 24 barn möjligheten till en härlig vecka med pyssel, lekar, bad och nya kompisar på kollo utanför Ängelholm. Hyresgästerna som anmälde sina barn behövde skicka in en motivering till varför just deras barn behövde få sin vardag förgylld med en vecka på sommarläger.