Bygga och underhålla med sikte på framtiden

Mångårig renovering på Sommarlust

Sedan 2006 har Eva jobbat med renovering av fastigheter på ABK men detta är i särklass det största renoveringsprojektet. 

- Man kan tro att alla hus ser likadana ut men inget hus är det andra likt. Det är komplext med så här omfattande renoveringar och nu gör vi även vissa markarbeten som är lite stökiga, menar Eva. Men vi måste ta hand om våra fastigheter och vi jobbar på. 

- För hyresgästernas del är det tufft i vissa perioder men tack vare ett bra samarbete mellan oss, hyresgästerna och entreprenörerna ligger vi till och med före tidplanen. Så stort tack till våra hyresgäster, säger Eva. 

Renoveringen kommer ske i tre etapper, där etapp ett avslutades under hösten 2023 och nu pågår etapp 2. Sammanlagt kommer renoveringen innebära förbättringar för nästan 300 lägenheter. Huvudentreprenör för jobbet är Skanska.  

Ökade priser och sämre tillgång på material  

Överallt märks det tydligt hur priserna går upp, vilket även påverkat kostnaderna för ABK:s underhåll och skapat problem med tillgång på material. Kostnader för golv och måleriprodukter har ökat 25-50 % på två år, även andra produkter har blivit både dyrare och svårare att få tag på. Vi har under en lång tid haft en historiskt hög nivå på årligt underhåll och renovering och trots de ökade priserna har vi för 2023 renoverat och underhållit våra fastigheter för 175 miljoner kronor.  

De senaste tio åren har vi investerat mer än 1,7 miljarder kronor i att hålla våra fastigheter i gott skick, vilket gett nöjdare kunder och ökade fastighetsvärden. Under 2023 startade vi upp cirka 15-20 lägenhetsrenoveringar varje vecka. Vi gjorde också cirka 130 stambyten under det gångna året. 

Mellan 1996 och 2023 har mer än hälften av vårt totala lägenhetsbestånd fått nya avloppsstammar. Vid stambyten installerar vi individuell vattenmätning, där hyresgästerna bara betalar för vattnet de själva använder. Detta innebär i de allra flesta fall ger minskad vattenförbrukning vilket också innebär minskad energianvändning.  


Nyrenoverade lokaler lockar nya hyresgäster 

Under året har vi genomfört flera stora renoveringar av våra kommersiella lokaler, tillsammans med entreprenörer och verksamheter som vill och vågar satsa i stadskärnan. Restaurangen Bar-B-Ko utökade sin verksamhet till intilliggande lokaler och den nya restaurangen fick ett helt nytt utseende. I början av året lämnade Bar-B-Ko sin popuprestaurang Ramen & Bao på Östra boulevarden. Istället gjordes lokalen om och in flyttade ett annat matställe, Grisen & draken. Röda Korset fick en mer central butik på Östra Vallgatan, Drottning Blankas gymnasium flyttade in frisörutbildning i nyrenoverade lokaler i Östermalms Park och vi byggde nytt kontor åt Sesam arkitekter på Östra Boulevarden.

Vi har även påbörjat ombyggnation av Gamlegårdens centrum för ökad trygghet och attraktivitet, i steg ett har vi byggt om huvudentrén samt gjort en tillbyggnad till Gamlegårdens bibliotek. Framöver kommer ABK:s områdespersonal ha lokaler i centrat, när fritidsgården flyttar in i de totalrenoverade lokalerna i vårt gamla kundcenter på området.