Det gröna bostadsbolaget

Varje kWh räknas fortfarande! 

Åtgärder som vi vidtagit har gett effekt genom mindre energiförbrukning för oss som bolag och för våra hyresgäster.  

Under elkrisen vintern 2022/2023 fick alla våra hyresgäster duschklockor utdelade, ett timglas till duschen som inspiration till att spara el och vatten genom kortare duschar. Hyresgästerna fick också information med ett trettiotal enkla åtgärder för att spara el och vatten i bostaden.  

Och det märktes att hyresgästerna anammade informationen från oss, myndigheter och media om att spara energi och vatten, exempelvis att duscha kortare tid och inte diska under rinnande vatten. Under de fyra följande månaderna minskade vattenförbrukningen med mer än 8 %, eller 30 miljoner liter vatten jämfört med samma period året innan. Där vi har individuell mätning av vatten (IMD) minskade hyresgästerna förbrukningen med hela 13 %. 

Kampanjen om att minska sin energiförbrukning har fortsatt under det gångna året.  

Vi har också fortsatt med optimering av inomhustemperaturen samt installerat individuell mätning och debitering (IMD) av vatten. När hyresgästen själva betalar för sin egen faktiska vattenförbrukning brukar förbrukningen minska med cirka 20 % i snitt, vilket sparar mycket el i uppvärmning. Vi har driftsatt mätning i nästan 500 lägenheter under 2023, så nu har mer än en tredjedel av alla hyresgäster IMD för vatten, vilket har stor påverkan på energiförbrukningen. 

Till en del av de hyresgäster som har direktverkande el och kallhyra har vi installerat luftvärmepumpar för att på så vis minska elförbrukningen, med start 2022. Vi har under 2023 fortsatt med arbetet och installerat cirka 20 luftvärmepumpar samt konverterat 8 lägenheters uppvärmning till värmepumpar med vattenburna radiatorer.  Tillsammans för klimatet

Tillsammans med 183 andra kommunala bostadsbolag i hela landet är vi med i Klimatinitiativet, där ett av målen var att minska energiförbrukningen med 30 % till utgången av 2030, jämfört med 2007. Genom en mängd insatser har vi hittills minskat vår förbrukning med mer än 28 %. 2007 låg ABK:s energiförbrukning på 135 kWh/m2/år och vi är nu nere i 97,1 kWh/m2/år.

Vi bedömer att vi har mycket goda chanser att nå målet 94 kWh/m2/år till 2030.

Den minskade energiförbrukningen beror på åtgärder som:

  • Återvinning av frånluft, utbyte av fönster samt tilläggsisolering vid renovering.
  • Förbättrad styrning och optimering av energisystem samt utbyte till energieffektivare installationer.
  • Utbyte av belysning till LED med närvarostyrning.
  • Nybyggnation av energisnåla hus.
  • Utbyte av uppvärmningssystem, från fossila bränslekällor och direktverkande el med hög energiförbrukning.
  • Utbyte av ineffektiva värmekulvertar till primär fjärrvärme.
Energiförbrukning
(kWh/m2/år för fastighetsel och värme med normalårskorrigering)