Fortsatt satsning på underhåll

Färre stambyten jämfört med året innan

För ett tiotal år sedan startade vi ett ambitiöst program med stambyten i stora delar av det äldre fastighetsbeståndet. Till utgången av 2020 har cirka hälften av alla ABK-bostäder fått nya avloppsstammar. Förutom att stambyten gett många hyresgäster helt nya badrum har de också gett flera positiva effekter för hyresgästerna och för bolaget. Förbättrad standard i våra bostadsområden minskar risken för vattenskador och andra skador i fastigheterna, ökar värdet på fastigheterna och ger ännu nöjdare hyresgäster. 

I samband med stambyten installerar vi individuell vattenmätning. Det har inneburit att vattenförbrukningen har sjunkit och hyresgästerna betalar numera bara för det vatten som de själva använder. En annan positiv effekt är att antalet anmälda försäkringsskador minskat med mellan 50 och 60 procent på tio år. Under året har en del stambyten fått pausas på grund av pandemin. Totalt har vi renoverat stammarna i 59 lägenheter under 2020, vilket är färre än de 132 som renoverades 2019.

Stor renovering av kvarteret Hovrätten på norr

I norra delen av Östra Storgatan i centrala Kristianstad påbörjade vi en stor yttre renovering av tak, fasad och fönster under augusti 2020. Invändigt blir det en ny ventilationsanläggning för alla lägenheter, som innebär att alla får spiskåpa i köket. Värmesystemet utökas och förses med värmepump. En ny lägenhet byggs på bottenplan. Butikerna på bottenplan ska få nya skyltfönster och dörrpartier samt nytt upplyst skyltsystem – åtgärder som vi också hoppas ska bidra till att öka attraktiviteten för Östra Storgatan norr om Stora Torg.

Arbetena kommer att vara färdigställda hösten 2021.

Otrygg gångtunnel ska bli inbjudande upplevelse för alla sinnen

Passagen mellan Östra Boulevarden och Östra Vallgatan har av många upplevts som otrygg och oinbjudande. Så när ABK:s kundcenter flyttat in precis intill tar vi, som en del i arbetet med att bidra till en attraktiv stadskärna, ett helhetsgrepp på den 34 meter långa gångtunneln.

Gestaltningen är framtagen av Helena Nyholm och Lydia Koedoot på Sesam Arkitektkontor AB. Målet har varit att skapa en plats som är attraktiv att besöka och gå genom, samtidigt som den inte ska bjuda in till att uppehålla sig där en längre stund. Därför målas väggarna med ett starkt, färgglatt och intensivt mönster. Det kommer också att monteras högtalare för att spela en återkommande musikslinga. På kvällar och nätter kommer passagen att hållas stängd och avgränsas då av utsmyckade smidesgrindar.