Hela kommunens bostadsbolag!


AB Kristianstadsbyggen förvaltar fler än 9 200 bostäder fördelade över hela Kristianstad kommun. Vi har bostäder i stan och på landet. Vi har höghus, marklägenheter och studentkorridorer. Vattennära, mitt i naturen och på gågatorna i centrum. Vi har en sjättedel av landets ungdomsbostäder och vi har cirka 1 000 senior- och trygghetsbostäder för dig som fyllt 60 år. AB Kristianstadsbyggen har helt enkelt bostäder för alla! 

Bostadsområdena är indelade i hyresområden, där områdenas läge är klassificerade 1–6 utifrån närhet till handel och service, kommunikationer, trygghet i området och hur närmiljön ser ut. Läget är en av faktorerna som påverkar hyressättningen. Rankingen är bland annat framtagen med utgångspunkt från svaren i en hyresgästenkät, då 3 000 hyresgäster fick möjlighet att komma med synpunkter bland annat på bostadsområdenas attraktivitet.

BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
1014 David Nyborg 14 Ö Boulevarden 10 A-B 5 0 0 0 1 667 5 240
1015 J Kristoffersen 5 N Kaserng 4, Teaterg 1 A-C, V Storg 2 15 8 36 1 5 719 23 743
1018 General Ulfeldt 14 V Storg 39, Ö Storg 38 11 7 0 0 21 789 24 575
1019 Karteschen 1 Tivolig 4 A-B, V Storg 52 A-B, V Vallg 37 B 30 6 28 0 20 523 42 248
1021 H Kock 2,D Nyborg 15 J H Dahlsg 1-4, JH Dahlsg 1-4, Ö Boulevarden 2, Ö Storg 1-3 96 0 80 0 41 770 99 797
1022 General Ulfeldt 6 Ö Storg 34 6 3 0 0 3 995 11 142
1035 Riksens Ständer 3, 5 Södra Kaserng 12, Vendesg 5 A-C, Vendesg 7, Vendesg 9, A-C, Vendesg 11 116 2 0 15 59 450 136 748
1036 Hertig Carl 6 Teaterg 4-6 35 0 29 8 7 532 28 209
1037 Hovrätten 4, 28 Ö Storg 4-10 53 9 21 16 19 887 46 292
1040 Finland 4 Finlandsg 4-6, Pråmg 2-6 104 1 29 0 97 504 91 531
1049 Otto Marsvin 8 V Boulevarden 23 14 0 0 0 4 887 14 699
1050 Finland 4 Finlandsg 2, Pråmg 1 12 0 0 0 4 442 10 294
1060 Kommendanten 8 Döbelnsg 3-5, V Vallg 26 6 4 0 0 10 019 9 383
1065 Riksens Ständer 1 Vendesg 3 A-D 49 5 28 0 53 294 71 186
1066 Riksens Ständer 8 Vendesg 1 A-D 56 6 29 0 44 305 64 843
1070 Brandstationen 1 Ö Boulevarden 1 A-F 65 2 4 1 69 149 63 683
1074 Rasmus Clausen 6 J H Dahlsg 21, Tyggårdsg 3 A-B 18 1 0 0 6 374 22 977
1075 Jepp Buck 24 Ö Boulevarden 46, Ö Vallg 21 8 1 0 0 6 196 17 699
1076 Jepp Buck 24 Ö Boulevarden 34-44, Ö Vallg 7-19 15 21 127 0 121 380 104 058
1077 Jepp Buck 4 Ö Boulevarden 32, Ö Vallg 5 A-B 21 5 0 0 32 880 38 177
1151 Finland 4 Pråmg 3 32 0 0 0 55 583 38 800
1152 Finland 4 Finlandsg 7 37 0 0 0 46 778 70 000
1153 Finland 4 Finlandsg 5 37 0 0 0 46 778 *** 1152/1153
1154 Finland 4 Finlandsg 3 0 0 0 81 5 006 2 727
1130 Bastionen Magasinsg 10 0 0 0 76 754 293
Totalt Centrum 841 81 411 198 787 661 1 038 344
*** Samtaxerad fastighet
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
1012 Neuman 1 Mäster Jörgensg 6 A-C 54 1 32 0 28 376 60 474
1026 Tuppen 6 Kvarng 3, V Storg 63 16 0 0 5 4 455 14 610
1043 Göken 2 Kvarng 4 A-B, Milnerg 10 A-B 39 0 0 0 9 465 32 730
1044 Göken 5 Kvarng 2 A-C 37 0 23 0 13 220 34 283
1045 Brottaren 3 Karlav 9 A-C 28 0 1 4 10 193 26 618
1046 Tuppen 4 Milnerg 8 A-B 18 0 0 0 4 557 15 574
1047 Nebulosan 4 Handskmakareg 2 A-C 31 0 0 6 7 757 27 829
1048 Tvillingen 2 Hovslagareg 3 A-C 32 1 47 0 14 424 26 015
1051 Pontonen 2 V Storg 59 A-B, Ö Åg 5 A-B 37 4 0 0 24 444 38 450
1055 Fyrverkaren 3 Söderg 14-16 35 1 35 0 7 002 34 619
1058 Storken 4 Kvarng 7 A-C 31 0 0 16 8 826 25 117
1078 Atleten 8 Karlav 7 A-B 17 0 0 0 8 236 28 474
1079 Atleten 8 Karlav 5 A-B 23 0 0 0 10 202 *** 1078/1079
1110 Cjf Ljunggren 14 V Storg 64 A-D 22 2 0 4 5 343 18 600
1111 Pontonen 1 Mäster Jörgensg 2 A-B, V Storg 55-57 40 0 0 0 18 240 35 800
1112 Pontonen 3 Milnerg 4 A-B, Mäster Jörgensg 4 A-B, Ö Åg 7 54 0 0 0 21 281 47 832
1113 Sappören 4 Mäster Jörgensg 1, Söderg 10-12 A-B, Västra Storg 53 56 4 35 0 16 966 53 630
1114 Tuppen 5 Helgeg 14 A-B, Helgeg 16 A-C, Milnerg 6 A-B, V Storg 61 44 0 6 11 11 574 37 912
1115 Göken 3 Karlav 1, Västra Storg 67 A-B 24 0 0 0 12 963 27 200
Totalt Söder 638 13 179 46 237 524 585 767
*** Samtaxerad fastighet
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
1011 Kina 1 Fortunav 1 A-C 40 0 0 0 27 420 26 800
1016 Vasen 1 Kanalg 22, S Kaserng 14 A-B 13 5 0 0 16 514 21 654
1017 Vasen 9 Kanalg 20 28 2 12 0 18 484 29 194
1033 Hunden 6 Föreningsg 5 A-B 15 0 0 17 25 539 15 396
1052 Hunden 9 Österlångg 10 A-B 16 2 13 0 8 501 18 137
1053 Japan 4 Kapellg 3 E-F 12 0 0 9 2 405 6 943
1054 Plogen 3 Kanalg 6 A-B 18 1 10 3 7 755 19 529
1059 Vasen 11 S Kaserng 16 A-B 41 0 16 0 28 489 43 091
1063 Japan 5 Götg 7 A-B, Lönbladsg 6 27 0 0 0 7 181 19 200
1071 Formosa 1 Tredalag 20 A-B 20 0 0 19 12 890 18 813
1072 Formosa 4 Fästningsg 21 A-B 19 0 0 0 11 861 15 169
1073 Formosa 4 Fästningsg 19 A-B 13 3 0 0 11 507 14 028
1082 Lasarettet 5 Österlångg 21 A-C 15 0 0 0 4 655 12 944
1083 Lasarettet 5 Kapellg 28-30, Österlångg 21 D 40 0 0 22 36 651 36 800
1084 Lasarettet 5 Kapellg 32 28 0 0 0 27 837 21 948
1085 Lasarettet 5 Österlångg 21 D 0 0 0 0 2 383 *** 1082/1085
1090 Lasarettet 5 Lasarettsboulevarden 2 F-G 2 6 0 0 2 617 5 436
1091 Lasarettet 5 Österlångg 20 0 1 0 0 5 963 *
1092 Lasarettet 5 Lasarettsboulevarden 4 A-C, S Kaserng 13, Södra Kaserng 15-21, Österlångg 23-27 57 19 0 0 120 928 130 600
1093 Lasarettet 7 Kanalg 24 0 1 0 0 5 195 6 194
1094 Lasarettet 5 Lasarettsboulevarden 2 J 0 1 0 0 34 641 *
1095 Lasarettet 5 Lasarettsboulevarden 0 0 0 97 - 0
1096 Lasarettet 5 Lasarettsboulevarden 2 A-D 22 2 0 0 13 434 *
1097 Lasarettet 5 Lasarettsboulevarden 2 E 0 2 0 0 9 676 *
1099 Lasarettet 5 Lasarettsboulevarden 2 H 0 2 0 0 16 694 *
1100 Blekedammen 5 Lasarettsboulevarden 12 A-F 40 1 0 32 16 600 37 913
1101 Blekedammen 6 Ängsv 17 A-C 46 0 0 0 14 239 39 042
1102 Blekedammen 7 Ängsv 19 A-C 33 1 0 0 13 348 37 195
1103 Stafvre parkering Ambulansv 1-3 0 0 0 16 668 *
1104 Åsen 10 S Kaserng 18, Vasag 3 A-B 22 2 26 0 14 817 25 642
1105 Hunden 4 Föreningsg 3 A-C 22 0 0 0 9 950 19 629
Totalt Östermalm 589 51 77 215 528 842 621 297
* Specialenhet, tax.värde noll.  
*** Samtaxerad fastighet
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
3108 Resedan 2 Björkv 8-10 A-B, Bokv 13-15 A-B, Bokv 17, Florav 26 A-B, 28 A-C, Lyckans väg 33 A-B, Lyckans väg 35-37 20 0 0 0 8 873 30 060
3109 Diakonissan 15 Parkv 25-27 A-B, Pilv 26 26 0 0 0 2 998 15 597
3125 Floretten 5 Bokv 10-12 A-C 48 0 0 0 4 353 22 626
3185 Minareten 1 Lyckans väg 12-24 54 0 0 0 9 112 21 466
3186 Mullvaden 1-2 Skogsv 5 A-C, Skogsv 7 A-D 78 0 0 0 33 001 31 382
3187 Pensionären 1 Florav 48-54 32 0 0 0 6 790 11 592
Totalt Egna Hem 258 0 0 0 65 127 132 723
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
1001 Valthornet 6 Almv 16 A-D, Almv 18 A-B, Almv 20, Kanalg 70-90, Sommarlustv 2-4 197 2 13 62 33 367 128 672
1002 Lyckans Höjd 18 Höjdv 2-19, Hönedalsv 2-6, Kanalg 60-64, Prästallén 2-4 A-B, Ö Kaserng 7-21 458 11 115 150 157 734 324 625
Totalt Lyckans Höjd 655 13 128 212 191 101 453 297
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
2101 Hästen 1 Sommarlustv 8-14 128 0 22 0 12 040 100 911
2102 Oxen 1 & Kalven 1 Oxhagsv 1-20, Utställningsv 6-18 204 0 50 7 23 441 138 069
2103 Hästen 1 Sommarlustv 16 0 0 0 0 49 1 769
2104 Geten 3-4 Grönbetesv 15-83, Oxhagsv 31-35 270 2 36 0 54 168 183 898
2105 Geten 1 Oxhagsv 25-29 49 1 11 0 15 993 40 071
2108 Oxen 1 Utställningsv 12 B 12 0 0 0 19 688 26 784
2109 Oxen 1 Sommarlustv 3 12 0 0 0 19 688 *** 2108/2109
2110 Hästen 1 Sommarlustv 16 37 0 0 0 41 198 36 000
Totalt Sommarlust 712 3 119 7 186 265 527 502
*** Samtaxerad fastighet
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
3022 Hammar 138:29 Amaryllisv 70-90, Kungsliljev 61-91 27 0 6 0 11 111 15 394
3027 Hammar 138:27 Amaryllisv 6-68 35 1 3 0 22 207 18 138
3067 Hammar 139:41 Gladiolv 85-219 68 0 0 4 13 095 39 766
3071 Hammar 139:42 Gladiolv 221-345 63 0 0 8 11 482 37 263
3118 Hammar 9:194 Stenskeppsv 2-10 91 0 0 0 193 582 79 000
Totalt Hammar 284 1 9 12 251 477 189 561
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
3005 Flaket 4 Järnvägsg 4 K-N 44 1 0 0 64 543 51 652
3018 Åhus 3:119 Sandvaktareg 7-9 A-H, Sandvaktareg 11 A-M 28 0 0 0 22 539 27 200
3025 Åhus 55:83 Spetalsv 1 A-D, Spetalsv 3 A-C, Spetalsv 5 A-D, Spetalsv 7, A-F, Spetalsv 9 A-C, Spetalsv 11 A-D 24 0 16 0 9 341 21 036
3026 Horna 6:69 Vannebergav 35-37 5 1 0 0 1 689 *
3035 Flaket 4 Järnvägsg 4 A-J 62 0 32 0 36 632 42 573
3036 Pilbågen 1 Västra Tvärg 2 A-F 30 0 0 0 5 520 19 352
3037 Måsen 6 Hans Nilssong 2 A-I 44 0 19 0 1 598 27 915
3038 Gärskan 10 Järnvägsg 9 A-I, Skråg 2 A-C 81 0 0 0 4 617 52 211
3039 Måsen 6 Folkets Parkg 27 A-K 10 0 0 0 2 884 8 100
3057 Åhus 3:109 Kavröv 10-128 60 0 2 0 5 583 45 930
3062 Åhus 3:110 Kavröv 130-258 65 0 0 0 11 245 43 417
3075 Åhus 42:397 Sankt Jörgens väg 18 A-B 2 0 0 0 428 1 512
3076 Åhus 42:402 Sankt Jörgens väg 21 A-B 2 0 0 0 444 1 504
3077 Åhus 42:492 Sankt Jörgens väg 26 A-C 3 0 0 0 1 080 2 787
3078 Gärdet 21 Niklasg 1-39 20 0 9 0 4 155 12 757
3079 Åhus 42:396,491 Sankt Jörgens väg 24 A-B 2 0 0 0 606 2 696
3091 Dammlyckan 12 Västra Järnvägsg 12 A-S 0 0 0 0 81 3 316 Tomt-mark
Totalt Åhus 482 2 78 0 172 985 363 958
* Specialenhet, tax.värde noll.
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
2001 Furiren 1-2 Elmetorpsv 19-25, Fältv 1-7 160 0 0 0 11 153 54 800
2003 Orren 10 Kullmans Väg 14 A-D 4 0 0 0 2 568 3 532
2004 Gåsen 8 Näsbychaussén 50 A-B 8 0 0 0 952 4 932
2005 Vipan 56 Infanteriv 17, Nygårdsv 20 22 0 0 0 6 055 14 721
2006 Furiren 3 Fältv 9-29 52 0 0 0 36 050 43 400
2007 Päronet 8 Näsbychaussén 6 14 0 0 0 5 740 9 603
2008 Rapphönan 13 Infanteriv 2 A, Kullmans Väg 1 12 0 0 0 6 857 8 450
2009 Fänriken 1 Olastorpsv 30-38 80 0 0 0 21 261 32 000
2010 Aspen 14-15 Vångav 28-30 A-B 16 0 0 0 3 593 9 233
2011 Orren 17 Fröknegårdsv 1 C 16 0 0 0 18 643 12 452
2012 Aspen 16-17 Vångav 28 C-D 2 0 0 0 434 1 904
2027 Axel Gyllenlood 1 Kommendantsv 1-7 20 0 12 0 5 699 14 535
2028 Tjädern 8 Infanteriv 8 A-B, Kullmans Väg 9-11 24 1 8 9 7 457 15 659
2106 Röret 3 Industrig 12 0 1 0 0 1 133 1 936
Totalt Gamla Näsby 430 2 20 9 127 595 227 157
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
1024 Förmannen 7 Borgg 7-9, Östra Borgg 1 7 1 0 0 2 654 *
1032 Kärnmakaren 4 Gränsg 27-31 22 1 0 0 2 067 15 773
1034 Kärnmakaren 1 Hagtornsv 3-9 28 2 0 0 11 159 19 494
1080 Filaren 9 Bruksg, Gamla Långebrog 0 0 0 0 245 337 Tomt-mark
1098 Svarvaren 9 Bruksg 1-3, Bryggerig 4-8, Gamla Långebrog 34 A-B, Gamla Långebrog 36-38, Lånebrog 34, Långebrog 36 132 9 34 0 46 866 74 253
1120 Kärnmakaren 5 Borgg 28-32 30 0 8 0 7 198 15 580
Totalt Långebro 219 13 42 0 70 189 125 437
* Specialenhet, tax.värde noll.
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
3116 Heiberg 1 Friesiska v 19-41 12 0 0 0 5 228 5 908
3117 Adler 1 Öllsjöv 2 A-B 16 0 0 0 21 820 14 360
Totalt Vä 28 0 0 0 27 048 20 268
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
3000 Österäng Mitt grönområde - 0 0 0 0 3 181 0
3002 Diktaren 1 Gustav Hellströms väg 7-11 48 0 0 0 63 448 40 400
3004 Docenten 1 Sjöv 27 0 2 0 0 13 541 *
3008 Österäng grönområde - 0 0 0 0 2 038 0
3009 Docenten grönområde - 0 0 0 0 327 0
3010 Österäng maskinförråd - 0 0 0 0 3 080 1456
3020 Adjunkten 1 Hjalmar Söderbergs väg 1A 0 1 0 0 19 883 10642
3023 Docenten 3 Sjöv 23 C, Sjöv 31 C-B 0 4 0 0 18 297 *
3034 Författaren 1 Albert Hennings väg 1-11 267 0 79 0 65 913 143 402
3043 Etsaren 1 Fredrik Bööks väg 1-14 382 0 68 0 72 834 184 103
3044 Docenten 1 Sjöv 27 0 5 0 0 14 289 13 793
3054 Adjunkten 1 Hjalmar Söderbergs väg 1-14 349 1 69 0 159 412 206 366
3056 Karlfeldt 1 Jöran Thomaeus väg 2-86 43 0 0 0 3 620 19 906
3059 Diktaren 1 Frans G Bengtssons väg 4-10 162 2 45 0 144 122 103 320
3070 Diktaren 1 Frans G Bengtssons väg 11-96 59 1 0 0 15 405 30 408
Totalt Österäng 1 310 16 261 0 599 390 753 796
* Specialenhet, tax.värde noll.
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
2000 Spaden 3 Gamlegårdsbadet 0 0 0 0 19 837 57
2016 Rullebören 2 Ingelstadsg 1-41, Näsbychaussén 78-112 432 1 69 149 95 969 224 727
2017 Grepen 2 Näsbychaussén 123 A 0 1 0 0 854 2 533
2018 Hötjugan 1 Albog 1-43, Ingelstadsg 2-44 301 3 67 25 14 429 160 249
2019 Hackan 1 Albog 2-42, Göingeg 1-41 283 1 67 29 65 699 156 448
2021 Rullebören 3 Näsbychaussén 76 0 2 1 0 3 772 *
2022 Slagan 1 Göingeg 2-44 152 0 46 35 7 351 80 318
2023 Spaden 3 Näsbychaussén 74 B-C 0 2 0 0 15 044 *
2024 Spaden 2 Bataljonsv 4-58 216 0 54 3 9 822 102 920
2026 Gamlegården 4 Bataljonsv 2, Näsbychaussén 70 0 13 0 0 20 679 26 200
2029 Lien 2 Bjäreg 1-45, Vemmenhögsg 2-46 323 3 50 18 12 954 169 050
2030 Slipstenen 2 Vemmenhögsg 1-37 132 0 40 0 6 186 71 882
Totalt Gamlegården 1 839 26 394 259 272 596 994 384
* Specialenhet, tax.värde noll
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
2084 Nosaby 20:23 Nosabyv 217 A 0 1 0 0 500 4 076
Totalt Nosaby 0 1 0 0 500 4 076
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
2002 Oppmanna-Tollarp 1:21 Oppmannav 4 A-C, Spängerv 2 A-C 13 1 0 0 7 276 5 788
2071 Oppmanna-Tollarp 11:8 Tollarev 13 0 1 0 0 9 124 *
2072 Oppmanna-Tollarp 11:5 Tollarev 16 A-C, Tollarev 18-20 A-B, Tollarev 22 A-C 10 0 4 0 1 671 2 468
2073 Oppmanna-Tollarp 9:1 Möllarev 12 A-D, Tollarev 10 A-D 8 0 0 0 1 850 2 176
2082 Oppmanna-Tollarp 11:6-7 Ella Persson Väg 1 -14 A-B 20 0 7 0 4 010 5 128
2095 Arkelstorp 1:88 Allarpsv 19-21 A-C 6 0 0 0 2 636 2 771
2097 Arkelstorp 1:88 Allarpsv 23 A-D 4 0 0 0 1 659 *** 2095/2097
Totalt Arkelstorp 61 2 11 0 28 226 18 331
* Specialenhet, tax.värde noll.
*** Samtaxerad fastighet
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
3019 Degeberga 12:121 Stenhällev 1 A-D 4 0 0 0 4 565 1 682
3029 Degeberga 128:8 Saxamöllev 94, Saxemöllev 94 5 1 0 0 3 488 *
3033 Degeberga 23:34 Forsakarsv 20 A-K 13 1 0 0 5 674 5 017
3041 Degeberga 12:122 Stenhällev 3-21 10 0 0 0 4 187 3 248
3049 Degeberga 109:4 Forsakarsv 18 A-Y 23 0 0 0 10 325 4 263
3050 Degeberga 20:25 Tingsv 17 A-B 15 0 0 0 8 319 3 797
3051 Degeberga 20:49 Tingstorget 5 A-B 14 0 2 0 5 463 3 453
3052 Degeberga 20:50 Tingstorget 1 A-B 12 0 0 0 1 785 3 795
3058 Degeberga 107:1 Skaddev 12 A-Å 13 0 1 0 3 390 8 054
3065 Degeberga 109:1 Forsaliden 3 A-I 9 0 0 0 1 221 2 260
3097 Degeberga 107:1 Skaddev 12 E-Q 13 0 0 0 33 *** 3058/3097
Totalt Degeberga 131 2 3 0 48 450 35 569
* Specialenhet, tax.värde noll.
*** Samtaxerad fastighet
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
2096 Fjälkinge 228:5 Grönängsv 5 A-C, Kulladahlsv 4 A-F 9 0 0 0 497 2 103
2098 Fjälkinge 35:65 Rosv 21-61 21 0 0 0 9 112 8 733
Totalt Fjälkinge 30 0 0 0 9 609 10 836
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
3024 Slöjden 8 Särlag 25 0 1 0 0 11 172 *
3045 Slöjden 1 Feglers gata 13-17 A-B 54 0 10 0 6 349 21 323
3046 Mården 1-3 Onkel Adams väg 2-4 A-B, Onkel Adams väg 6 A-B 44 0 4 0 3 373 12 635
3047 Piggsvinet 8 Betaniav 20 A-F 42 0 15 0 3 313 14 304
3048 Tapetseraren 5 Borgarg 22 A-K 16 0 0 0 2 549 4 191
3060 Torvtäkten 1 Luev 2-16 8 0 0 0 1 478 8 587
3068 Annelundsparken 1 Akasiav 7 A-I 9 0 0 0 1 031 2 378
3081 Torvmossen 1 Luev 5-25 A-B 20 0 0 0 3 650 9 036
3085 Banmästaren 9 Hälsingeslätt 2 A-C, Tränev 1 A-G 10 0 0 0 4 414 3 042
3086 Torvmossen 1 Luev 27 5 1 0 0 2 460 2854
3087 Snapplåset 4 Bollas Väg 1 5 1 0 0 1 331 2 800
3090 Torvtäkten 1 Luev 30-56 14 0 0 0 4 106 4 284
3098 Torvtäkten 1 Luev 18-28 A-B 12 0 0 0 3 310 *** 3060/3098
3119 Träskon 7 Särlag 0 0 0 0 - 595 Tomt-mark
Totalt Tollarp 239 3 29 0 48 536 86 029
* Specialenhet, tax.värde noll.
*** Samtaxerad fastighet
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
2040 Önnestad 166:1 Önneg 3 A-B, Önneg 5-7, Önneg 9 A-B, Önneg 11-13 A-C, Önneg 15 A-B, Önneg 17-29 A-C 38 1 0 0 17 059 13 956
2041 Önnestad 126:2-3 Bertev 18-20 A-C 6 0 0 0 1 756 1 737
2042 Önnestad 132:6 Byag 16 4 0 0 0 1 592 1 249
2043 Önnestad 119:13 Skolg 42-44 12 2 0 0 5 039 3 967
2044 Önnestad 132:7 Byag 14 5 0 2 0 1 950 1 458
2045 Önnestad 132:5 Byag 18 5 0 1 0 2 057 1 445
2046 Önnestad 157:1 Storskiftesv 2-4 A-F, Storskiftesv 6 A-D, Storskiftesv 8 A-C, Storskiftesv 10 A-F 25 0 10 0 3 158 7 921
2047 Önnestad 133:2 Byag 12 A-H 14 1 0 0 4 828 3 285
Totalt Önnestad 109 4 13 0 37 439 35 018
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
3064 Lyngby 17:62 Stockv 2 A-E, Stockv 4 A-D 9 0 0 0 1 061 1 881
3093 Lyngby 18:29 Stockv 6 A-D, Stockv 8 A-D 8 0 0 0 1090 1 162
Totalt Everöd 17 0 0 0 2 151 3 043
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
2050 Färlöv 83:2 Almhagav 1-5 12 0 3 0 2 495 3 441
2051 Färlöv 1:47, 1:48 Börje Trolles Väg 35-45 6 0 0 0 1 627 2 105
2052 Färlöv 83:1 Almhagav 17-29 7 0 0 0 3 015 9 094
2053 Färlöv 83:1 Almhagav 7-15 5 0 0 0 2 353 *** 2052/2053/2056
2054 Färlöv 1:45 Börje Trolles V 31 A-D, Börje Trolles V 33 A-C 7 0 0 0 2 726 2 652
2055 Färlöv 76:10 Grindv 2 A-B, Grindv 4-10 15 0 0 0 5 025 3 483
2056 Färlöv 83:1 Almhagav 31-37 A-C 12 0 0 0 6 512 *** 2052/2053/2056
Totalt Färlöv 64 0 3 0 23 753 20 775
*** Samtaxerad fastighet
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
3066 Köpinge140:1 Gunillas väg 4-28 13 0 0 0 1 815 4 505
3080 Köpinge 28:71 Gunillas väg 13 A-B, Gunillas väg 15-21 A-C 17 1 0 0 6 981 5 998
Totalt Gärds Köpinge 30 1 0 0 8 796 10 503
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
3040 Huaröd 5:20 Granetorpsv 5 E-H 4 0 0 0 936 2 219
3084 Huaröd 5:20 Etapp 1 Granetorpsv 5 A-D 4 0 0 0 820 *** 3040/3084
Totalt Huaröd 8 0 0 0 1 756 2 219
*** Samtaxerad fastighet
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
3069 Linderöd 6:215 Nils Måns väg 5 A-H 8 0 0 0 968 1 729
3089 Linderöd 6:215 Nils Måns väg 3 A-C 3 0 0 0 673 *** 3069/3089
Totalt Linderöd 11 0 0 0 1 641 1 729
*** Samtaxerad fastighet
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
3114 Ovesholm 10:1 Etapp1 Tueängsv 7 A-D 4 0 0 0 1 135 2 481
3115 Ovesholm 10:1 Tueängsv 3-5 A-B 4 0 0 0 1 269 *** 3114/3115
Totalt Ovesholm 8 0 0 0 2 404 2 481
*** Samtaxerad fastighet
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
3028 Rinkaby 6:101 Jöns Nils väg 1-25 13 0 0 0 4 472 5 305
3031 Rinkaby 113:1 Etapp3 Lyckev 42 A-H 8 0 0 0 1 995 6 386
3072 Rinkaby 113:1 Lyckev 22-40 10 0 0 0 2 183 *** 3031/3072
3073 Rinkaby 113:2 Lyckev 2-20 10 0 0 0 1 449 3 365
Totalt Rinkaby 41 0 0 0 10 099 15 056
*** Samtaxerad fastighet
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
3032 Håslöv 118:4 Etapp 1 Härfågelv 1-7 A-C, Härfågelv 9-11 A-B, Härfågelv 13 A-C 20 2 0 0 7 624 14 580
3095 Håslöv 118:4 Kvarnnäsv 70 A-C, Kvarnnäsv 72-78 A-B, Kvarnnäsv 80 A-C 14 0 0 0 7 842 *** 3032/3095
Totalt Skånes Viby 34 2 0 0 15 466 14 580
*** Samtaxerad fastighet
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
3074 Vanneberga 34:168,169 Thimsfuret 3-5 A-B 4 0 0 0 909 1 304
Totalt Vanneberga 4 0 0 0 909 1 304
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
3021 Yngsjö 3:361 Lillesjö gränd 3 22 0 0 0 29 055 14 818
3042 Yngsjö 3:354 Gamla Byv 31 A-L 12 0 0 0 4 127 6 400
Totalt Yngsjö 34 0 0 0 33 182 21 218
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
3110 Pistolen 1 Hemvärnsv 5-20, Lottav 16-30 91 1 40 0 8 291 46 854
3111 Oelreich 5 Sandåsv 3 A-H 8 0 0 0 2 667 3 812
3112 Snabbvingen 1 Åstav 31 A-M 12 0 0 0 3 505 4 494
Totalt Åsum/Hedentorp 111 1 40 0 14 463 55 160
BETECKNING ADRESS ANTAL BOSTÄDER ANTAL LOKALER ANTAL GARAGE ANTAL P-PLATSER BOKFÖRT VÄRDE (TKR) TAXERINGS-VÄRDE (TKR) NOTERING
2034 Österslöv 25:33 Sten Billes Väg 2-38 19 0 0 0 6 026 8 231
Totalt Österslöv 19 0 0 0 6 026 8 231

Bostadsfördelning

Per hyresområde 2020-12-31.

Hyresområde Ettor Tvåor Treor Fyror Femmor  Större än femmor Antal bostäder Varav studentbostäder
Område 1 311 835 672 185 54 11 2 068 28
Område 2 311 560 547 155 51 1 1 625 0
Område 3 32 259 312 137 26 0 766 0
Område 4 526 821 440 183 17 0 1 987 286
Område 5 230 808 1 166 192 13 0 2 409 0
Område 6 58 182 132 9 0 0 381 0
Totalt 1 468 3 465 3 269 861 161 12 9 236 314

Bostadsfördelning (%)

Summering Fastighetsbeteckning

Bostäder Lokaler Garageplatser P-platser Bokfört värde (tkr) Taxeringsvärde
Totalt AB Kristianstadsbyggen 9 236 237 1 817 958 3 811 206 6 379 649