Attraktiv arbetsgivare

100 tjänster trots pandemi

Under 2020 valde vi dessutom att utöka antalet tjänster. Förutom feriearbetare mellan 16 och 18 år anställde ABK ett stort antal sommarjobbare över 18 år för åtta veckors arbete. Totalt inklusive trädgårdspersonal på sex månader och vikarier för ordinarie fastighetsskötare och administrativ personal rekryterades runt 100 nya tjänster inför sommaren – trots pandemi.