Trygghet, trivsel och bosocialt hjärta

Till nytta för allmänheten

Ända sedan ABK bildades för 70 år sedan har det inte bara handlat om att bygga och förvalta fastigheter. Vi tar också ansvar för att skapa hållbara boendemiljöer tillsammans med våra hyresgäster. Det bosociala hjärtat är en viktig del i allt vi gör, det är centralt i vårt ansvar som allmännyttigt bostadsbolag och ett löfte i vår hållbarhetspolicy. Utan vårt bosociala arbete finns stora risker för bland annat ökat utanförskap, ökad otrygghet samt ökad psykisk och fysisk ohälsa för våra hyresgäster. Det skulle också kunna innebära ökade kostnader för bolaget och samhället i form av ökad skadegörelse, negativ miljöpåverkan, minskade skatteintäkter och minskad integration.

Vi måste alla gemensamt arbeta mot FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030.

Genomgång av kundnöjdheten med vår personal

ABK bland de tre bästa i hela landet!


– Genomgående är ABK:s hyresgäster väldigt nöjda. Det är höga betyg som delas ut och ABK ligger absolut bland de bästa större bostadsbolagen i Sverige, sa Jon Svensson, vd på AktivBo när resultatet presenterades. AktivBo mäter kundnöjdhet hos över 350 bostadsbolag.

- Det är hedrande att våra hyresgäster är så nöjda att vi blivit nominerade i konkurrens med många duktiga bolag, säger Henrik Strand, vd på ABK. Dessvärre vann vi inte denna gång men det resultat vi har fått ger oss inte bara ett kvitto på det goda arbete som våra medarbetare gör, utan också ovärderlig kunskap om hur vi ska arbeta för att bli ännu lite bättre.

ABK får mycket höga betyg av hyresgästerna: 92,3 % trivs med ABK som värd och förvaltare, och exakt lika många kan rekommendera ABK som värd och förvaltare till vänner och bekanta.

Kundkristallen är ett unikt pris där privata och kommunala fastighetsbolag tävlar i kvalitet och service. Vinnare blir de som av sina hyresgäster utsetts till Sveriges bästa hyresvärdar. Arrangör av priset är AktivBo, som regelbundet gör oberoende mätningar av kundnöjdhet hos fler än 300 fastighetsbolag med totalt mer än 1 500 000 lägenheter.

Med ett par års intervall mäter ABK hyresgästernas kundnöjdhet. Undersökningen ger två jämförelsesiffror. Det ena är Serviceindex, där hela 83,6 % av hyresgästerna var nöjda eller mycket nöjda med ABK:s, service, trygghet och felhantering 2019. Den andra mätningen handlar om produktindex, hur nöjda man är med lägenheten, utemiljö och allmänna utrymmen. 2019 var 79,6 % nöjda eller mycket nöjda med detta. Under 2020 har vi arbetat fram åtgärdsplaner kopplat till svaren i kundundersökningen som sedan kommer återkopplats till hyresgästerna 2021. Målet till kommande undersökning är att vi ska uppnå mer än 83 % kundnöjdhet på serviceindex och 80 % kundnöjdhet på produktindex.