Det gröna bostadsbolaget

Viktiga och hållbara val

Genom att utbilda, informera och engagera medarbetare och hyresgäster i miljö- och hållbarhetsfrågor, välja hållbara material och lösningar, hushålla med naturresurser och minimera användandet av material, produkter och ämnen med negativ inverkan på hälsa och miljö, uppfylla och överträffa gällande miljölagstiftning arbetar vi för att jorden och dess naturresurser inte ska påverkas negativt över tid. Viktiga val som också utgår från vår hållbarhetspolicy. Nedan kan du läsa några exempel på hur vi arbetar.

Ett stort antal bilar byttes ut mot biogasbilar under 2019.

Fossilfria på uppvärmning och fordon

Den allra sista oljepannan som monterades ned och skrotades under våren fanns i Everöd. Där försörjdes Skogåsa äldreomsorg och åtta markbostäder med värme från eldning med olja. Nu är all fossil uppvärmning bortplockad och ersatt med förnybar energi. Istället för olja får man nu värme från luftvärmepumpar som värmer vatten till de vattenburna radiatorerna. Lösningen med värmepumpar beror på närheten till brunn för dricksvatten vilket inneburit att det inte varit möjligt att installera grundvattenvärme. Vilket annars varit det naturliga alternativet och som använts vid omställning av värmesystem i våra övriga fastigheter.

Vad gäller fordonssidan är också den fossilfri. Idag rullar det inga ABK-bilar som har bensin eller diesel som drivmedel. Istället har ABK nu en modern bilpark som drivs av gas och el. Det finns dock en liten bit kvar innan ABK kan utropa sig till helt och hållet fossilfritt företag. Det finns en del gräsklippare och trädgårdsredskap, samt traktorer som inte är fossilfria. Dessa kommer successivt att fasas ut när marknaden erbjuder alternativ.

Energiförbrukning
(per kWh/m2/år för fastighetsel och värme med normalårskorrigering)

Solen minskar elförbrukningen

ABK har sedan en längre tid tillbaka storsatsat på solenergi. Bland annat monterades omkring 900 solcellspaneler på åtta av husen på Gamlegården 2019 och i största möjligaste mån försöker ABK ha solceller på all nyproduktion.

I december installerades ytterligare solceller. Denna gång på tre nybyggda hus på Sommarlust och Näsby. Solcellerna beräknas kunna ge en ungefärlig effekt på nästan 60 procent av husens förbrukning av fastighetsel.

På våra hus på Stenskeppet i Hammar, täcks alla fem husens tak av sammanlagt 832 kvadratmeter solceller. Anläggningen producerar el till fastigheten bland annat till belysning, ventilation och tvättstugor.

Under 2020 utökade vi vår produktion av el från solceller från 51 kW till 473 kW installerad effekt. Med denna kapacitet kan vi årligen producera upp till 437 MWh solel. Vårt uppsatta mål för 2020 var att producera mer än 360 MWh/år vilket vi klarade då vi uppnådde 371 MWh. För 2021 har vi pågående och planerade solcellsprojekt som medför att vi efter årets slut har en kapacitet att producera över 500 MWh solel per år. 

”Haft förmånen att både bo hos ABK och fått genomföra projekt i deras fastigheter. Ett otroligt välskött bolag. Hatten av för ett fantastiskt hållbarhetsarbete under många år. Faktiskt långt innan termen hållbarhet fått fäste i svenska språket.”

- Mikael Holmberg Andrahandskontakt 2:aSystem Manager Control and Monitoring at ESS

Ladda elfordon vid våra fastigheter


På Finlandsgatan 7 i Kristianstad kan hyresgästerna ladda sina elfordon.

Miljötänket har alltid varit betydelsefullt hos oss och inte minst nu i klimatorons tider är det viktigt för företaget att arbeta för en bättre miljö.

Tack vare ett anslag från Naturvårdsverket har ABK kunnat planera för och sätta upp laddstolpar för att utveckla våra bostadsområden efter nya förutsättningar och behov. Det är en viktig service för våra hyresgäster att vi kan erbjuda laddstolpar och det är också ett sätt att förenkla övergången till fossilfria drivmedel för hyresgästerna.

I dagsläget finns det laddstolpar på följande adresser:

  • Finlandsgatan 7, Kristianstad
  • Bruksgatan 1, Kristianstad
  • Stenskeppsvägen 2-10, Kristianstad
  • Järnvägsgatan 4 K-N, Åhus
  • Sommarlustvägen 12, Kristianstad