Bygga och underhålla med sikte på framtiden

Affärsmässiga nyproduktions- och underhållsprojekt 

För att vi ska kunna tillföra nya bostäder i kommunen krävs det att vi ska få tillgång till byggbar mark, tilldelning av kommunen för att bygga, att konjunkturen ser bra ut, att projekten är affärsmässiga och om vi kan erhålla investeringsstöd för nyproduktion.

Risken är annars att anbuden blir dyrare och färre beroende på konjunktur och att det kan bli svårt för våra totalentreprenörer att få tag på underleverantörer som har tid att genomföra jobb åt oss och som kan göra det till en rimlig kostnad. Våra projekt måste vara affärsmässiga och utan dessa förutsättningar blir ambitionen att bygga nya bostäder svårt att nå. 

En pandemi har inte varit en av våra förutsedda risker, men den har påverkat oss precis som den påverkat många andra under året. Flera pågående nyproduktionsprojekt har kunnat fortgå som planerat medan vissa underhållsplaner har fått pausas eller skjutits upp på obestämd tid. Konsekvenser som påverkar hyresgäster och bolaget, exempelvis genom att hyresgästerna inte får sitt önskade lägenhetsunderhåll i tid.

I alla våra nyproduktions- och underhållsprojekt utgår vi från vår hållbarhetspolicy. Som en stor aktör på bostadsmarknaden och som allmännyttigt bolag har vi ett extra stort ansvar att föregå med gott exempel när det kommer till miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Det är viktigt att vi arbetar för att minska bolagets, våra kunders och våra samarbetspartners klimat- och miljöpåverkan i alla led. Exempelvis ska vi se till att vi väljer hållbara material och lösningar,  vi ska hushålla med naturresurser och minimera användandet av material, produkter och ämnen med negativ inverkan på hälsa och miljö. Skulle vi inte göra detta skulle det bli negativa konsekvenser för bolaget och för miljön. Bolagets anseende skulle kunna skadas vilket skulle innebära ekonomiska förluster. Att miljö- och klimatpåverkan är vår största utmaning inför framtiden vet vi alla och vi måste alla hjälpas åt för att minska vår påverkan. Läs mer om krav på leverantörer här 

Flygbild över Lugnet 2020-09-14

Flera nyproduktionsprojekt igång

Centrala lägenheter i kvarteret Lugnet

2020 hade knappt börjat innan spaden sattes i jorden för Lugnet i Kristianstad. Huset med sina 48 lägenheter ligger på Österlånggatan 21 E-F på Östermalm, ett centralt men lugnt läge. 

Huset kommer att innehålla ettor, tvåor, treor och fyror, och alla lägenheter kommer att ha inglasad balkong och golvvärme. Huset har låg energiåtgång och på taket kommer solceller monteras för miljövänlig elproduktion.

Lägenheterna kommer att hyras ut under våren 2021, och inflyttning kommer att ske i november 2021.

Fem hus med totalt 91 lägenheter i kvarteret Stenskeppet är ABK:s bidrag till den helt nya stadsdelen i Hammar. Där har 400 bostäder i olika upplåtelseformer byggts.

Äntligen är hyresgästerna på Stenskeppet på plats

I kvarteret Stenskeppet i Hammar har en helt ny stadsdel med 400 bostäder i olika upplåtelseformer byggts. I den nya stadsdelen, nära shoppingcenter och caféer, men med tillräcklig avskildhet och kvarterskänsla har ABK byggt fem hus med totalt 91 lägenheter med inglasade balkonger och uteplatser i markplan. Ettor, tvåor, treor och fyror med god standard och kvalitativa materialval.

De fem huskropparna i Stenskeppet är stilrena och moderna och grönskan genomsyrar hela kvarteret och spelar stor roll för husens unika karaktär. Gårdarna uppmuntrar till samvaro med sittgrupper, grillplatser, lekplats för de små och grönytor för utomhusaktiviteter. Stenskeppet följer ABK:s inslagna väg mot ett mer klimatsmart samhälle. 

Alla fem husens tak täcks av sammanlagt 832 kvadratmeter solceller. Anläggningen producerar el till fastigheten bland annat till belysning, ventilation och tvättstugor, men också hushållsel till de som bor i huset. Genom detta blir ABK solelproducent och hyresgästerna får ett mer förmånligt pris. På de tider på dygnet solelen inte räcker till kommer den el som ABK levererar vara certifierad grön el. Framförallt blir den fasta abonnemangsavgiften lägre med ABK som solelproducent och den individuellt mätta elförbrukningen läggs direkt på hyresavin. När solcellerna producerar som mest el kommer Stenskeppet även leverera el ut på det allmänna elnätet och ABK bidrar till en miljövänlig elproduktion.

Tuva Jacobsen besökte Stenskeppet med sin svärmor Anne-Lie Georgii.

Sedan länge nedpackade saker såg dagens ljus

När Tuva Jakobsen tackade ja till sin lägenhet började hon packa direkt! Då hade hon inte sett sin nya lägenhet annat än på ritning ännu. Den 1 oktober var det äntligen dags att packa upp sakerna i sitt nya hem, en tvåa på tredje våningen på Stenskeppsvägen 2.

- Jag tror att vi kommer trivas jättebra! Tänk att få bo in sig i en lägenhet som ingen bott i före oss. Tanken är att vi ska vi bo här tills vi blir gamla och till slut flyger vidare från denna jord, säger Tuva med ett skratt.

-  Det bästa med att flytta just hit är såklart närheten till C4 shopping men också att jag kommer ha nära till gymmet. Jag fastnade direkt för den öppna planlösningen och det stora härliga badrummet.

De 91 nya lägenheterna på Stenskeppsvägen 2-10 har alla öppen planlösning och bekvämligheter så som diskmaskin, induktionshäll och varmluftsugn, energisnål kyl och frys och inglasad balkong eller uteplats i eftertraktat söder- eller västerläge.

I Färlöv planeras 14 nya markbostäder
I Färlöv planeras 14 nya markbostäder

Färlöv får 14 nya marklägenheter

Precis innan jul 2020 blev bygglovet klart för de 14 nya marklägenheterna i Färlöv utanför Kristianstad. Fyra låghus i tegel kommer byggas på området. Husen är framtagna för att smälta väl in bland de hus som redan finns i omgivningarna. Lägenheterna som beräknas vara klara våren 2022 är ettor, tvåor och treor mellan 35 och 66 kvadratmeter stora.

Planerna för Östermalms Park ett steg närmare förverkligande

Projektet med att omvandla det gamla sjukhusområdet till ett modernt och levande bostadsområde med omkring 300 lägenheter, lokaler och mötesplatser – och en stor park, har kommit ett steg närmre förverkligande.

Under 2020 har det förberedande arbetet med detaljplanen gjorts i ett tätt samarbete mellan ABK och kommunens stadsbyggnadskontor. Förhoppningen är att den nya detaljplanen kan antas under första kvartalet 2021.

För att det nya Östermalms Park ska bli verklighet behöver tre byggnader rivas, något som kan påbörjas tidigast sommaren 2021. Den första etappen av området planeras börja byggas under 2022. Hela området byggs i etapper under en tioårsperiod.

Liljewall Arkitekter vann den arkitekttävling om området som ABK utlyste och där bland annat TV-arkitekten Gert Wingårdh satt i juryn.

De nya husen kommer att variera mellan 4-8 våningar, förutom ett av husen som kan bli 12-13 våningar högt. Överst i höghuset planeras för en takterrass och på de två översta våningarna kan det finnas möjlighet för annan verksamhet än bostäder.
Förutom hyreslägenheter och parkytor kommer ett parkeringshus för omkring 200 bilar, samt 700 cykelparkeringar att integreras i området.

På webbsidan som lanserades under 2020, ostermalmspark.abk.se, visas våra tankar med området och hur det skulle kunna bli. Där informerar vi också intresserade och berörda i närområdet under arbetets gång.

Fortsatt stort behov av byggbar mark

De flesta av våra pågående byggprojekt sker genom förtätning på mark som vi redan äger. Förtätning behövs för att kunna bygga hyresrätter i attraktiva lägen, men det är inte tillräckligt. För att kunna upprätthålla en hög byggtakt är vi beroende av att vi kan få ny byggbar mark, tilldelning och markanvisning. Vi är också öppna för att köpa mark i attraktiva lägen om rätt förutsättningar finns. Osäkerheten finns också i huruvida pandemin kommer påverka konjunkturen och byggbranschen i framtiden och hur det i sin tur kommer att påverka oss. Pandemin och dess eftersläpningar är en risk som vi numera måste ta i beaktande och ha en strategi för.

Kvarteret Vapenbrodern 5 och 7

ABK köper central fastighet i attraktivt läge

ABK har under 2020 tecknat ett avtal med Beckhovet AB om att förvärva fastigheten Vapenbrodern 5 och 7 på Lastageplatsen i Kristianstad för 17 miljoner kronor. Tillträdet kommer att ske den 8 mars 2021. Tanken är att på ett antal års sikt kunna tillföra nya hyreslägenheter i ett mycket attraktivt, centralt och vattennära läge.

Byggnaderna har idag ett stort underhållsbehov och är inte heller utformade på ett sådant sätt att det går att inrymma bostäder i dem. Med hänsyn till intilliggande byggnader känns det naturligt att titta på möjligheterna för en ny detaljplan som kan möjliggöra byggnation av bostäder. Det kommer samtidigt bli viktigt att visa hänsyn mot kulturmiljön vid planeringen av de nya byggnaderna.

I fastigheten verkar idag Biljardkompaniet. Det dröjer innan det kan bli aktuellt med nyproduktion, så verksamheten kan vara igång ett tag till medan vi undersöker hur vi ska kunna ta hand om dem på bästa sätt när en nyproduktion kommer igång, antingen i ny lokal på fastigheten eller genom flytt till annan ledig lokal. I anslutning till fastigheten ligger den anrika silversmedjan, som inte omfattas av fastighetsköpet.

Kvarteret Kärnmakaren till försäljning

Kvarteret Kärnmakaren till försäljning

Styrelsen ser regelbundet över åtgärder för att bli mer effektiva, affärsmässiga och kostnadseffektiva, där försäljning kan vara en åtgärd. ABK har tidigare i omgångar sålt av fastigheter både i Kristianstad och i orterna.

Kvarteret Kärnmakaren (Gränsgatan 27-31, Borggatan 28-32, Hagtornsvägen 3-9) bedöms vara en lagom stor och sammanhållen grupp av fastigheter där styrelsen bedömer att det finns stor möjlighet att hitta en seriös köpare som också är en god och långsiktig fastighetsförvaltare.

Det geografiska läget för kvarteret är i utkanten av förvaltningsområdet, och har inte naturlig sammankoppling med övriga fastigheter i beståndet. Vilken den eventuella köparen av fastigheten kan komma att bli är inte klart. Förutsättningar för försäljning är att kommunfullmäktige ska godkänna försäljning och att vår styrelse tar slutgiltigt beslut när vi vet vem vi vill sälja till.

ABK bygger

Pågående/avslutade projekt 2020

1. Tingsvägen, Degeberga 3 lägenheter
2. Lugnet, Österlånggatan 48 lägenheter
3. J Kristoffersen, Teatergatan 5 lägenheter
4. Almhagavägen, Färlöv 14 lägenheter
5. Stenskeppet, Hammar 91 lägenheter

Planerade projekt

6. Dammlyckan, Åhus 34 lägenheter
7. Träskon, Tollarp 12 lägenheter
8. Östermalms Park 300 lägenheter
9. Sommarlust, Pilvägen 75 lägenheter
10. Bastionen/Ravelinen, Vattentornsvägen 150 lägenheter
11. Vapenbrodern, Lastageplatsen  80 lägenheter
12. Näsby 50 lägenheter
13. Flaket, Åhus 18 lägenheter