Års- och hållbarhets-redovisning 2021

Den här redovisningen riktar sig till dig som är intressent till oss. Till dig som bor i Kristianstads kommun eller någon annanstans i landet. Som står i vår bostadskö eller bor hos oss. Som har verksamhet i våra lokaler eller kan tänka sig att bli kund i framtiden. Som är samarbetspartner, ägare eller branschkollega. Oavsett vilken koppling du har till oss berör vi varandra på ett eller annat sätt.  

Trevlig läsning!

Henrik Strand, vd ABK