Års- och hållbarhets-redovisning 2020

Välkommen till ABK:s års- och hållbarhetsredovisning för 2020!

AB Kristianstadsbyggens (ABK:s) redovisning är skriven till våra intressenter. Till dig som bor i Kristianstads kommun eller någon annanstans i landet. Som står i vår bostadskö eller bor hos oss. Som har verksamhet i våra lokaler eller kan tänka sig att bli kund i framtiden. Som är samarbetspartner, ägare eller branschkollega. Oavsett vilken koppling du har till oss berör vi varandra på ett eller annat sätt.

Vi presenterar vår års- och hållbarhetsredovisning enbart i digital form. Det gör vi för miljön och tillgängligheten och med förhoppningen om att fler kan ta del av vårt budskap.

Trevlig läsning!

Henrik Strand, vd ABK